لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۴۲

کاهش ظرفیت واحد های تولیدی ایران به نصف، زیر فشار افزایش واردات و قطع ارتباط های بین المللی


(rm) صدا | [ 2:34 mins ]
دبیر کل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران اعلام کرد که در سال جاری 48 در صد ظرفیت واحدهای تولیدی ایران خالی مانده است. این وضعیت از دو «تهدید جدی» سرچشمه می گیرد : افزایش واردات و دشواری در دستیابی به فاینانس خارجی. جهش عظیم وارداتی، که با افزایش شتاب آلود در آمد ارزی حاصل از نفت در چند سال اخیر همزمان شده، حاصل یک تصمیم گیری آگاهانه سیاسی است. خطر دیگری که به گفته دبیر کل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی بر واحد های تولیدی ایران سنگینی میکند، موانعی است که بر سر دستیابی آنها به منابع مالی خارجی به وجود آمده. به منظور مقابله با این وضعیت، دبیر کل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران خواستار اختصاص یافتن اعتبارات بیشتر برای شرکت های ایرانی از محل حساب ذخیره ارزی است. فریدون خاوند (رادیو فردا، پاریس): در گفتگویی با خبرگزاری «مهر»، که دیروز انتشار یافت، محمد رضا پویشمن، دبیر کل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران میگوید که در سال جاری چهل و هشت در صد ظرفیت واحد های تولیدی ایران خالی مانده است. این وضعیت از آنچه او دو «تهدید جدی» برای واحد های تولیدی ایران توصیف میکند، سرچشمه میگیرد : افزایش واردات از یکسو، و دشواری در دستیابی به فاینانس خارجی، از سوی دیگر. واردات انبوه، که دبیر کل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی بر آن تاکید میکند، یکی از مهم ترین مسایل مورد بحث محافل اقتصادی تهران است. بدون به حساب آوردن کالا های قاچاق، که علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن جمهوری اسلامی، ارزش سالانه آنها را هفت میلیارد دلار ارزیابی میکند، حجم واردات رسمی ایران از 13.5 میلیارد دلار در 1378 خورشیدی به 22 میلیارد دلار در 1381 و 41 میلیارد دلار در 1384 خورشیدی افزایش یافته و در سال جاری خورشیدی نیز به احتمال فراوان به 45 میلیارد دلار خواهد رسید. این جهش عظیم وارداتی، که با افزایش شتاب آلود در آمد ارزی حاصل از نفت در چند سال اخیر همزمان شده، حاصل یک تصمیم گیری آگاهانه سیاسی است. در واقع با توجه به اوجگیری نقدینگی، دولت نهم همچون سلف خود دروازه ها را بر واردات گشوده تا راه را بر تنش های باز هم شدید تر تورمی ببندد. حاصل این گزینش قربانی کردن واحد های تولیدی داخلی است که در شرایط ضعف باید با انبوه کالا های وارداتی به رقابت برخیزند. خطر دیگری که به گفته دبیر کل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی بر واحد های تولیدی ایران سنگینی میکند، موانعی است که بر سر دستیابی آنها به منابع مالی خارجی به وجود آمده. به گفته او با توجه به تنش های حاصل از پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، خارجی ها با اکراه حاضر میشوند پروژه های شرکت های ایرانی را تامین مالی کنند. به منظور مقابله با این وضعیت، محمد رضا پویشمن خواستار اختصاص یافتن اعتبارات بیشتر برای شرکت های ایرانی از محل حساب ذخیره ارزی است.
XS
SM
MD
LG