لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۲۳:۱۸

فصلی تازه از کتاب فردا


وب سايت راديو فردا، همزمان با بازتاب اخبار و گزارش هايی که از راديو فردا پخش می شوند، روزانه با ده ها خبر، گزارش، تحليل، عکس و صدا در حوزه های گوناگون و متنوع به روز می شود.
رسانه، هر تعريفی که داشته باشد، به اعتبار آنکه پديده ای اجتماعی است و در ارتباط مستقيم با افراد يا گروه های اجتماعی گوناگون است، موجودی زنده است و خصلت هايی همگون با ساير پديده های انسانی دارد: به دنيا می آيد، تکامل می يابد و رشد می کند و متحول می شود؛ زنده است.

هر تغييری، از شرايط و نيازها، امکانات و توانايی ها و بايدها و نبايدهايی تبعيت می کند. اما اصل ضرورت تغيير، پابرجا می ماند.


اگرچه تلاش برای ارايه بهتر اخبار و گزارش ها و بازتاب درست تر و سريع تر رويدادها هدف و روش همکاران ما در تمام اين سال ها بوده است، اما وب سايت راديو فردا، از اين اصل عمومی برکنار نبوده و نيست.


وب سايت قبلی راديو فردا، اساسا بر گزارش ها و مطالب راديويی استوار بود؛ آينه ای بود برای انعکاس صداهايی که از راديو پخش می شوند.


اما پيشرفت های تکنولوژيک، تثبيت اينترنت و شبکه ها و سايت های مختلف به عنوان يکی از اصلی ترين شيوه ها و راه های اطلاع رسانی همزمان با گسترش اينترنت در ايران، ضرورت توجه جدی تر به روزنامه نگاری آن لاين و بهره گيری از ابزارها و امکانات جديد برای تسهيل گردش آزاد اطلاعات را گريزناپذير می ساخت.


ما، با پايبندی کامل به اصول حرفه ای اطلاع رسانی و گزارشگری، خود را موظف به رعايت بی طرفی و تعادل در گزارش ها و اخبار خود می دانيم. به رعايت توامان و همزمان«دقت» و «سرعت» در انتقال اطلاعات باور داريم، استقلال و شرافت حرفه ای روزنامه نگاری را پاس می نهيم و به عقايد، شعور و سلايق گوناگون و متنوع مخاطبان خود احترام می گذاريم.

در کنار اين همه، وضعيت حساس منطقه و ايران، موجب شده که اخبار و گزارش های مربوط به ايران بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.


بازتاب سريع و حرفه ای رويدادها، اخبار، گزارش ها و تحليل ها نيازمند بازنگری اين رسانه و به دست دادن تعريفی جديد از آن بود.


وب سايت راديو فردا، در کنار راديو و همگام با آن، هدف خود را گزارش بی طرفانه رويدادهايی می داند که در ايران و سراسر جهان رخ می دهند.


ما، با پايبندی کامل به اصول حرفه ای اطلاع رسانی و گزارشگری، خود را موظف به رعايت بی طرفی و تعادل در گزارش ها و اخبار خود می دانيم. به رعايت توامان و همزمان«دقت» و «سرعت» در انتقال اطلاعات باور داريم، استقلال و شرافت حرفه ای روزنامه نگاری را پاس می نهيم و به عقايد، شعور و سلايق گوناگون و متنوع مخاطبان خود احترام می گذاريم.


طبيعی است که مخاطبان اصلی ما، ايرانيانی هستند که در داخل کشور زندگی می کنند و شوربختانه، در کمتر لحظه ای در تاريخ از موهبت دستيابی آزادانه به اخبار و اطلاعات برخوردار بوده اند.


بر اين باوريم که بستن درها و پنجره ها، به معنای بستن گوش ها و دهن ها نيست. مسدود کردن سايت های اينترنتی، برچيدن آنتن های ماهواره ای و يا ارسال موج های مزاحم بر روی امواج راديويی، تنها سرعت دسترسی به اطلاعات را کاهش می دهد، اما موجب توقف اين روند نمی شود؛ و شگفتا که اين آزموده، همچنان آزموده می شود.


وب سايت راديو فردا، در کنار بازتاب آنچه از راديو فردا پخش می شود، با تاکيد بر تحولات تازه ای که در عرصه روزنامه نگاری رخ داده، به گسترش پيوندهای خود با مخاطبانش می انديشد.

به رغم همه اين دشواری ها، خواهيم کوشيد که پيوسته اين وب سايت را با تازه ترين خبرها، گزارش ها، گفت و گوها، تحليل ها، عکس ها و صداها، به روز نگه داريم و به سهم خود، گامی در گسترش آزادی بيان و گردش آزاد اطلاعات برداريم.


وب سايت راديو فردا، در کنار بازتاب آنچه از راديو فردا پخش می شود، با تاکيد بر تحولات تازه ای که در عرصه روزنامه نگاری رخ داده، به گسترش پيوندهای خود با مخاطبانش می انديشد.


ما در آستانه تحولات بزرگی هستيم که معانی کلاسيک رسانه و مخاطب را به چالش کشيده اند. از همين رو، می کوشيم همراه با اين رويدادها، نه تنها تحول در رسانه را بپذيريم، بلکه ميدان را برای ورود «مخاطب جديد» مهيا سازيم؛ مخاطبی که از حق دسترسی به منابع گوناگون خبری برخوردار باشد و بتواند ديدگاه ها و آرا خود را بازتاب بدهد.


وب سايت جديد ما، بر همين اساس شکل گرفته است. حق خوانندگان را در هر حوزه ای به رسميت می شناسد و همان اندازه که می کوشد رويدادهای سياسی را دقيق، عينی، بی طرفانه و مبتنی بر اصول حرفه ای روزنامه نگاری منعکس کند، به ديگر عرصه ها از فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و سرگرمی نيز توجه کند.


بر اين اساس، اکنون فصل ديگری از اين کتاب گشوده می شود. کتابی که شما تنها و فقط خواننده اش نيستيد. از نگاه ما، نيمی از اين کتاب را مخاطبان ما می نويسند.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG