لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۳۶

رئيس شوراي شهر تهران هشدار داد در صورت عدم تامين بودجه توسط دولت مترو تا هشت سال ديگر هم به بهره برداري نخواهد رسيد


(rm) صدا | [ 3:00 mins ]
مهدي چمران، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران هشدار داد اگر دولت بودجه لازم را براي احداث خطوط جديد متروي تهران در اختيار اين شورا قرار ندهد، خطوط در حال احداث تا هشت سال ديگر هم به بهره برداري نخواهد رسيد. او در گفتگو با صدا و سيماي جمهوري اسلامي گفت دولت طرح منوريل شهرداري را غير کارشناسي خوانده و در تامين اعتبارات متروي تهران هم تعلل کرده است. آقاي چمران در ادامه به افزايش روز افزون خودرو هاي شخصي در تهران اشاره کرد و گفت بهترين طرح براي خروج خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل و نقل شهري، الزامي کردن آن به ازاي توليد هر خودروي جديد است. ميرعلي حسيني (راديوفردا): رئيس شوراي تهران هشدار داد اگر دولت پول خطوط بيشتر مترو را ندهد ساخت بقيه مترو تا سال هاي سال طول خواهد کشيد. مهندس مهدی چمران اين هشدار ها را درباره کمبود اعتبار در گفتگو با صدا و سيما ارائه داد. آرش قويدل (روزنامه نگار، تهران): مهدي چمران، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران هشدار داد اگر دولت بودجه لازم را براي احداث خطوط جديد متروي تهران در اختيار اين شورا قرار ندهد، خطوط در حال احداث تا هشت سال ديگر هم به بهره برداري نخواهد رسيد. او در گفتگو با صدا و سيماي جمهوري اسلامي گفت دولت طرح منوريل شهرداري را غير کارشناسي خوانده و در تامين اعتبارات متروي تهران هم تعلل کرده است. صداي مهدي چمران: از دولت ما جدا مي خواهيم، و همينطور از مجلس شوراي اسلامي که بيايند و تامين بکنند تا خطوط پنج و شش مترو را شروع بکنيم. چه اشکالي دارد ما هفت و هشت را هم بعد آن شروع بکنيم. ما اگر اينها را شروع نکنيم، تا هشت سال ديگر هم اين مترو ها تمام نخواهد شد. تا هشت سال ديگر تهران خفه مي شود و تازه مي خواهد مترو به وجود بيايد. در حالي که اگر ما اينها را موازي با هم و همزمان شروع کنيم، در چهار سال ديگر مي توان اين هشت خط مترو را تمام کرد و خطوط منو ريل را هم آورد به کمک آن. آ.ق.: مهندس چمران در ادامه به افزايش روز افزون خودرو هاي شخصي در تهران اشاره کرد و گفت ظرف سال گذشته و امسال يک ميليون خودرو وارد تهران شده حال آن که پروژه هاي اتوبان ها و پل هاي در دست احداث به دليل کمبود اعتبار به کندي پيش مي رود. به گفته او روند از رده خارج کردن خودرو هاي فرسوده هم بسيار کند است. آقاي چمران بهترين طرح براي خروج خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل و نقل شهري را الزامي کردن آن به ازاي توليد هر خودروي جديد دانست. طرحي که پيش از اين براي اتومبيل هاي وارداتي مطرح شده بود. صداي مهدي چمران: ما طرحي را آماده کرديم که در تهران هر اتومبيل که بخواهد شماره بشود، بايد يک اتومبيل فرسوده، درست پلاک به پلاک از رده خارج شود. اگر اين طور نشود تهران در دو سال، يا نزديک به سه سال يک پارکينگ ثابت خواهد شد. من چندين بار گفته ام که تهران فعلا يک پارکينگ سيار است. آ.ق.: پيش از اين هم محمود احمدي نژاد، شهردار تهران از آن چه بي توجهي دولت به پروژه هاي عمراني شهرداري مي ناميد انتقاد کرده بود و گفته بود دولت يکسره به طرح هاي شهرداري تهران پشت کرده و به آن توجهي نمي کند. مهندس احمدي نژاد مخالفت دولت با پروژه منوريل تهران را مصداق بارز اين ادعا خواند و گفت ما هر چه طرح مي دهيم دولت مي گويد غير کارشناسي است. او معتقد است سرمايه گذاري در حمل و نقل شهري تهران سود سرشاري دارد حال آن که به گفته شهردار تهران بسياري از منابع مالي دولت بدون استفاده مانده است.
XS
SM
MD
LG