لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۰۶

گفتار حقوقي: اخراج پناهجويان ايراني از اروپا به بهانه امن شدن فضايي سياسي ايران با روي کار آمدن اصلاح طلبان حکومتي


(rm) صدا | [ 4:20 mins ]
خبرهاي اسفبار درباره وضعيت پناهجويان ايراني در کشورهاي اروپايي رو به افزايش است. پناهجويان در مواردي به جمهوري اسلامي تحويل داده مي شوند و در آنجا متحمل مشقات بسيار مي گردند. عمده دليل و بهانه اخراج پناهجويان اين است که پس از روي کار آمدن اصلاح طلبان حکومتي، يعني از سال 1376 فضاي سياسي ايران براي مخالفان و منتقدان امن شده است. معلوم نيست امنيت توسط کارشناسان ادارات اتباع بيگانه در کشورهاي اروپايي چگونه تعبير مي شود. پناهندگي يک حق است که آن را اعلاميه جهاني حقوق بشر اجازه داده است. به موجب ماده 14 اعلاميه جهاني حقوق بشر، هر کس حق دارد در برابر تعقيب، شکنجه و آزار به کشورهاي ديگر پناه جويد، اما در موردي که تعقيب ناشي از ارتکاب جرم عادي و غير سياسي و يا رفتارهاي مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمي توان از اين حق استفاده کرد. پس از دوم خرداد 76 کارگزاران حکومتي ضمن مراوده با سفارتخانه هاي اروپايي و وزارت امور خارجه کشورهاي اروپايي، به آنها القاء کردند که حقوق مخالفان در دستور کار دولت اصلاح طلب قرار گرفته و بهتر است در پذيرش تقاضانامه هاي اتباع ايراني اين تحول را ملاحظه کنند و به آنها پناهندگي ندهند.
XS
SM
MD
LG