لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۴۰

انتشار یکی از دفترهای یادداشت لئوناردو داوینچی توسط کتابخانه بریتانیا بر روی اینترنت


(rm) صدا | [ 3:58 mins ]
کمتر شخصیتی را در تاریخ می توان پیدا کرد که به اندازه لئوناردو داوینچی شگفت انگیز باشد. او که دانشمند، مخترع و هنرمند بود پانصد سال پیش زندگی می کرد ولی هنوز کارهایش بحث انگیز است. به تازگی کتابخانه بریتانیا یکی از دفاتر یاددشت او را روی اینترنت قرار داده است. وی قصد داشت انرژی خورشیدی را برای مصارف صنعتی به کار گیرد. نکته عجیب درباره این یادداشت ها اینست که وی آنها را معکوس می نوشت و برای خواندن آنها باید از آینه استفاده می کرد. گفته می شود به این ترتیب داوینچی می خواست این یادداشت ها به دست غریبه نیافتد و کسی آنها را سرقت نکند. شايد کمتر شخصيتی را در تاريخ بشر بتوان پيدا کرد که به اندازه لئوناردو داوينچی، شگفت انگيز باشد. او که دانشمند، مخترع و هنرمند ايتاليايی بود، پانصد سال پيش زندگی می کرد، ولی هنوز کارهايش بحث انگيز است. به گزارشی از سهراب آذرنوش در مورد يکی از دفاتر ياداشت های او که اخيراً روی اينترنت قرار گرفته است توجه فرمائيد. سهراب آذرنوش (رادیو فردا): داوينچی در دفتر های يادداشتی که هرگز در طول عمر منتشر نکرد، آزمايشات و مشاهدات علمی خود را با جزئيات حيرت انگيز و با طراحی های فنی ثبت کرد. بسياری از اختراعات او نظير هلی کوپتر و موتور ماشين، آنقدر از زمان خود جلو بود که بايد صدها سال می گذشت تا بشر امکان فنی ساختن آنها را پيدا کند. اخيراً کتابخانه بريتانيا که صاحب يکی از دفتر های يادداشت داوينچی است، آن را روی اينترنت قرار داده است. http://www.bl.uk/collection/treasures/digitisation1.html در صفحات 1 تا 4 داوينچی از علم اندازه گيری و اوزان شروع می کند و به علم مکانيک، عامل محرکه و نيروی لَختی می رسد. در صفحه 5 و 6 داوينچی که به ضرب المثل های عاميانه علاقه بسيار داشت، مثال ها و چيستان ها را ضبط می کند. در دوستون، پيش بينی های مربوط به آينده را می نويسد. در زير صفحه، فهرستی از اشياء خانه اش را يادداشت می کند و در بالای همان صفحه، به اصول پرواز پرندگان می پردازد. در صفحات بعدی، مطالعات و آزمايش های گسترده خود را در باره خواص آينه ها و علم نورشناسی با جزئيات مفصل و نقشه های مهندسی ترسيم می کند. لئوناردو قصد داشت در سال 1515 انرژی خورشيدی را برای مصارف صنعتی به کار گيرد. در بقيه صفحه ها درباره بازتاب نور سيارات بحث می کند و سرانجام، نقشه معماری شهری را برای پادشاه فرانسه در آخر عمر می کشد. نکته عجيب در مورد يادداشت های داوينچی اين است که اکثر آنها را معکوس می نوشت و برای خواندن، بايد آن را جلوی آينه گرفت. گفته می شود که به اين ترتيب می خواست چشم غريبه به يادداشت هايش نيفتد و کسی آنها را سرقت نکند. همچنين به دليل مخالفت های کليسا با عقايدش، با نوشتن به صورت معکوس و استفاده از رمز، مخفی کاری می کرد. داوينچی که يکی از بزرگ ترين نقاشان دوره نوزايی اروپا بود، چند تابلو بيشتر از خود باقی نگذاشت، ولی اين تابلو ها هنوز جنجال برانگيز است، منجمله لبخند موناليزا که از زمان خلقش، بحث بر سر راز لبخند او ادامه دارد. بايد توجه داشت که داوينچی، انسان گرا و انساندوست بزرگ عصر خود است و در نقاشی های معدود و مجسمه هايش، اين انسان است که در مقابل قدرت روحانيون کليسا به اوج زيبايی و تکامل می رسد، هرچند داوينچی گاه مجبور می شد برای حکام روحانی کار کند. تابلوی ديگر او، شام آخر مسيح است و اين اواخر يک کتاب جنجالی و پرفروش که قرار است فيلم سينمايی شود، به نام کُد داوينچی مدعی شده است که برخلاف تبليغات کليسا، همسر مسيح در اين تصوير وجود دارد و مسيح می خواست همسرش راه اورا ادامه دهد و پدران کليسا که قدرت سياسی بسيار داشتند اجازه ندادند که يک زن در اين جايگاه بنشيند. پس بالاخره لئوناردو داوينچی که بود؟ يک انساندوست با قدرت ذهنی و خلاقيت استثنايی که چند صد سال از زمان خود جلوتر فکر می کرد. او، گياهخوار بود و حيوانات را بسيار دوست می داشت. از جنگ متنفر بود اما به عنوان مهندس ارتش، مخرب ترين سلاح ها را طراحی کرد.
XS
SM
MD
LG