لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۱۱

ایران و تعهد آمریکا به «اصلاحات» دمکراتیک در طرح خاورمیانه بزرگ، از دید مولف کتاب «قرن فرمانروائی مخازن اندیشه»


(rm) صدا | [ 4:14 mins ]
محمد رضا عضدانلو پژوهشگر در پاريس، درباره مسائل ايران و روند سياست امروز جهان کتابي منتشر کرده است با نام «قرن فرمانروايي مخازن انديشه» The Century of Think Tanks Empires وي در مصاحبه با رادیوفردا می گوید در کتاب نوشته ام قرن فرمانروايي مخازن انديشه. يک بخش بسيار مهمي از اين دکترين نظم نوين جهاني مربوط مي شود به پروسه خاورميانه بزرگ. وی می افزاید: امروز اين انديشمندان و اين مخازن انديشه هستند که برنامه ريزيها و طراحي هاي سياست سران جهاني را مي کنند. مير علي حسيني (راديو فردا): محمد رضا عضدانلو در اين کتاب از فرار مغزها آغاز کرده و به شکل گيري و بوجود آمدن پديده مخازن انديشه مي پردازد و پس از روابط تاريخچه مخازن انديشه در فرداي پس از جنگ جهاني دوم، به تمرکز انديشه هاي نخبگان در جوامع مختلف، بويژه در ايالات متحده اشاره مي کند. در مصاحبه با راديو فردا از وي خواستيم در مورد اين تمرکز انديشه نخبگان به ما توضيحاتي دهد. محمد رضا عضدانلو (مولف، پاریس): امروز مخازن انديشه انسانهايي هستند بي نام با دانش بسيار بالا که در سطح جهاني فکر مي کنند. نظم نوين جهاني بلافاصله بعد از فروپاشي کمونيسم، زماني که دنيا يک قطبي شد و در راس اين قطب هم ايالات متحده آمريکا قرار گرفت، البته با کمک هم پيمانان نزديکش، عملا شروع شد. حتي در اواخر رياست جمهوري جرج بوش پدر، ايشان رسما آغاز نظم نوين جهاني را اعلام کردند. امروز اين انديشمندان و اين مخازن انديشه هستند که برنامه ريزيها و طراحيهاي سياست سران جهاني را مي کنند. به همين دليل من در کتاب نوشته ام قرن فرمانروايي مخازن انديشه. يک بخش بسيار مهمي از اين دکترين نظم نوين جهاني مربوط مي شود به پروسه خاورميانه بزرگ. م.ع.ح: شما در کتابتان اشاره مي کنيد که هنگام نخستين جنگ عليه عراق در زمان جرج بوش پدر، ترنر رئيس CIA مي گويد که اين حرکت شروع يک نقشه دراز مدتي است که ما براي اين منطقه داريم با اهداف بزرگتر. محمد عضدانلو: در طرح خاورميانه بزرگ، ايران يک نقش مهم، بزرگ و موثر دارد که براي ما حائز اهمیت است. در طرح خاورميانه بزرگ، دکترين آمريکا اين طور برنامه ريزي شده که آمريکا سعي دارد به کشورها کمک کند در راه دموکراتيزه شدن و در راه گذر از تنگناي استبداد به جهان آزادي و دموکراسي. رئيس جمهوري فعلي آمريکا به کرات، شايد براي دوازدهمين بار يا سيزدهمين بار است که اعلام کرده من ندا و صداي نسل جوان ايران شنيدم، خواستشان را مي دانم. و در راه اصلاحات کمک می کنم. در حقيقت توجيه اساسي طرح خاورميانه بزرگ، نظم نوين جهاني، اصلاحات است. ايران ما انگاري که مال اين دنياي امروز بخصوص هزاره سوم و قرن بيست و يکم نيست. حکومتي است که بر اساس پدرخواندگي آنهم در چارچوب افراطي مذهبي دارد اداره مي شود. م.ع.ح: نقش دين و مذهب در نظام نوين جهاني چيست؟ محمد عضدانلو: افراطيون مذهبي، و افراطيون سياسي کمرنگ تر، و در مورد مذهب من تصور مي کنم دنيا را به سرعت به سوي حکومتهاي سکولار ببرند. بنابراين مذهب به عنوان يک مقوله شخصي و خصوصي بايد که داخل خانه ها برگردد و داخل مدرسه برگردد و حکومتها بايد سکولار و با نظم جهاني حرکت کنند.
XS
SM
MD
LG