لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۱۳

رومانی شش هزار نفر را به اتهام اظهارات دروغ برای استفاده از امکانات دولتی محاکمه می کند


اين افراد متهم اند که خود را به دروغ، تحتِ پيگر دو آزارِ حکومتِ کمونيستي معرفي کردند و از امکاناتِ ويژه دولتِ برآمده از فروپاشيِ کمونيسم، بهره گرفنند. به گفته مقامات رسميِ دولت روماني، اين افراد، به هردو رژيمِ قبل و بعداز فروپاشي به دروغ مدعی شده بودند که در دهه 1950 ميلادي، درشمارِ کساني بوده اند که با فشارِ حکومتِ کمونيستي، از خانه و کاشانه شان رانده شده و تحتِ بازداشتِ خانگي قرار گرفتند، درحاليکه بيشتر آنان، در آن زمان، به سنِ پنج سالگي هم نرسيده بودند. در نخستين مرحله از اقدام دادگاههاي روماني درپيگيري اين پرونده، مشاورِ پيشينِ اداره کارِ بوخارست و يک کارمند وزارت دادگستري که اوراقِ جعلي مربوط به اين افراد را تهيه و صادر کرده بودند، هرکدام به شش سال زندان محکوم شدند.
XS
SM
MD
LG