لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۱۸

نگاهي به انتخابات در منطقه کردستان عراق و استقبال کردها از آن


(rm) صدا | [ 2:59 mins ]
راي دهندگان در منطقه کردستان عراق در اولين انتخابات آزاد شرکت کردند. حوزه هاي راي گيري درست هفت صبح درست يک ساعت پس از پايان زمان مقررات منع آمد و شد که در سراسر عراق به اجرا گذاشته شده بود گشايش يافت. به رغم هواي سرد مردم به سرعت خود را به صندوق هاي راي گيري مي رساندند. صف راي دهندگان به تدريج طويل تر مي شد. به رغم هشدارهاي مخالفان و ستيزه جويان، راي گيري بدون برخورد به مشکلي با نهايت مسالمت برگزار مي شد. طيف سني راي دهندگان از 18 سال تا افراد کهنسال متفاوت و متغير است. مردم، معلولين و افرادي را که به زحمت گام بردارند براي رسيدن به صندوق هاي راي گيري ياري مي دادند. بيش از 100 حزب سياسي که هريک تعداد زيادي کانديدا دارند در انتخابات شرکت کردند، ولي در کردستان عراق دو حزب است که بيش از احزاب ديگر به چشم مي خورند: حزب دموکراتيک کردستان و حزب اتحاديه ميهني کردستان. بهروز نیکذات (رادیو فردا): حوزه های رای گیری ساعت هفت صبح درست یکساعت پس از پایان زمانِ مقررات منع آمد و شد که در سراسر عراق به اجرا گذاشته شده بود ، گشایش یافت. برغم هوای سرد، مردم به سرعت خود را به صندوقهای رای گیری می رساندند. صف رای دهندگان به تدریج طویل تر می شد . قبل از ورود به محل رای گیری مردان و زنان را در دو صف جدا از یکدیگر قرار می دادند و آنهارا با دقت بسیار جستجو می کردند. برغم هشدار های مخالفان و ستیزه جویان رای گیری بدون بر خورد به مشکلی با نهایت مسالمت بر گزار می شد. طیف سنی رای دهندگان از هیجده سال که حد اقل سن رای دادن است تا افراد کهنسالی که در انتخابات شرکت کرده اند متفاوت و متغیر است. مردم ، معلولین و افرادی را که بزحمت گام بر می دارند برای رسیدن به صندوق های رای گیری یاری می دادند و صندلیهای چرخ دار آنها را به جلو می راندند. فهرست اسامی کاندیداها عظیم است بیش از یکصد حزب سیاسی که هریک تعداد زیادی کاندیدا دارند در انتخابات شرکت کرده اند. ولی در کردستان عراق دو حزب است که بیش از احزاب دیگر به چشم میخورند. حزب دموکراتیک کردستان و حزب اتحادیه میهنی کردستان. قبل از برگزاری انتخابات این دو حزب به یکدیگر پیوستند تا کاندیداهای مشترک خود را به رای بگذارند. هدف از این اقدام این است که صدای سیاسی کردها در بغداد نیز شنیده شود و اطمینانی بدست آید که بهنگام نوشتن قانون اساسی منافع کردها مانند برخورداری از خود مختاری که اکنون از آن بهره مند هستند، محفوظ بماند. برای خاطر جمع شدن از اینکه برخی از رای دهندگان دو بار به صندوق مراجعه نمی کنند انگشت رای دهنده را با مرکبی که به آسانی و زودی پاک نمی شود رنگین می کنند. بهنگام خروج از حوزه رای گیری مردم انگشت رنگ شده خود را به نشانه آنکه در اولین انتخابات آزاد عراق شرکت کرده اند به سایرین که در انتظارند نشان می دهند.
XS
SM
MD
LG