لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۶:۵۶

زندانیان سیاسی «رجائی شهر» به اعتصاب غذای خود بعد از یک ماه خاتمه دادند: اعتراض به همبندی با مجرمان عادی


(rm) صدا | [ 5:15 mins ]
زندانیان سیاسی رجائی شهر کرج به اعتصاب غذای خود که یک ماه پیش دراعتراض به هم بند شدن با مجرمان عادی آغاز شده بود، خاتمه بخشیدند. بینا داراب زند، ارژنگ داوودي، حجت زماني، مهرداد لهراسبي، فرزاد حميدي و جعفر اقدامي به گزارش مجامع دفاع از حقوق بشر و سازمان هاي دفاع از حقوق زندانيان سياسي به جرم بيان عقيده و اعتراض به نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي به احکام سنگين زندان محکوم شده اند و در کنار زندانياني با جرايمي چون قتل، سرقت مسلحانه و شرارت نگهداري مي شوند. محمد علي دادخواه، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در مصاحبه با رادیوفردا می گوید طرح طبقه بندي زندانيان تصويب شده است، ولي اجرا نمي شود. وی می افزاید: مسئولين زندان ها، کمترين همکاري را با کانون نمي کنند و حتي اجازه ديدار در بسياري از موارد نمي دهند. ميرعلي حسيني (راديو فردا): زندانيان سياسي زندان رجايي شهر کرج که نزديک به يک ماه است دست به اعتصاب غذا زده بودند، پايان اعتصاب غذاي خود را اعلام داشتند. اعتصاب غذاي آنان که در اعتراض به تضييع حقوق شهروندي و از جمله زنداني کردن آنها در کنار زندانيان عادي بود، در داخل و خارج ايران بازتاب گسترده اي داشت. شماري از زندانيان از بندرسته نيز با اشاره به همين بازتاب وسيع و شرايط نامناسب زندان و اعتصاب غذا، ضمن حمايت از خواست زندانيان سياسي رجايي شهر از آنها خواستند که به اعتصاب خود پايان دهند. شيرين فاميلي (راديو فردا): زندانيان سياسي زندان رجايي شهر کرج از تاريخ پنجم بهمن ماه گذشته در اعتراض به وخيم تر شدن وضعيت حقوق شهروندي به ويژه سخت گيري هاي اخير در مورد زندانيان سياسي دست به اعتصاب غذا زده بودند. بینا داراب زند، ارژنگ داوودي، حجت زماني، مهرداد لهراسبي، فرزاد حميدي و جعفر اقدامي به گزارش مجامع دفاع از حقوق بشر و سازمان هاي دفاع از حقوق زندانيان سياسي به جرم بيان عقيده و اعتراض به نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي به احکام سنگين زندان محکوم شده اند و در کنار زندانياني با جرايمي چون قتل، سرقت مسلحانه و شرارت نگهداري مي شوند. اين در حالي است که به گفته محمد علي دادخواه، وکيل دادگستري و سخنگوي کانون مدافعان حقوق بشر، قانون طبقه بندي زندانيان در ايران تصويب شده است. محمد علي دادخواه (سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر): طرح طبقه بندي زندانيان تصويب شده است، ولي اجرا نمي شود و عليرغم قول هايي که داده بودند مانند بسياري از قوانين ديگر که اجرا نمي شود، اين هم اجرا نمي شود. البته مي دانيم که بعضي ها از مجازات معاف مي شوند و بعضي از اراده ها قانون را سد مي کنند. ش.ف.: در پي اعتصاب غذاي زندانيان سياسي رجايي شهر کرج، کانون مدافعان حقوق بشر بار ديگر از مسئولان زندان ها و قوه قضاييه خواست که به جدا کردن زندانيان سياسي از زندانيان عادي توجه کنند. سخنگوي کانون مدافعان حقوق بشر مي گويد: متاسفانه تاکنون به اين خواست ما توجهي نشده است. محمد علي دادخواه: ما بارها نسبت به رعايت طبقه بندي زندانيان و رعايت اصول کلي ضوابط جهاني در خصوص نگهداري و ايجاد فضاي توام با ايمني چه از نظر کيفي و چه از نظر کمي داشته ايم. بايد صريحا اعلام کنم مسئولين زندان ها کمترين همکاري را با کانون نمي کنند و حتي اجازه ديدار در بسياري از موارد نمي دهند و نهايتا وقتي که ما متاسفانه در اولين پاي نهادن در عرصه قانوني مواجه شديم که وزارت کشور از صدور پروانه کار ما جلوگيري مي کند، چطور مي توانيم ساير فعاليت هاي خودمان را گسترش دهيم و از حقوق شهروندان با توجه به پشتوانه اعلاميه جهاني حقوق بشر دفاع کند. ش . ف : خبرگزاري مهر اخيرا در گزارشي از قول محمود سالارکيا معاون دادستان در امور زندان ها نوشت که در حال حاضر زندان اوين براي محکومان مالي، زندان قزالحصال براي محکومان مواد مخدر و رجايي شهر براي مجرمان حرفه اي اختصاص يافته اند. اين مسئول قوه قضاييه اشاره اي به نگهداري شماري از زندانيان سياسي در کنار زندانيان حرفه اي با جرايم عادي در زندان رجايي شهر نکرده است. در گزارش خبرگزاري مهر هم که بر اجراي طبقه بندي زندانيان در کل کشور تاکيد دارد، هيچ نامي از زندانيان سياسي ذکر نمي شود. مسئولان قوه قضاييه به هنگام بحث درباره طبقه بندي زندانيان، هيچ اشاره اي به زندانيان سياسي در ايران ندارند و به اين ترتيب به گفته محمد علي دادخواه، وکيل دادگستري در تهران از اعلام يک واقعيت ملموس امتناع مي کنند. محمد علي دادخواه: متاسفانه يک اراده قانون ستيز و منطق گريز وجود دارد که عليرغم آنکه در قانون اساسي ما، در اصل 168 اين موارد را ذکر کرده است، متاسفانه از اعلام يک واقعيت محسوس و ملموس امنتاع مي کنند و آن وجود زندانيان سياسي است. اما اين افراد بايد بدانند که با کتمان يک حقيقت، ذات آن حقيقت از بين نمي رود و همه مطلعند که در جاي جاي زندان هاي ايران، زندانياني که به علت عقيده و يا حرفه اي که با آزادي و بيان سر و کار داشته زنداني هستند. ش. ف : قرار است در 15 مارس آينده شصت و يکمين اجلاس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شود. شماري از نهادها و سازمان هاي مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ايران قصد دارند خواست آزادي زندانيان سياسي و تعطيل دائمي زندان هاي غير قانوني و مخفي در ايران را با اين نهاد بين المللي حقوق بشر در ميان بگذارند.
XS
SM
MD
LG