لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۰۵

گفتار حقوقی: ممانعت سانسور از روایت واقعیت های جنگ هشت ساله ایران وعراق


(rm) صدا | [ 5:26 mins ]
سخنگوي شوراي نگهبان به مناسبت دهه عاشورا گفت: فرهنگ جنگ را بايد راويان جبهه و جنگ روايت کنند. بي گمان اين اظهار نظر درست و منطقي است، آيا جز راويان جبهه و جنگ و کساني که جنگ را با پوست و گوشت و استخوان خود تجربه کرده اند، کسي مي تواند فرهنگ جنگ را به نسل هايي که آن را تجربه نکرده اند منتقل کند؟ با اين حال پرسشي که در ارتباط با سخنان دکتر الهام مطرح مي شود اين است که چگونه؟ سال ها از پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق مي گذرد. اين جنگ خسارات زيادي در پي داشته و کثيري از جوانان پرشور ايراني جان خود را در جريان آن از دست دادند. با اين حال جنگ هنوز در چارچوب يک فيلم، يا يک قصه و روايت جذاب آنگونه که بتواند بازارهاي داخلي و جهاني را متوجه اهميت خود سازد، روايت نشده است. اين نخستين بار است که جنگي با آن همه ابعاد انساني جغرافيايي، قومي، ديني و تاريخي اتفاق افتاده، اما هنوز پس از 17 سال که از پايان آن مي گذرد، روايت درخشان و درستي از آن عرضه نشده است. روايت جنگ به صورتي که فرهنگ جبهه را انتقال دهد، موکول به آن است که راويان مجبور نشوند زير تيغ سانسور جنگ را روايت کنند. روايت جنگ به نحوي که حامل و ناقل پيام و فرهنگ جبهه باشد، محتاج تحمل نکاتي است که با شعارهاي و کليشه هاي حکومتي تناسبي ندارد.
XS
SM
MD
LG