لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۸:۱۶

اتحاد جمهوري خواهان و سازمان فداييان خلق اکثريت با انتشار دو فراخوان جداگانه از بيانيه 565 نفر از فعالان سياسي و فرهنگي در ايران حمايت کردند


(rm) صدا | [ 3:13 mins ]
پس از گذشت سه روز از انتشار بيانيه اي در تهران که در آن گفته مي شود حاکميت کنوني ايران از حل مسائل جاري کشور عاجز است، اتحاد جمهوري خواهان و سازمان فداييان خلق اکثريت امروز با انتشار دو فراخوان جداگانه از بيانيه 565 نفر از فعالان سياسي و فرهنگي در ايران حمايت کردند. در اين دو اطلاعيه ضمن اشاره به بحران هاي داخلي و خارجي برآمده از ساختار حکومتي ايران حل مسائل موجود را در مشارکت همه شهروندان ايراني از همه طيف جستجو کرده و همزمان با ارائه شواهدي از همگان خواسته شده که با ارسال امضاي خود از خواسته هاي مندرج در فراخوان تهران حمايت کنند. مهدي فتاپور، عضو شوراي هماهنگي و هيات اجرايي اتحاد جمهوري خواهان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اهميت بيانيه در اين است که تقريبا تمام نيرو هاي سياسي اپوزيسيون داخل کشور آن را تاييد اند و امضا کرده اند. پس از گذشت سه روز از انتشار بيانيه اي در تهران که در آن گفته مي شود حاکميت کنوني ايران از حل مسائل جاري کشور عاجز است امروز همزمان دو فراخوان در خارج از ايران منتشر شد ک ضمن حمايت از خواسته هاي مندرج در بيانيه تهران از همه ايرانيان و آزاديخواهان خواسته است با ارسال امضاي خود از آن حمايت کنند. شهرام ميريان (راديوفردا، کلن): اتحاد جمهوري خواهان و سازمان فداييان خلق، اکثريت دو تشکل سياسي اند که امروز با انتشار دو فراخوان جداگانه از بيانيه 565 نفر از فعالان سياسي و فرهنگي در ايران حمايت کرده اند. در اين دو اطلاعيه ضمن اشاره به بحران هاي داخلي و خارجي برآمده از ساختار حکومتي ايران حل مسائل موجود را در مشارکت همه شهروندان ايراني از همه طيف جستجو کرده و همزمان با ارائه شواهدي از همگان خواسته شده که با ارسال امضاي خود از خواسته هاي مندرج در فراخوان تهران حمايت کنند. مهدي فتاپور، عضو شوراي هماهنگي و هيات اجرايي اتحاد جمهوري خواهان در گفتگو با راديوفردا درباره اهميت بيانيه 565 نفري تهران مي گويد . مهدي فتاپور (عضو شوراي هماهنگي و هيات اجرايي اتحاد جمهوري خواهان): اهميت بيانيه در اين است که تقريبا تمام نيرو هاي سياسي اپوزيسيون داخل کشور آن را تاييد کرده اند و امضا کرده اند. ما مي بينيم طيف هاي مختلفي از نيروهاي متفاوت امضايشان پاي اين بيانيه است و به همين دليل هم اين نويد اين است که شايد بشود در آينده نه چندان دور ما شاهد يک حرکت منسجم و متشکل نيروهاي خواهان دموکراسي در ايران باشيم. ببينيد اين بيانيه چند نکته مرکزي را تاکيد مي کند. يک مطرح مي کند که حکامي که در ايران بر سر کار هستند نشان داده اند که نمي توانند ايران را در اين شرايط پر آشوب هدايت بکنند. دقيقا اين نکته اي است که براي همه اين افراد ثابت شده است و ما هم بر همين نظريم. دومين نکته اي که رويش تکيه کرده اين موضوع است که خواهان اين است که تغييرات بنياديني صورت بگيرد و جامعه ايران ساختار و حاکميتي داشته باشد که بر مبناي حقوق بشر حرکت کند. اين هم دقيقا خواست همه نيروهاي اپوزيسيون و من جمله ما در خارج از کشور است که علاوه بر اين تکيه مي کند بر روي خواست هاي معيني که بايد در جامعه پيش برود، مساله آزادي هاي سياسي، مساله آزادي انتخابات، مساله زندانيان و غيره يعني دقيقا زاويه هاي مرکزي که تمام نيروهاي سياسي اپوزيسيون رويش مشترک هستند رويش تکيه کرده. طبيعتا ممکن است بين همان نيروهاي امضا کننده اين بيانيه در ايران و هم بين نيرو هاي خارج از کشور راجع به راهکار ها تمايزاتي وجود داشته باشد اما روي اين تاکيدات و خواست هاي اصلي که در اين بيانيه مطرح شده من فکر مي کنم همه نيروها مي توانند اشتراک داشته باشند و در همين راستا با همديگر مشترک مبارزه بکنند. همين طور که شما فرموديد اتحاد جمهوري خواهان ديروز در اين رابطه موضع گرفت و طبيعتا خيلي آشکار بود که نيروهايي که خواهان جمهوري هستند اين بيانيه را تاييد مي کنند و ما در اطلاعيه اي که منتشر کرديم از اين بيانيه و خواست هاي اصلي اش حمايت کرديم و خواهان آن شديم که تلاش مشترک بکنيم براي اين که نيرو هاي داخل و خارج کشور در اين راستا بتوانند حرکت بکنند.
XS
SM
MD
LG