لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۱۰

وضعيت نابسامان کودکان افغان در ايران از دید یک کارشناس حقوقی


(rm) صدا | [ 2:52 mins ]
کودکي افغان انگشتانش در زير قطار له شد، ولي مددکارها بدلیل نامشخص بودن وضعیت تابعيت وی و نداشتن شناسنامه مورد قبول از نظر مراجع حقوقي در ايران نتوانستند در جريان وقوع حادثه به او ياري رسانند. فريده غيرت وکيل دادگستري در تهران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: قوانين ما در مورد قوانين فرزنداني که پدرانشان افغان يا پاکستان هستند و مادرانشان ايراني، مشکل آفرين است. وی می گوید: گرچه به حال خود رها کردن کودکان افغاني که تابعيت آنها در ايران روشن نيست، خلاف انسانيت و حقوق بشر است ولی مددکاران تنها مي توانند در محدوده وظايف خود عمل کنند و تقصيري متوجه آنان نيست، بلکه اين قانون است که بايد تکليف اين کودکان را روشن کند. شيرين فاميلي (راديو فردا): وضعيت کودکان افغان در ايران که از نظر هويت در شرايط نامناسبي به سر مي برند، مدتها است که موجب اعتراض مدافعان حقوق بشر و حقوقدانان در ايران است. اين کودکان که تعداد آنان در ايران کم نيست، پدرانشان اتباع افغان و مادرانشان ايراني هستند. نامشخص بودن وضعيت تابعيت و نداشتن شناسنامه مورد قبول از نظر مراجع حقوقي در ايران موجب مي شود امکانات اوليه همچون بهداشت و درمان و مددکاري به آنان تعلق نگيرد. در تازه ترين رويداد کودکي افغان انگشتانش در زير قطار له شد، ولي مددکارها نتوانستند در جريان وقوع حادثه به او ياري رسانند. فريده غيرت وکيل دادگستري در تهران به راديو فردا مي گويد: علت اين امر محدوديت هايي است که از لحاظ قانوني و جود دارد، نه از نظر انسان دوستي. فريده غيرت: يک زمان هست که من مي خواهم به عنوان يک فرد آزاد خدمت کنم و يک اقدام خداپسندانه خيرخواهانه کنم، اين بحث ديگري دارد و تابع هيچ گونه مقرراتي هم نيست، هر نوع کمک هاي قانوني محدوديت هايي از اين دست دارد. ولي از جهت انسان دوستي هيچ محدوديتي براي هيچ کس در هيچ زماني وجود ندارد. ش . ف : فريده غيرت وکيل دادگستري مي گويد: کمبود قوانين ما در مورد قوانين فرزنداني که پدرانشان افغان يا پاکستان هستند و مادرانشان ايراني، مشکل آفرين است. فريده غيرت: مشکل، نبود قانوني در مورد وضع تابعيت اين افراد است. چون ما در قوانين ايران تابعيت فرزندان، تابعيت پدر خانواده است، تابعيت زوج است. ازدواجي که صورت مي گيرد، فرزند تابعيتي از پدر مي گيرد. در ازدواج هايي که با يک زوجه ايراني و زوج افغاني يا مليت ديگري است که هنوز به تابعيت ايران درنيامده، اينجا يک مشکلي ايجاد مي کنند که اين فرزندان بايد تابعيت چه کسي را داشته باشند. اين است که اين مشکل و اين کمبود را داريم. ما الان تعداد کثيري از فرزندان ايراني را داريم که پدر افغاني يا پاکستاني يا مليت هاي ديگر هستند و مادر ايراني است و اين مشکل بزرگي است که الان ايجاد کردند. اينها شناسنامه ندارند، تابعيتشان روشن نشده، طبعا حمايت هاي قانوني هم که از اينها مي خواهد بشود محدوديت دارد. ش . ف : فريده رهبر وکيل دادگستري در تهران تاکيد دارد به حال خود رها کردن کودکان افغاني که تابعيت آنها در ايران روشن نيست، خلاف انسانيت و حقوق بشر است و مددکاران تنها مي توانند به هنگام وقوع حوادثي همچون له شدن کودک افغاني در زير قطار در محدوده وظايف خود عمل کنند و تقصيري متوجه آنان نيست، بلکه اين قانون است که بايد تکليف اين کودکان را روشن کند.
XS
SM
MD
LG