لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۰۲

کاوش هاي جديد باستانشناسان ايراني در کاخ بردک سياه


(rm) صدا | [ 3:51 mins ]
معاون اداره‌ كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان بوشهر گفت از آغاز زمستان امسال يك گروه باستانشناسي به پژوهشهايي در اين منطقه از استان بوشهر پرداخته كه از آن جمله ادامه كاوش در كاخ بردك سياه بوده است. كاخ بردك سياه كه نخستين بار در سال 1356، حدود 28 سال پيش به دست دكتر احسان يغمايي، سرپرست يك گروه باستانشناسي كشف و كاوش شد، يك آپاداناي 36 ستوني را دربرميگيرد كه در اولين فصل كاوشگري تنها ‪ 16 پايه ستونهاي آن به دست آمد. علي ذاکري، معاون اداره‌ كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان بوشهر به خبرگزاري رسمي ايران اظهار داشت به احتمال بسيار ستونهاي اين كاخ از تيرهاي چوبي با پوشش آجر و گچ بوده و روي آنها سر ستونهايي به شكل شاهين يا شير جاي داشته است. به گفته معاون اداره‌ كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان بوشهر، كاوشهاي باستانشناسي در منطقه درودگاه شهرستان دشتستان در شرق استان بوشهر، ابعاد تازه‌اي از كاخ تاريخي بردك سياه نمايان كرده است كه با بخشهايي از تخت جمشيد برابري مي‌كند. بکتاش خمسه پور (راديوفردا): معاون اداره‌ كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان بوشهر مي گويد از آغاز زمستان امسال يك گروه باستانشناسي به پژوهشهايي در اين منطقه از استان بوشهر پرداخته كه از آن جمله ادامه كاوش در كاخ بردك سياه بوده است. كاخ بردك سياه كه نخستين بار در سال 1356، حدود 28 سال پيش به دست دكتر احسان يغمايي، سرپرست يك گروه باستانشناسي كشف و كاوش شد، يك آپاداناي 36 ستوني را دربرميگيرد كه در اولين فصل كاوشگري تنها ‪ 16 پايه ستونهاي آن به دست آمد. علي ذاکري، معاون اداره‌ كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان بوشهر به خبرگزاري رسمي ايران اظهار داشته است که به احتمال بسيار ستونهاي اين كاخ از تيرهاي چوبي با پوشش آجر و گچ بوده و روي آنها سر ستونهايي بشكل شاهين يا شير جاي داشته است. وي افزوده است در دو فصل كاوش اين كاخ، بخشهايي از چشم و پر شاهين و يا پوزه و دندانهاي نيش شير كه جداگانه روي بدنه‌ي اصلي جاي مي‌گرفته بدست آمده است. اين مسئول اداره ميراث فرهنگي استان بوشهر با اشاره به وقفه‌اي دراز مدت در حفاري بردك سياه گفت که اين كاخ چندان مورد تخريب و آسيب جدي قرار نگرفته است. علي ذاكري گفت در زمستان امسال نيز بخشهاي ديگري در ادامه كندوكاوهاي باستانشناسي به دست آمد كه بسيار ارزشمند مي‌باشد. وي ادامه داد بر پايه گزارش دكتر يغمايي جز قطعات شكسته سنگ درگاه جنوبي تالار، بخشي از يك پايه ستون به دست آمده كه روي آن يك رج خط كنده شده است. به گفته علي ذاكري اين سنگنبشته كه ابتدا و انتهاي آن شكسته و چند واژه بيشتر نيست توسط دكتر عبدالمجيد ارفعي، استاد زبان و خطوط قديمي ايراني در دست بررسي و مطالعه است. وي با بيان اينكه نتايج اوليه نشان مي‌دهد خط به زبان بابلي نو مي‌باشد، افزوده است، آنچه تاكنون از سنگ درگاه جنوبي كه واژگون افتاده و مورد كاوش قرار گرفته بدست آمده، نقش سيماي داريوش بزرگ، شاهنشاه ايران هخامنشي است كه خدمه‌اي چتري سايه‌بان گونه بالاي سر وي گرفته است. اين مقام اداره ميراث فرهنگي استان بوشهر ميگويد، نقش صورت داريوش شاه كه به سختي آسيب ديده و تكه‌هاي شكسته ريز شده آن در بين خاكها به روشني نشاندهنده حمله مهاجمان به اين كاخ پيش از دستيابي به پرسپوليس است. علي ذاکري، دو تكه سنگ حجيم افتاده در كنار اين درگاه را بطور يقين بقيه نقش برجسته داريوش ميداند و مي گويد در جهت شمال تالار نيز، سنگ درگاه بزرگ ديگري است كه قرينه اين درگاه و اين نقش است. وي اظهار داشته دكتر يغمايي بر اين اعتقاد است كه نقش آپاداناي بردك سياه با نقش داريوش در تالار سه دروازه تخت جمشيد بسيار نزديك و برابر است، تا جاييكه مي‌توان اين نقش را مادر نقش تالار سه دروازه در تخت جمشيد به شمار آورد. اين مسئول اداره ميراث فرهنگي استان بوشهر نتيجه گيري کرده است که اينك با روشن شدن بخش كمي از آپاداناي بردك سياه كه تالارهايي چند به آن وابسته است، ترديد نيست كه هخامنشيان پيش از برپايي تخت جمشيد، در دشتستان استان بوشهر اقامت داشته‌اند. وي همچنين اظهار داشته است که بنا بگزارش گروه كاوش ويرانيهاي كاخ بردك سياه و ديگر كاخهاي منطقه، وجود فراوان سنگ سياه نشان مي دهد که اين مجموعه با شكوه، پيش از تخت جمشيد آماج تير مهاجمين بوده و بيش از آن ويران و نابود شده است. به گفته معاون حفاظت فني اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان بوشهر، سامان بخشي، مرمت و كاوش در كاخ بردك سياه در سال آينده بدون وقفه ادامه خواهد يافت.
XS
SM
MD
LG