لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۲۱

لغو حکم اعدام يک متهم به قتل و تجاوز در پي استناد هيات منصفه به انجيل


(rm) صدا | [ 3:34 mins ]
ديوان عالي ايالت کلورادوي آمريکا حکم اعدام يک متهم به قتل و تجاوز را نقض کرد. دليل نقض اين حکم مراجعه هيات منصفه دادگاه به انجيل، کتاب مقدس مسيحيان عنوان شد. ديوان عالي کلورادو حکم کرد استناد به انجيل در نظام قضايي و توسط اعضاي هيات منصفه، تاثير نامناسب بر روند دادرسي و صدور حکم دارد، زيرا هم خارج از چارچوب قوانين موضوعه است و هم اعتماد به چيزي است که از سوي عده اي قدرت بالاتر يا قدرت خدايي خوانده مي شود. در راي قضات ديوان عالي کلورادو آمده است: نظام قضايي سخت مي کوشد تا طبيعت هيات هاي منصفه بر صداقت، بي طرفي و عدم ارتباط با دنياي خارج هنگام بحث و تصميم گيري باشد. هيات منصفه پس از پايان روند دادرسي در دادگاه به دستور رئيس دادگاه به بررسي پرونده و بحث يکديگر پرداختند، با اين رهنمود که در تعيين مجازات و سرنوشت رابرت هارلم از ارزيابي اخلاقي و شخصي خود سود جويند. همه اعضاي هيات منصفه به اتفاق آرا حکم به اعدام آقاي هارلم دادند. ديوان عالي ايالت کلورادو در غرب ايالات متحده حکم اعدام يک متهم به قتل و تجاوز را نقض کرد. دليل نقض اين حکم مراجعه هيات منصفه دادگاه با انجيل، کتاب مقدس مسيحيان بود. علي سجادي (راديوفردا): ديوان عالي کلورادو روز دوشنبه حکم کرد که استناد به انجيل، در نظام قضايي و توسط اعضاي هيات منصفه، تاثير نامناسب بر روند دادرسي و صدور حکم دارد، زيرا هم خارج از چارچوب قوانين موضوعه است و هم اعتماد به چيزي است که از سوي عده اي «قدرت بالاتر» يا قدرت خدايي خوانده مي شود. تصميم ديوان عالي ايالت کلورادو در زماني اعلام شده که جامعه مسيحي امريکا به طور فزاينده اي رو به محافظه کاري مي رود و بحث درباره نقش مذهب در نظام قضايي درباره مواردي از نوع سقط جنين و مجازات اعدام يا پايان دادن به زندگي از روي ترحم اوج گرفته است. از پنج قاضي عضو ديوان عالي کلورادو، سه نفر با اين تصميم موافق و دو نفر مخالف بودند. در راي قضات ديوان عالي کلورادو آمده است: نظام قضايي سخت مي کوشد تا طبيعت هياتهاي منصفه بر صداقت، بي طرفي، و عدم ارتباط با دنياي خارج هنگام بحث و تصميم گيري باشد. و هيات منصفه بايد در فضايي خالي از هرگونه دخالت خارجي تصميم بگيرد. براساس راي ديوان عالي کلورادو اعدام رابرت هارلان که به دليل تجاوز به يک زن پيشخدمت و قتل او در سال 1995 محکوم شده بود، لغو مي شود و او بايد بقيه عمر خود را در زندان سپري کند، بدون اين که احتمال عفو داده باشد. هيات منصفه پس از پايان روند دادرسي در دادگاه به دستور رئيس دادگاه به بررسي پرونده و بحث با يکديگر پرداختند با اين رهنمود که در تعيين مجازات و سرنوشت رابرت هارلم از ارزيابي اخلاقي و شخصي خود سود جويند. همه اعضاي هيات منصفه 12 نفري به اتفاق آرا حکم به اعدام آقاي هارلم دادند و بعدا هنگام رسيدگي به فرجام خواهي محکوم گفتند که براي تصميم گيري درباره مجازات و سرنوشت رابرت هارلم به انجيل مراجعه کرده اند. يک بانوي عضو اين هيات منصفه گفت او هنگام تصميم گيري به رساله پولس به روميان انجيل و سفر لاويان تورات مراجعه کرده است. سفر لاويان همان سوره تورات است که درآن قانون قصاص اديان ابراهيمي چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان آمده است. برطبق سنت قضايي آمريکا، هنگامي که ديوان عالي قضايي دولت ايالات متحده يا ايالتهاي دولتي، نه به اتفاق آرا ، بلکه به اکثريت حکمي صادر مي کند، قضات اقليت حق دارند نظريه خود را درباره حکم اکثريت قضات با ذکر جزئيات و دلايل و استدلالشان درج کنند. از آن جايي که حکم ديوان عالي کلورادو سه بر دو بود، دو قاضي در اقليت قرار گرفته در کنار راي اکثريت نوشتند که به نظر آنها اکثريت قضات تشخيص شخصي خوب و بد افراد را با دخالت خارجي از نوع تاثير گذاري رسانه ها در تصميم گيري افراد مخلوط کرده اند. قضات اقليت نوشته اند: مشورت اعضاي هيات منصفه با کتاب مقدس به منظور پند گرفتن انجام شده نه براي بدست آوردن تفسير قانوني بديل يا جايگزين قانون.
XS
SM
MD
LG