لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۴۰

واکنش هاي مختلف نسبت به اظهارات دکتر شهرام اعظم درباره مرگ زهرا کاظمي


(rm) صدا | [ 5:07 mins ]
از هفته گذشته که کنفرانس خبري شهرام اعظم برگزار شد، اظهار نظرهاي گوناگوني درباره درستي يا نادرستي گفته هاي او مطرح شد. شهرام اعظم سال گذشته از ايران خارج شد و دولت کانادا اخيرا به او پناهندگي داد. او گفته است که در بيمارستان بقيه الله تهران که متعلق به سپاه پاسداران است کار مي کرده و در جريان پرونده قتل زهرا کاظمي، خبرنگار ايراني – کانادايي قرار دارد. وي در مصاحبه با راديوفردا مي گويد در درجه اول يک انسان است و در درجه دوم يک پزشک سوگند خورده که وظيفه وي نجات جان انسان ها است و اين مساله که مجبور مي شود پيکري پاره پاره را ببيند و بعد سکوت کند روي وجدان وي سنگيني مي کند. سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي اظهارات دکتر اعظم را دروغ و در راستاي منافع شخصي خواند. رئيس بيمارستان بقيه الله تهران نيز گفت پزشکي به نام شهرام اعظم هيچگاه در اين بيمارستان کار نمي کرد. از سوي ديگر محمد محسن سازگارا، منتقد جمهوري اسلامي نيز مي گويد با توجه به مطرح شدن پرونده زهرا کاظمي در دادگاه و گفته هاي دکتر شهرام اعظم، جا دارد که اين مساله بار ديگر به دقت بررسي شود. سياوش اردلان (راديوفردا): يکي از جنجالي ترين اخبار سياسي مربوط به فرار دکتري به نام شهرام اعظم از ايران بود. شهرام اعظم دکتري است که مي گويد در جريان پرونده زهرا کاظمي، خبرنگار کانادايي ايراني تبار در ايران قرار گرفت. زهرا کاظمي به دلايل مشکوک در ايران درگذشت. اصلاح طلبان در ايران گفتند که زهرا کاظمي توسط قوه قضاييه و برخي از ماموران حکومتي به قتل رسيد. شهرام اعظم پس از فرار به کانادا مشاهدات خود را از جريان درگذشت زهرا کاظمي شرح داد، اما اصالت گفته هاي او با ترديد برخي از ناظران و همچنين نيروهاي سياسي ايران روبرو شد. شيرين فاميلي (راديوفردا): از هفته گذشته که کنفرانس خبري شهرام اعظم برگزار شد، اظهار نظرهاي گوناگوني درباره درستي يا نادرستي گفته هاي او مطرح شد. شهرام اعظم سال گذشته از ايران خارج شد و دولت کانادا اخيرا به او پناهندگي داده است. او گفته است که در بيمارستان بقيه الله تهران که متعلق به سپاه پاسداران است کار مي کرده و افسر نيروي انتظامي با درجه سرگردي است که در جنگ ايران و عراق شرکت داشته و مجروح جنگي بوده است و تحت پوشش بنياد جانبازان قرار دارد. شهرام اعظم در مصاحبه اي تلفني با مريم اقوامي از راديوفردا، درباره انگيزه خود از ترک ايران و بيان مشاهدات خود مي گويد: دکتر شهرام اعظم: من در درجه اول يک انسانم و در درجه دوم يک پزشک سوگند خورده هستم و وظيفه ام نجات جان انسان ها است. وقتي قرار مي گيرم در يک موقعيتي که مجبور مي شود، يک جسد پاره پاره را ببينيم، بدون اين که بتوانم به نجات جانش کمک زيادي کنم و بعد مجبور مي شود به سکوت، و وقتي هم يکي دو بار در داخل ايران به جايگاه هاي مختلف اين واقعيت ها را بيان مي کنم به گوش کسي نمي رسد و کسي اين را تکرار نمي کند، برايم يک وجدان سنگيني ايجاد مي کند که صداي اين جسم پاره پاره به کجا بايد برسد. من اميد قطعي ام اين بود، اين خطر را براي خودم و خانوادم به جان خريدم، تمام گذشته ام، تحصيلاتم، شرايط زندگي ام، خانه مسکوني ام را وثيقه گذاشتم و جا گذاشتم در ايران و آمدم فقط براي انجام اين وظيفه و با اين اميد که بتوانم به عنوان يک شاهد قانع کنم دولت کانادا و مجامع بين المللي و دادگاه هاي بين المللي را که مي توانند با مدارک کافي مجرم را روي جايگاه اتهام بنشانند و محاکمه کنند و جرمش را به اثبات برسانند. ش.ف.: در واکنش به گفته هاي شهرام اعظم درباره علت خروج وي از ايران، حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي گفت اظهارات دروغ اين فرد سودجويانه و براي تامين منافع شخصي صورت گرفته است. در واکنش ديگر دکتر مصطفي نادري، رئيس بيمارستان بقيه الله تهران گفت: پزشکي به نام شهرام اعظم هيچگاه در اين بيمارستان کار نمي کرده است. شهرام اعظم در گفتگو با راديوفردا مي گويد: دکتر شهرام اعظم: در دادگاه من به عنوان شاهد مدارکم را ارائه خواهم کرد، دادگاه بررسي خواهد کرد و اگر دروغگو باشم به عنوان يک دروغگو خودم در جايگاه اتهام مي نشينم و اگر راست گفته باشم متهم، که کسي نيست به جز تماميت حاکميت جمهوري اسلامي روي صندلي اتهام که به جرمش رسيدگي خواهد شد. يک حکومت به اين شکل غير قابل اعتماد که مي تواند هر کاري را بکند و هر اتفاقي ممکن است براي هر کسي بي افتد، من خودم شخصا اين شانس را نمي دهم که کسي اين جرات را بکند در داخل ايران بخواهد شهادت بدهد. مگر اين که يک دادگاه حقيقت ياب از طرف کشورهاي مستقل جمع شوند و بروند در ايران با تضمين سلامت و آينده اشخاصي که شهادت مي دهند، از آنها شهادت بگيرد. ش.ف.: آقاي اعظم مي گويد از اتهام هايي که منابع مختلف در ايران به او نسبت داده اند نمي هراسد و هدف او افشاي واقعيت هاي پشت پرده قتل زهرا کاظمي است. در واکنش به اظهارات شهرام اعظم، محمد محسن سازگارا فعال سياسي و منتقد جمهوري اسلامي، در مصاحبه اي با مريم احمدي از راديوفردا مي گويد: با توجه به مطرح شدن پرونده زهرا کاظمي در دادگاه و گفته هاي دکتر شهرام اعظم، جا دارد که اين مساله بار ديگر به دقت بررسي شود. محمد محسن سازگارا: متهم اصلي اين پرونده دادستان تهران آقاي سعيد مرتضوي است و البته صبحت از شخصي به نام آقاي بخشي هم مي شود که گويا مستقيما ايشان کار را مرتکب شدند، يا به معاونت و همراهي آقاي مرتضوي. به نوبه خودم، به عنوان يک شهروند ايراني معتقد هستم که هر چه زودتر و هر چه سريعتر بايد کميته اي بي طرف مرکب از روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در ايران به دخالت آقاي مرتضوي به عنوان دادستان در قتل زهرا کاظمي رسيدگي کنند و حتي کميته بين المللي حقيقت ياب تشکيل شود که به اين موضوع رسيدگي کند، چرا که متهم اصلي، يعني دادستان تهران هنوز بر سر شغل خود هست و در اين مسئوليت او با عرض و ناموس و جان و مال شهروندان ايراني سر و کار دارد. ش.ف.: در عين حال محسن آرمين، نماينده اصلاح گراي مجلس ششم که پرونده قتل زهرا کاظمي را در کميسون اصل 90 مجلس ششم پيگيري مي کرد، گفت برخي اظهارات آقاي اعظم با حقايق پرونده منطبق است، اما او را نمي شناسد.
XS
SM
MD
LG