لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۴۱

خانم شيرين عبادي: زهرا کاظمي در زندان بر اثر ناز و نوازش خونريزي مغزي نکرده است


(rm) صدا | [ 6:22 mins ]
پير پتي گرو، وزير امور خارجه کانادا در تماس تلفني با کمال خرازي، وزير امور خارجه جمهوري اسلامي از تهران خواست تا بقاياي جسد زهرا کاظمي، خبرنگار و عکاس ايراني تبعه کانادا براي کالبدشکافي به کانادا منتقل شود. در همين حال شهرام اعظم که خود را پزشک اورژانس بيمارستان بقيه الله تهران و اولين کسي که زهرا کاظمي را بعد از انتقال به اين بيمارستان معاينه کرده معرفي مي کند، با تکذيب آقاي خرازي و ديگر مسئولان وزارت امور خارجه و قوه قضاييه ايران روبرو شده است. شيرين عبادي، يکي از وکيلان خانواده زهرا کاظمي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد آقاي اعظم مساله جديدي را مطرح نمي کند زيرا که ثابت و محقق شده، حتي از ديد جمهوري اسلامي، که خانم زهرا کاظمي سلامت وارد زندان اوين شدند و چهار روز بعد در اثر ضربه مغزي و دو بار شکستن جمجمه، ايشان خونريزي مغزي داشتند و فوت کردند. وي مي پرسد آيا امکان دارد کسي با ناز و نوازش، دو بار جمجمه اش بشکند و خونريزي مغزي کند و فوت کند. فريبا مودت (راديوفردا): همانطور که در اخبار شنيديد به گزارش خبرگزاري ها پير پتي گرو، وزير امور خارجه کانادا در تماس تلفني با کمال خرازي، وزير امور خارجه ايران از تهران خواست تا بقاياي جسد زهرا کاظمي، خبرنگار و عکاس ايراني تبعه کانادا براي کالبدشکافي به کانادا منتقل شود. آقاي پتي گرو خطاب به نمايندگان مجلس عوام کانادا گفت او در اين زمينه به آقاي خرازي تلفن کرده و به او گفته که موضع ايران در قبال پرونده قتل خانم کاظمي غير قابل قبول است و اظهارات شهرام اعظم درباره قتل خانم کاظمي در زندان را تاييد مي کند. شهرام اعظم که خود را پزشک اورژانس بيمارستان بقيه الله تهران و اولين کسي که زهرا کاظمي را بعد از انتقال به اين بيمارستان معاينه کرده معرفي مي کند، با تکذيب آقاي خرازي و ديگر مسئولان وزارت امور خارجه و قوه قضاييه ايران روبرو شده است. آقاي اعظم که از کانادا تقاضاي پناهندگي سياسي کرده، هفته گذشته در يک کنفرانس خبري در آتاوا ادعا کرد که زهرا کاظمي هنگام بازداشت در تابستان سال 82 شکنجه شده بود و مورد تجاوز جنسي قرار گرفته بود. امير مصدق کاتوزيان در آغاز گفتگويي با شيرين عبادي، يکي از وکيلان خانواده زهرا کاظمي پرسيده است که آيا براي تکميل پرونده و ارزيابي اظهارات شهرام اعظم، با سفارت کانادا در تهران تماس گرفته است؟ خانم عبادي گفت: شيرين عبادي: من تماسي با سفارت کانادا در تهران نداشتم، اما بايد به شما بگويم که چه آقاي اعظم بگويد و چه نگويد، اصلا مساله جديدي را ايشان مطرح نمي کند زيرا که ثابت و محقق شده، حتي از ديد دولت ايران، که خانم زهرا کاظمي سلامت وارد زندان اوين شدند و چهار روز بعد در اثر ضربه مغزي و دو بار شکستن جمجمه، ايشان خونريزي مغزي داشتند و فوت کردند. من مي خواهم سوال کنم آيا امکان دارد کسي با ناز و نوازش، دو بار جمجمه اش بشکند و خونريزي مغزي کند و فوت کند. ا.م.ک.: آقاي جمال کريمي راد، سخنگوي قوه قضاييه با استناد به گزارش وزير بهداشت و تيم پزشکي درباره پرونده قتل خانم کاظمي تاکيد مي کند که نام آقاي اعظم در فهرست شش پزشکي که از بدو انتقال خانم کاظمي به بيمارستان بقيه الله به ترتيب ايشان را معاينه کردند نبود. آيا در روند بررسي پرونده علاوه بر نام هاي خانم دکتر صمدي، آقايان دکتر فرجي، دکتر مهاجري، دکتر خدمت، خانم دکتر خليلي و آقاي دکتر عباسي، که سخنگوي قوه قضاييه نام آنها را آوردند، شما نامي از دکتر اعظم، حتي به عنوان شخصي مطلع در اين پرونده شنيده بوديد؟ شيرين عبادي: من فقط پرونده را خواندم، آن هم پرونده اي که در دادگاه در اختيار ما براي خواندن قرار داده شد، که اميدوارم تمام پرونده بوده باشد. در اين پرونده نامي از چنين پزشکي نبود. اما نبودن اين نام در پرونده دادگستري دليل بر هيچ چيزي نيست، زيرا که مي تواند گزارش ها کامل تر از اين باشد. ا.م.ک.: آيا از زمان قتل خانم کاظمي هيچ ملاقاتي با آقاي اعظم شما داشتيد؟ شيرين عبادي: نه خير، من ملاقاتي با ايشان نداشتم و اظهارات ايشان را هم تازه و جديدا شنيدم. ا.م.ک.: گفتگوي تلفني از خارج از کشور چه؟ شيرين عبادي: نه خير. ا.م.ک.: آيا شباهت هايي ميان برخي قسمت هاي شهادت موکل شما، مادر خانم زهرا کاظمي و آنچه که آقاي شهرام اعظم مطرح کردند مي بينيد؟ يا برعکس آيا جاهايي از اظهارات مادر خانم کاظمي را با گفته هاي آقاي اعظم متضاد مي بينيد؟ شيرين عبادي: مادر خانم زهرا کاظمي عنوان مي کنند که کبودي هايي و شکستگي هايي در بدن وي بوده و در خود پرونده هم قيد شده. خانم زهرا کاظمي عنوان کردند که من را کتک زدند. و باز تکرار مي کنم، هم براي شنوندگان عزيزي که اين برنامه را مي شنوند و هم براي مقامات کانادايي و هم براي دادگاه ايراني. ايشان ثابت و مسلم است که در اثر ضربه مغزي فوت کرده. من سوال مي کنم که آيا کسي با ناز و نوازش ضربه مغزي مي شود. خوب خيلي طبيعي است که کتک خورده. ا.م.ک.: آن بخش هايي از پرونده که شما مطالعه کرديد، چيزي درباره تجاوز آمده بود؟ شيرين عبادي: نه خير. در مورد تجاوز جنسي به خانم کاظمي چيزي در پرونده منعکس نبود. ا.م.ک.: عدم وجود اين امر در پرونده را آيا شما حاکي از اين مي دانيد که چنين چيزي واقعيت ندارد يا اينکه فکر مي کنيد که بايد تحقيق شود و يا اينکه فکر مي کنيد که ادعا درست است؟ شيرين عبادي: من وکيل هستم و قاضي نيستم که بخواهم قضاوت کنم و راي بدهم. اما به عنوان وکيل، نواقص رسيدگي متعدد اين پرونده را گوشزد کردم و تقاضا کردم که اين نواقص برطرف شود. بر شهودي که معرفي کردم درخواست کردم که استماع شهادت شود. متاسفانه به هيچ يک از حرف هاي ما دادگاه گوش نکرد و ناگهان ختم دادرسي را اعلام کردند و به همين دليل بود که من با کمال تعجب و ناخرسندي از دادگاه بيرون آمدم و گفتم که راي دادگاه هر چه باشد نمي تواند عادلانه باشد، زيرا که بر مبناي يک رسيدگي دقيق نبوده و انتقاد ديگر من اين است که چرا اينقدر رسيدگي به اين امر بديهي و مسلم به درازا انجاميده؟ آيا چند سال ما بايستي منتظر اجراي عدالت باشيم؟ توجه داشته باشيد که از تاريخي که مدافعات خود را در دادگاه کرديم، دادگاه راي داد، به راي صادره اعتراض کرديم زيرا غير عادلانه بود، ماه ها گذشته و بعد از اينکه اين مدت سپري شد، هشت ماه نه ماه، تازه ما را مجددا براي اداي توضيحاتي که به نظر من ضرورتي هم ندارند خواستند. اين بازي کردن با وقت است. ا.م.ک.: سخنگوي قوه قضاييه در کنفرانس خبري ديروز خودشان گفتند که در ماه آينده از شما وکلاي خانواده زهرا کاظمي براي اخذ توضيح دعوت کردند. براي چه روزي است اين دعوت و مقصود از اخذ توضيح چيست؟ شيرين عبادي: اخطاريه به من ابلاغ نشده. من نمي دانيم، وليکن همانطور که گفتم پرونده بسيار روشن تر از آن بوده که بيش از هشت ماه، نه ماه پرونده در مرحله تجديد نظر معطل بماند و تازه ما را براي اخذ توضيح بخواهند.
XS
SM
MD
LG