لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۱۷

برای حل تعارض حقوق بشری قوانین ایران با میثاق های جهانی، مشاور رئیس قوه قضائیه «استراتژی همراهی مصلحتی» را پیشنهاد کرد


(rm) صدا | [ 2:54 mins ]
محمد جواد لاریجانی مشاور رئیس قوه قضائیه در امور بین المللی گفت بیش از 80 درصد تخلفهای حقوق بشری در ایران مربوط به دستگاه قضائی است. آقای لاریجانی با اشاره به نمونه های تعارض حقوق بشری قوانین ایران مانند تغییردین، قائل نبودن تقدس برای پیامبران و سنگسار، قطع اعضای بدن و شلاق زدن، برای مقابله با این چالش امکان توسل به دو استراتژی را مطرح کرد: یا خارج شدن از این کنوانسیون ها یا از باب مصلحت و اضطرار خود را با این قواعد تنظیم کردن. پیشنهاد آقای لاریجانی استراتژی همراهی مصلحتی و تلاش برای تغییر و به اصطلاح تخلفات را با وجهه توجیه پذیر ارائه کردن است. مریم احمدی (رادیو فردا): محمد جواد لاریجانی مشاور رئیس قوه قضائیه در امور بین المللی گفت بیش از 80 درصد تخلفهای حقوق بشری در ایران مربوط به دستگاه قضائی است. به گفته وی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود درباره ایران به این جمعبندی رسیده که در ایران تخلف از معاهدات بین المللی ذاتی و پایه ای است، نه اتفاقی و بیشتر این تخلفها هم مربوط به قوه قضائیه است. آقای لاریجانی بعنوان نمونه های حقوق بشری قوه قضائیه، به تغییردین به بهائیت اشاره کرده که بموجب اعلامیه جهانی حقوق بشر داشتن هردینی و تبلیغ درباره آن حق هر انسانی است ولی قوانین داخلی چینین اجازه ای نمی دهد. نمونه دیگر قائل نبودن تقدس برای پیامبران است که باز به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر بعنوان آزادی بیان و عقیده حق هر انسانی است اما با قوانین داخلی ایران تعارض دارد. نمونه دیگر تخلفهای قوه قضائی که در گزارش حقوق بشر ذاتی و پایه ای و نه اتفاقی توصیف شده سنگسار، قطع اعضای بدن و شلاق زدن است که براساس میثاق بین المللی حقوق بشر شکنجه محسوب می شود. وی برای مقابله با این چالش امکان توسل به دو استراتژی را مطرح کرده است یا خارج شدن از این کنوانسیون ها یا از باب مصلحت و اضطرار خود را با این قواعد تنظیم کردن که البته به گفته وی الگوی کارآمدی نیست و موجب فساد می شود. پیشنهاد آقای لاریجانی استراتژی همراهی مصلحتی و تلاش برای تغییر است. به گفته وی معنای این همراهی تغییر قوانین نیست بلکه شناخت دقیق قوانین بین المللی است تا بتوان در مواضع مختلف از امکانات حقوقی تحلیل و تفسیر برای کاهش تهاجم استفاده کرد و به اصطلاح تخلفات را با وجهه توجیه پذیر ارائه کرد.
XS
SM
MD
LG