لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۱۸

معاون وزارت علوم منع دانشجویان از اظهارنظر در باره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را تکذیب کرد: مصاحبه رادیو فردا با چهار فعال دانشگاهی


(rm) صدا | [ 9:38 mins ]
نامه اي منصوب به وزارت اطلاعات كه در آن شماري از سران جنبش دانشجويي از سخنراني منع شده اند، با تكذيب هاي پياپي مقامات وزارت علوم و واکنش دفتر تحکیم وحدت همراه شد که در بيانيه اي هشدار داد چنين روش هايي با واكنش هاي جدي دانشجويان همراه خواهد شد. معاون دانشجويي وزارت علوم و مديركل حراست اين وزارتخانه با اظهاراتي متناقض به تكذيب وجود چنين دستورالعملي پرداختند. دكتر محمد ملكي و دكتر حاتم قادري به همراه چند تن از سران دفتر تحکیم در اين نامه عناصري افراطي خوانده شده اند. دكتر محمد ملكي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: امروز از سخنرانی وی در دانشگاه علوم پزشكي جلوگیری شد. عبدالله مومني صدور چنين دستورالعملي را نشانه اي قوي از تلاش براي شكل دهي فضاي امنيتي در دانشگاه مي داند. دكتر حاتم قادري مي گويد: باید از مقامات جمهوری اسلامی پرسيد كه آنها بر چه اساسي مي گويند و تنظيم مي كنند چنين وضعيتي را. رضا دلبري، فعال دانشجويي نيز از نتيجه صحبت خود با معاون دانشجويي وزارت علوم به راديو فردا مي گويد: من به ايشان گفتم آقاي دكتر شما معاون وزير علوم هستيد، نه معاون وزير اطلاعات و جايگاه تكذيب خبر را نداريد. نامه اي منصوب به وزارت اطلاعات كه در آن شماري از سران جنبش دانشجويي از سخنراني منع شده اند، با واكنش تند اين افراد و تكذيب هاي پياپي مقامات وزارت علوم همراه شده است. دفتر تحكيم وحدت در اين بيانيه اي هشدار داده است كه چنين روش هايي براي بازگرداندن فضاي عمومي دانشگاه ها به سال هاي گذشته با واكنش هاي جدي دانشجويان همراه خواهد شد. در آن سو نيز معاون دانشجويي وزارت علوم و مديركل حراست اين وزارتخانه با اظهاراتي متناقض به تكذيب وجود چنين دستورالعملي پرداخت. كيوان حسيني (راديو فردا): در نامه منصوب به وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي، چهره هاي اصلي دفتر تحكيم وحدت و دو استاد دانشگاه شناخته شده از حضور و سخنراني در دانشگاه منع شده اند. دكتر محمد ملكي نخستين رئيس دانشگاه تهران بعد از انقلاب، دكتر حاتم قادري استاد دانشگاه تربيت مدرس به همراه عبدالله مومني، دبير دفتر تحكيم وحدت، رضا دلبري، مهدي حبيبي و علي افشاري از ديگر سران اين تشكل دانشجويي در اين نامه عناصري افراطي خوانده شده اند و تاكيد شده كه بايد جلوي سخنراني اين افراد در دانشگاه گرفته شود. رضا دلبري مدير روابط عمومي دفتر تحكيم ماجرا را اينگونه شرح مي دهد. رضا دلبري: اصل خبر از اينجا نشات گرفت كه پس از اين كه سخنراني عبدالله مومني در دانشگاه الزهرا لغو شد و همچنين سخنراني حاتم قادري در دانشگاه اميركبير و سخنراني اينجانب و محمد ملكي در دانشگاه شهركرد لغو شد، انجمن هاي اسلامي و مسئولان برنامه ها از دانشگاه علت لغو برنامه را پرسيدند و دانشگاه از نامه اي خبر داد كه توسط وزارت اطلاعات به حراست ها ارسال شده و افراد نام برده را ممنوع السخن كرده و حتي به بسياري از انجمن هاي اسلامي متن نامه نشان داده شده و اعضاي انجمن اسلامي پس از ديدن نامه ديگر اعتراضشان را به وزارت اطلاعات اعلام كنيد، چرا كه وزارت اطلاعات ممنوع السخن كرده. ك . ح : اما اين نامه جنجال برانگيز كه خشم بسياري از دانشجويان را در پي داشته، در فاصله كمتر از 24 ساعت توسط معاون دانشجويي وزارت علوم و يك روز بعد از او توسط مديركل حراست این وزارتخانه با اظهاراتي متناقض تكذيب شد. در حالي كه آقاي ظريفيان معاون دانشجويي وزارت علوم اساسا وجود اين نامه را دروغ و شايعه پراكني خوانده بود، مديركل حراست اين وزارتخانه ضمن تاييد ارسال چنين نامه اي گفت: وزارت اطلاعات در اين ميان نقشي نداشته است. اما چنانكه فعالان دانشجويي مي گويند، نتيجه در هر دو حالت تفاوتي برايشان نداشته، برنامه هاي سخنراني آنها لغو شده است. دكتر محمد ملكي: آنچه مسلم است اين نامه وجود دارد و دليل زنده اش هم اين است كه من امروز قرار بود در دانشگاه علوم پزشكي سخنراني كنم، البته صحبت راجع به اصلاحات بود كه يك طرف من باشم، يك طرف آقاي تاجزاده و امروز ساعت ده به من تلفن كردند گفتند شما نياييد، براي اين كه اينجا گفتند به شدت از حضور شما در دانشگاه جلوگيري مي شود و ممكن است اتفاقي بيفتد و من هم نرفتم. ك . ح: رضا دلبري، فعال دانشجويي نيز از نتيجه صحبت خود با معاون دانشجويي وزارت علوم مي گويد: رضا دلبري: من با آقاي دكتر ظريفيان صحبت كردم، گفتم آقاي دكتر شما معاون وزير علوم هستيد، نه معاون وزير اطلاعات و شما جايگاه تكذيب خبر را نداريد و ايشان گفتند من تكذيب نكردم، فقط با دو رئيس دانشگاه صحبت كردم، گفتند دريافت نكرديم. من در پاسخ ايشان گفتم گيرندگان نامه حراست هاي دانشگاه ها بودند، نه رياست دانشگاه ها، بنابراين وجود اين نامه را شما نبايد از رياست دانشگاه ها پيگيري مي كرديد. ك . ح: عبدالله مومني، دبير دفتر تحكيم وحدت نيز يادآوري مي كند كه همواره نگراني از امنيتي شدن فضاي دانشگاه ها وجود داشته است. آقاي مومني صدور چنين دستورالعملي را نشانه اي قوي از تلاش براي شكل دهي فضاي امنيتي در دانشگاه مي داند. عبدالله مومني: صدور چنين نامه اي از طرف وزارت اطلاعات به آن جنبه پنهان بودن كار يك شكل عرياني داده و اگر در گذشته ما شاهد كارشكني ها و دخالت هاي نابه جا و پنهان مسئولان امنيتي بوديم، اين شيوه كار نشان داده كه به هر حال پذيرفتند كه به صورتي علني و رسمي مخالفت خودشان را با تبادل نظر و آزادي بيان و عقيده در دانشگاه اعلام كنند و اظهار تاسف ما بيشتر از آن جهت است كه اگر در طول سال هاي پيش شاهد محدوديت آزادي بيان و عقيده در داخل جامعه بوديم توسط نيروهاي اقتدارگرا، در اواخر و پايان دوره موسوم به اصلاحات، شاهد محدوديت و صلب حق بيان و آزادي و عقيده توسط نهادهاي منتصب به دولت آقاي خاتمي هستيم. ك . ح: در اين ميان نام دكتر حاتم قادري كه پيش از اين خود منتقد برخي فعاليت هاي جنبش دانشجويي بوده، به سئوالي تازه دامن مي زند. اين كه چرا وي در اين مقطع نبايد در دانشگاه ها سخنراني كند. دكتر قادري به اين سئوال پاسخ مي دهد. دكتر حاتم قادري: اگر بخواهم يك مقدار جدي بگويم، بايد اين را در وهله اول از آقاي خامنه اي به عنوان مسئول نظام، آقاي خاتمي به عنوان رئيس جمهور و وزير اطلاعات پرسيد كه آنها بر چه اساسي مي گويند و تنظيم مي كنند چنين وضعيتي را. ولي تا جايي كه به خود من برمي گردد، به نظرم مي آيد كه اين بحث هاي سياسي يعني اين مجموعه اي كه الان دنبال انتخابات هستند، از رهبر نظام گرفته، مسئولان بلندپايه، اين همه كانديداهاي گوناگون، اين همه هيات هاي مذهبي، صدا و سيما، هنرپيشه ها، دلقك هايشان، لوده هايي كه در صدا و سيما به يك معنا فعال هستند و ميلياردها ميليارد پولي كه هزينه مي شود و وقتي مي آيند شش نفر را مي گويند نبايد صحبت كنند، آنهم در سطح دانشگاه، اين نشان دهنده شكوه انتخابات و قدرت يك نظام نيست و من تصورم بر اين است كه اين يك اشتباه فاحشي است كه اينها مرتكب شدند. ك . ح : همچنان كه در اصل نامه نيز به آن اشاره شده، يكي از علل اصلي ممانعت از سخنراني اين افراد، ديدگاه هايي انتقادي است كه پيش از اين آنها درباره انتخابات رياست جمهوري منتشر ساختند. عبدالله مومني دبير تشكيلات تحكيم وحدت نيز بر اين موضوع پاي مي فشارد. عبدالله مومني: چيزي كه موجب شده به هر حال در حال حاضر اين شيوه مخالفت و جلوگيري و امتناع از سخن گفتن توسط عده اي از فعالان دانشجويي كه رويكرد انتقادي و اعتراضي با حاكميت دارند، به كار بسته شود، برمي گردد به نگراني و دل مشغولي كه حاكميت جمهوري اسلامي در راستاي خواست انتخابات حداكثري دارد. از آنجايي كه مسئولان جمهوري اسلامي به درستي دريافته اند كه مردم نسبت به انتخابات ذائقه عموميشان منفي است و تمايل آنچناني نسبت به شركت در انتخابات ندارند، با اين گونه كارها و با اين شيوه هاي رعب برانگيز و وحشت آفرين سعي دارند كه مخالفين را از تاثيرگذاري بر افكار عمومي برحذر دارند. ك . ح: در همين راستا دكتر محمد ملكي سخنراني اخير وزير اطلاعات را ريشه اين ممنوعيت بي سابقه مي داند. دكتر محمد ملكي: من فكر مي كنم ريشه اين جريان شايد برگردد به آن سخنراني كه آقاي يونسي، وزيراطلاعات دولت آقاي خاتمي اصلاح طلب كردند و گفتند اگر كسي با شركت مردم در انتخابات مخالفت بكند، اين براندازي نرم است و من در جواب ايشان يك نامه اي نوشتم كه خيلي اين حرفها مسخره است كه كسي اظهارنظر مي كند، نظرات خودش را در مورد انتخابات مي گويد و يك همچين مساله اي را آقاي وزير اطلاعات مطرح كند. ك . ح : در ميان فهرست كساني كه از سخنراني در دانشگاه منع شده اند، دكتر حاتم قادري نيز از جمله منتقدان انتخابات فعلي است. البته او يادآوري مي كند كه بر مبناي همين انتقادات در 20 سال اخير در هيچ انتخاباتي شركت نكرده است. دكتر حاتمي قادري: با اين انتخابات فعلي هم موافق شركت نيستم، ولي به آن معنا كه وزارت اطلاعات تصور مي كند، فعال سياسي هم نيستم. يعني حزب و گروه خاصي را بخواهم تبليغ كنم كه مردم شركت نكنند. من معتقدم راي يك ارج و قربي دارد، نبايد بازيچه قرار گيرد، نبايد به يك تشكيلاتي اين آرا اعمال شود كه خود آن تشكيلات آسيب پذير هستند و مورد نقد. يعني با كل اين سيستم انتخابات، با سيستم سياسي، با نوع اعمال قدرت در ايران، من متقد جدي هستم. ك . ح : با اين حال ممنوع شدگان از سخنراني چنين روش هايي را براي محدود ساختن مخالفان ناكارآمد مي دانند. عبدالله مومني: من فكر مي كنم اينگونه شيوه ها نه تنها نمي تواند كارگر بي افتد، بلكه خودش عاملي مي شود براي عدم تمايل و نگاه منفي مردم به مساله انتخابات و همان تحليلي هم كه فعالان سياسي و دانشجويي دارند مبني بر دستاورد نداشتن اصلاحات و كارساز نبودن روش هاي انتخاباتي، خود اين گونه برخوردها هم مويدي است بر آن ادعاهاي فعالان دانشجويي كه از طريق ساز و كارهاي انتخاباتي نمي شود اصلاحات و خواسته هاي دموكراتيك را به قدرت منتقل كرد. ك . ح : چنانكه رضا دلبري، مدير روابط عمومي دفتر تحكيم وحدت گفت، در صورتي كه روش اخير براي جلوگيري از سخنراني فعالان دانشجويي همچنان ادامه داشته باشد، اين افراد با روش هايي غير از صدور بيانيه مطالبات خود را دنبال خواهند كرد.
XS
SM
MD
LG