لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ تهران ۰۴:۲۷

انجمن قلم كانادا و سازمان خبرنگاران كانادايي مدافع آزادي بيان با ارسال نامه به محمد خاتمي خواستار آزادي اكبر گنجي شدند


انجمن قلم كانادا در نامه اي به رئيس جمهوري اسلامي از وضعيت اكبر گنجي ابراز نگراني كرد. هارون صديقي رئيس انجمن قلم كانادا از مقامات ايران خواست براي دسترسي وي به درمان پزشكي اقدام فوري نمايند. سازمان خبرنگاران كانادايي مدافع آزادي بيان و اعضاي سازمان هاي مدافع تبادل آ‍زادي مطبوعات نيز در نامه اي به خاتمی خواستار آ‍زادي فوري و بي قيد و شرط گنجی شدند. اين نامه همچنین به امضاي كميته مدافع حقوق خبرنگاران، كميته جهاني آزادي مطبوعات و چندين سازمان ديگر مدافع حقوق روزنامه نگاران رسيده است. سازمان خبرنگاران كانادايي مدافع آزادي بيان جايزه بين المللي آزادي بيان و شهامت در خبرنگاري سال 2001 خود را به اكبر گنجي اهدا كرده بود. انجمن قلم كانادا و سازمان هاي خبرنگاران كانادايي مدافع آزادي بيان با ارسال نامه هاي جداگانه اي خطاب به سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي ايران از وضعيت سلامت اكبر گنجي ابراز نگراني شديد كردند و خواستار آزادي فوري و بي قيد و شرط اين روزنامه نگار و نويسنده ايراني شدند. لازم به ذكر است سازمان خبرنگاران كانادايي مدافع آزادي بيان جايزه بين المللي آزادي بيان و شهامت در خبرنگاري سال 2001 خود را به اكبر گنجي اهدا كرد. مريم اقوامي (راديو فردا): انجمن قلم كانادا با ارسال نامه اي به رئيس جمهوري اسلامي ايران از وضعيت اكبر گنجي نويسنده و روزنامه نگار ايراني كه در مرخصي استعلاجي به سر مي برد ابراز نگراني شديد كرد. هارون صديقي رئيس انجمن قلم كانادا در نامه اي خطاب به سيد محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي ايران، نامشخص بودن وضعيت اكبر گنجي را تشديد وضعيت نگران كننده پيشين او در زندان خوانده است و از مقامات ايران خواست به شيوه انساني براي دسترسي وي به درمان پزشكي اقدام فوري نمايند. سازمان خبرنگاران كانادايي مدافع آزادي بيان و اعضاي سازمان هاي مدافع تبادل آ‍زادي مطبوعات نيز در نامه اي خطاب به رئيس جمهوري اسلامي ايران از وضعيت اكبر گنجي ابراز نگراني كرده و خواستار آ‍زادي فوري و بي قيد و شرط وي از زندان شدند. اين سازمان هاي كانادايي مدافع آزادي بيان در ادامه با استقبال از آزادي و مرخصي استعلاجي كه مقامات قضايي ايران به آقاي گنجي اعطا كرده اند، از سيدمحمد خاتمي خواستند با توجه به اين كه وي پنج سال از دوران حبس خود را طي كرده است، بار ديگر او را به زندان نفرستند و براي بهبود بيماري هاي وي كه در دوران بازداشت تشديد شده اند اقدام عاجل نمايند. اين نامه كه علاوه بر سازمان هاي مدافع آزادي بيان به امضاي كميته مدافع حقوق خبرنگاران، كميته جهاني آزادي مطبوعات و چندين سازمان ديگر مدافع حقوق روزنامه نگاران رسيده است، بر نگراني هاي خود نسبت به وضعيت سلامت اكبر گنجي تاكيد ورزيده و از سيد محمد خاتمي خواسته اند بر نگراني هاي انسان دوستانه جامعه بين الملل پايان داده و از سلامت اين روزنامه نگار ايراني مراقبت كرده و توجه جامعه بين الملل را به اين اقدام مثبت جلب نمايند. ب يانيه سازمان هاي كانادايي مدافع آزادي بيان در پايان مي نويسد: بازداشت و حبس اكبر گنجي زير پا نهادن اصل نوزده منشور جهاني حقوق بشر و نقض حقوق او در بهره مندي از آزادي بيان است و ما خواستار عدم بازگرداندن وي به زندان و صدور حكم آزادي بي قيد و شرط او از زندان هستيم.

صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG