لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ تهران ۱۴:۲۱

اكبر گنجي، شعله ضعيف مخالفت با حكومت مذهبي: گزارش فرانکفورتر آلگماینه


(rm) صدا | [ 2:50 mins ]
خبرنگار روزنامه آلماني فرانكفورتر آلگماينه در تهران در يك گزارش تحليلي ضمن مصاحبه با تني چند از هنرمندان و روشنفكران، اكبر گنجي را به عنوان شعله ضعيف مخالفان حكومت مذهبي در ايران قلمداد كرد و يادآور شد مخالفان در ايران خواهان آن هستند كه اتحاديه اروپا براي آزادي زندانيان سياسي بايد گام هاي عملي بردارد. به نوشته اين روزنامه، هنرمندان و روشنفكران علاقه چنداني به مصاحبه ندارند، چرا كه انتخاباتي سختي را پشت سر گذاشته اند. اگرچه پري صابري كارگردان تاتر مي گويد: كار خود را چون گذشته ادامه خواهد داد و تا كنون هيچ اتفاقي نيفتاده، اما مراد تقفي يكي از دست اندركاران ماهنامه سياسي گفتگو گفت: اگر ايراني ها بگوند اوضاع چندان بد نيست، بايد اينطور تعبير كرد كه ترسي بزرگ آنها را فرا گرفته است. فرزانه طاهري همسر هوشنگ گلشيري گفت: ما باور نمي كرديم كه محمود احمدي نژاد اين همه آرا را به دست آورد و بايد تاكيد كنيم كه مردم ايران را نشناخته ايم. خبرنگار يك روزنامه آلماني در تهران در يك گزارش تحليلي ضمن مصاحبه با تني چند از هنرمندان و روشنفكران، اكبر گنجي را به عنوان شعله ضعيف مخالفان حكومت مذهبي در ايران قلمداد كرد و در پايان يادآور شد كه مخالفان در ايران خواهان آن هستند كه اتحاديه اروپا براي آزادي زندانيان سياسي بايد گام هاي عملي بردارد. شهرام ميريان (راديو فردا): با آنكه تب انتخابات نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي فروكش كرده و نتيجه اين انتخابات هم روشن شده، با اين وجود خبرنگار روزنامه آلماني فرانكفورتر آلگماينه در تهران به اين انتخابات و پيامدهاي آن پرداخته و نوشته است اين روزها هنرمندان و روشنفكران ايراني علاقه چنداني به گفتگو ندارند، چرا كه آنها انتخاباتي سخت را پشت سر گذاشته اند. اگرچه پري صابري كارگردان تاتر مي گويد: كار خود را چون گذشته ادامه خواهد داد و تا كنون هيچ اتفاقي نيفتاده، در مقابل اما مراد تقفي يكي از دست اندركاران ماهنامه سياسي گفتگو به خبرنگار آلماني گفت: اگر ايراني ها بگوند اوضاع چندان بد نيست، بايد اينطور تعبير كرد كه ترسي بزرگ آنها را فرا گرفته است. خانم فرزانه طاهري همسر هوشنگ گلشيري هم در پيوند با انتخابات اخير رياست جمهوري اسلامي گفت: ما باور نمي كرديم كه محمود احمدي نژاد اين همه آرا را به دست آورد و بايد تاكيد كنيم كه مردم ايران را نشناخته ايم. خانم كريستيانا هوفمن، خبرنگار روزنامه فرانكفورتر آلگماينه در تهران آنگاه به هنرمندان و روشنفكراني چون عباس كيارستمي و محمود دولت آبادي اشاره مي كند كه در دومين دور انتخابات رياست جمهوري به رفسنجاني راي دادند و سپس به وزن و جايگاه اكبر گنجي در جامعه ايران مي پردازد و از اين روزنامه نگار درند به عنوان شعله ضعيف مخالفان حكومت مذهبي ايران ياد مي كند و مي نويسد: پس از حمايت و پشتيباني روشنفكران ايراني از مانيفست و انديشه هاي اكبر گنجي هم اينك اين زنداني به بيمارستاني انتقال يافته كه وكلايش از جمله خانم شيرين عبادي اجازه ندارند با او ملاقات كنند و اين در حالي است كه دستگاه هاي مسئول اين را رد مي كنند كه بستري شدن اكبر گنجي در بيمارستان در پيوند با اعتصاب غذاي او است. فرانكوفرتر آلگماينه در پايان مقاله پس از اشاره به درخواست سازمان هاي مدافع حقوق بشر، اتحاديه اروپا و آمريكا از قوه قضايي جمهوري اسلامي براي آزادي گنجي از يك اعتراض گسترده سياسي اما خاموش نسبت به زنداني شدن اكبر گنجي در ايران ياد مي كند و مي نويسد: مخالفان حكومت مذهبي در ايران، مدتها است كه خواهان آن هستند كه اتحاديه اروپا به گونه اي پر رنگ خود را درگير مسائل زندانيان سياسي در ايران كند.
XS
SM
MD
LG