لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۵:۵۴

ترکیب کابینه و چالش های احمدی نژاد برای دستیابی به اهداف اعلام شده، از دید چهار صاحبنظر


(rm) صدا | [ 7:08 mins ]
محمود احمدي نژاد رئيس جدید جمهوري اسلامی، روز شنبه قرار است براي مراسم تحليف در مجلس شوراي اسلامي حضور يابد. صادق زيباكلام تحليلگر در تهران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: فهرست پيشنهادي كابينه نشان مي دهد که او در پی ميدان دادن به چهره هاي جديد است، اما مشکلاتی نظیر فساد یا فقدان عدالت اجتماعی و اقتصادی و نظائر آن، ناشی از سیاست های کلان نظام و اقتصاد دولتی است، نه مدیران. احمد سلامتيان تحليلگر سياسي در پاريس مي گويد: ذوب احمدی نژاد در رهبری، خود خامنه ای را مستقیما در خط اول تمام فرسایش ها و برخوردهای سیاسی قرار می دهد. تورج اتابكي تحليلگر در آلمان مي گويد: هدف احمدي نژاد يكدست كردن حاكميت و قواي سه گانه است. فريدون خاوند تحلیلگر در پاريس مي گويد: برای کاهش از فقر و ایجاد اشتغال، ایران به اصلاحات بنیادی اقتصادی نیاز دارد. محمود احمدي نژاد رئيس جدید جمهوري اسلامی، روز شنبه قرار است براي مراسم تحليف در مجلس شوراي اسلامي حضور يابد. به اعتقاد تحليلگران آغاز كه به كار محمود احمدي نژاد به عنوان ششمين رئيس جمهوري اسلامي ايران دوران تازه اي را در حيات سياسي حكومت جمهوري اسلامي نويد مي دهد. دوراني كه برخي از آن به عنوان دوره يكدست شدن قدرت در ساختار جمهوري اسلامي تعبير مي كنند. اما اين كه آقاي احمدي نژاد در دوران رياست جمهوري خود چه مسيري را در روند مناسبات خارجي يا داخلي ايران طي مي كند، پرسشي است كه راديو فردا با چهار صاحبنظر مطرح كرده است. به ويژه آن كه يكي از مهمترين مسائل پيش روي آقاي احمدي نژاد فارغ از حاد شدن پرونده هسته اي ايران در عرصه بين الملل بحث چگونگي تركيب كابينه او و عملكرد دولتمردانش در عرصه داخلي است. اميرمصدق كاتوزيان (راديو فردا): محافل سياسي ايران كه گمان نمي بردند آقاي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري اسلامي پيروز شود، در مقابل پرسش هايي تازه قرار گرفتند. پرسش هايي از جمله مربوط به سمت گيري آقاي احمدي نژاد در امور داخلي، مناسبات خارجي و عرصه اقتصادي ايران. يكي از پرسش ها مربوط به تركيب كابينه آينده است. برخي صاحبنظران بر آن هستند كه فهرست پيشنهادي نامزدهاي احتمالي وزارت دولت او به مجلس نشان مي دهد كه او ترجيح مي دهد براي آن كه ثابت كند با آمدن او بر سر كار بايد انتظار تحولات گسترده اي را داشت، به دنبال ميدان دادن به چهره هاي جديد است. صادق زيبا كلام (تحليلگر در تهران): آنچه كه برايشان مهم است اين است كه يك طوري به اين 17 ميليون نفري كه به ايشان راي دادند نشان دهند كه آري يك فضاي تازه در حال وقوع است، چهرهاي جديد دارند مي آيند، كساني كه بودند قبلا و اين نابساماني ها و ناهنجاري ها را بوجود آوردند، ما ديگر با اينها كاري نداريم، كنار گذاشته شدند. استانداران انسان هاي مكتبي و مردمي هستند، وزرا همينطور. ا . م . ك: صادق زيباكلام مي افزايد: استفاده از چهره هاي جديد دل عده اي را بي گمان به دست خواهد آورد، اما ممكن است به دليل عدم تجربه كافي مشكلاتي هم پديد آورد. صادق زيباكلام: آنچه كه حق است، اين است كه به نظر من خيلي از مسئوليني كه تا به امروز بر سر كار بودند چه در زمان آقاي رفسنجاني و چه در زمان آقاي خاتمي واقعا مديران بسيار بسيار خوب و شايسته اي بودند و بايد مجددا از همين مديران استفاده شود. اگر مشكلات و مسائلي به بار آمده، اگر به لحاظ عدالت اجتماعي ما پس رفتيم، اگر به لحاظ مساوات، غيره و ذلك پس رفتيم، اگر فساد بوجود آمده، اينها برمي گردد به سياست هاي كلان و يك سري زيرساخت هاي ديگر، برمي گردد به اين كه اقتصادمان دولتي است، پديده راندخواري و غيره. ا . م . ك: به عقيده پاره اي ديگر از صاحبنظران وجهه آقاي احمدي نژاد فقط در گروي معرفي چهره هاي تازه نيست. احمد سلامتيان در پاريس مي گويد: قرار گرفتن چهره تازه خود آقاي احمدي نژاد در زير سايه پر رنگ رهبر جمهوري اسلامي چالش ديگري است در برابر ششمين رئيس جمهوري اسلامي ايران. احمد سلامتيان: آقاي احمدي نژاد اولين رئيس جمهوري اسلامي است كه روز تنفيذ حكمش دست رهبر را مي بوسد و اولين رئيس جمهوري است كه دستور داده تصاوير رياست جمهوري را از كليه ادارات حذف كنند به اين عنوان كه رهبر را كافي ديده به عنوان رئيس كشور. كسي هم هست كه از ابتدا مي گفته ذوب شده در ولايت است. حال اين كه بالاخره بنا بر روند سياست جمهوري اسلامي، مذاكرات ديپلماتيك و حتي ضرورت هاي سياست هاي داخليش بايد يك تفكيك و تمايزي بين رهبر و رئيس جمهوري اسلامی باشد. وگرنه رهبر خودش مستقيم در خط اول تمام فرسايش ها و برخوردهاي سياسي جامعه قرار مي گيرد. افراط در ذوب شدن و يكي بودن مي تواند منجر به اين شود كه رئيس جمهوري جديد بيش از آنچه كه يار شاطري براي رهبري باشد، بار خاطري براي او باشد كه ببيند چطور بايد اورا اداره كند. ا . م . ك: روي ديگر سكه مناسبات رئيس جمهوري و رهبر، بهره اي است كه آقاي احمدي نژاد مي تواند از اين نزديكي ببرد. به ويژه كه گفته مي شود به دليل موقعيت تازه رياست قوه اجراييه در نتيجه آرايش جناحي ناشي از اين نزديكي، رئيس جمهوري اصولگرا با موانع كمتري در پيشبرد تنش زدايي در سياست خارجي روبرو است. به ويژه با آمريكا. تورج اتابكي تحليلگر مناسبات خارجي ايران در آلمان مي گويد: تورج اتابكي: محافظه كاران ايران آنچه كه مساله شان بود، اين بود كه مهندسي اجراي اين رابطه را مي خواستند در انحصار خودشان داشته باشند. در حال حاضر ما در نظر داشتيم كه قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه دربست در اختيار محافظه كاران است، شرايط آماده شده كه مهندسي اجرا را اينها به عمل دربياورند. ا . م . ك: تنش زدايي در سياست خارجي امري است و حل مشكلات اقتصادي امري ديگر، به خصوص كه محافل سياسي ايران معتقدند بخش چشمگير راي هايي كه آقاي احمدي نژاد را به پيروزي رساند، آراي آن دسته از تهي دستان شهري و روستايي بود كه به اميد بهبود زندگي روانه خود به پاي صندوق هاي راي رفتند. اما برآورده كردن اين خواست به نظر فريدون خاوند، كارشناس اقتصادي در پاريس كار ساده اي نيست. فريدون خاوند: در شرايط ويژه ايران براي مبارزه با فقر نمي توان به شعار آوردن پول نفت سر سفره مردم اكتفا كرد. شرط اول براي فقرزدايي ايجاد اشتغال است. ايران بايد در سال 700 تا 800 هزار فرصت تازه شغلي به وجود بياورد تا نرخ بيكاريش در سطح كنوني باقي بماند و اگر قرار باشد نرخ بيكاري ايران يك رقمي باشد، شمار فرصت هاي شغلي كه بايد بوجود بيايد، بايد به يك ميليون در سال برسد و در نتجيه بايد سرمايه گذاري عظيم بسيج شود هم در سطح داخل و هم در سطح جذب سرمايه گذاران خارجي و اين نيازمند انجام رفرم هاي بنيادي است در اقتصاد ايران. ا . م . ك: چالش اقتصادي پيش روي آقاي احمدي نژاد بيش از هر چيز ناشي از تكيه او و رهبر بر شعار توجه به قشر محروم است. يكي از شعارهاي عمده اي كه آقاي احمدي نژاد روز گذشته در مراسم تنفيذ مطرح كرد. شعاري محوري كه جايگزين قانون گرايي، جامعه مدني و مدارا برخي از آرمان هاي اعلام شده دوره هشت ساله رياست جمهوري آقاي خاتمي مي شوند.

صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG