لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۱۵:۰۴

در گزارش سالانه كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي آزاد كارگري، ايران در شمار كشورهاي خطرناك نام برده شد: مصاحبه با رئیس اتحادیه کارگران شرکت واحد


(rm) صدا | [ 4:46 mins ]
در گزارش سالانه كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي آزاد كارگري، ايران در شمار كشورهاي خطرناك نام برده شده، زيرا كارگران ايران از تشكل هاي مستقل و آزاد كارگري محروم هستند و شوراهاي اسلامي كارگران كه توسط دولت ايجاد شده و هدايت مي شوند، ايجاد تشكل هاي آزاد و كنترل نشده توسط دولت را خلاف مصالح انقلاب اسلامي مي دانند. تشكل هاي مورد تاييد حكومت اسلامي در سال هاي اخير 26 درصد رشد منفي داشته اند و اعضاي خود را از دست مي دهند. منصور اصانلو، رئيس اتحاديه كارگران شركت اتوبوسراني تهران و حومه در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ما آزادي سنديكاها را مي خواهيم و اين كه بگويند سنديكا آزاد است يا يك توافقنامه اي را امضا كنند و بعد در مراجع بين المللي بگويند ما استانداردهاي جهاني را پذيرفته ايم كافي نيست، در حالي كه مثلا نوزده ارديبهشت ما مورد آن حمله وحشتناك واقع شديم. در گزارش سالانه كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي آزاد كارگري ايران در شمار كشورهاي خطرناك نام برده شده، زيرا كارگران ايران از تشكل هاي مستقل و آزاد كارگري محروم هستند و شوراهاي اسلامي كارگران كه توسط دولت ايجاد شده و هدايت مي شوند، ايجاد تشكل هاي آزاد و كنترل نشده توسط دولت را خلاف مصالح انقلاب اسلامي مي دانند و به روند تشكيل اين گونه سنديكاها و تشكل هاي مستقل اعتراض دارند. اين در حالي است كه تشكل هاي مورد تاييد حكومت اسلامي در سال هاي اخير 26 درصد رشد منفي داشته اند و اعضاي خود را از دست مي دهند. منصور اصانلو، رئيس اتحاديه كارگران شركت اتوبوسراني تهران و حومه درباره چالش هاي پيش روي اين اتحاديه كارگري به راديو فردا مي گويد: منصور اصانلو: اولين چالشي كه ما داريم، اين است كه ما در ايران آزادي سنديكاها را مي خواهيم. يعني اين كه بگويند سنديكا آزاد است يا يك توافقنامه اي را امضا كنند و بعد در مراجع بين المللي بگويند ما استانداردهاي جهاني را پذيرفته ايم كافي نيست. الان ما اتفاقا ما بدترين چالشي كه داريم اين است. آن زمان كه در شروع كار بوديم در نوزده ارديبهشت كه مورد آن حمله وحشتناك واقع شديم و سرقت اموال و پرونده اي كه تا امروز هم هنوز به نتيجه نرسيده با آن كه شواهد همه دال بر حقانيت ما و تجاوزي كه به شخصيت، كرامت، جان ما شده است و اموال و ساختمانمان. امروز هم مشكل اصلي ما در ايران اين است كه با اين كه به لحاظ اصل 26 قانون اساسي و بسياري از اصول ديگر و توافقنامه و تفاهمنامه هايي كه اداره كار با سازمان بين المللي كار بستند، ولي متاسفانه هنوز هم به شكل هاي ديگر بازداشت مي شويم. البته قوه قضاييه در اين زمينه مثبت عمل كرده و هر بار كه به بهانه هاي مختلف بچه هاي ما را بازداشت كردند قضات اعلام كردند اعتراض جرم نيست و آنها را آزاد كردند. اما در خود شركت واحد هنوز اين چالش را ما داريم و حتي در جلسه اي كه در دفتر جناب طلايي داشتيم حاضر نيستند رسميت سنديكايي ما را بپذيرند. الان يك طيفي به نام حراست در اداره ها با هماهنگي بخشي از كساني كه از سپاه آمدند و يك بخشي از پليس امنيتي تهران به نوعي خيلي برايشان مشكل است بپذيرند كه مردم حق دارند تشكيلات و نهاد داشته باشند بدون دخالت حكومت، چيزي كه در همه دنيا هست. مسعود ملك (راديو فردا): آيا سنديكاهاي كارگري ديگري هم در ايران حمايتشان را از سنديكاي شركت واحد اعلام كرده اند؟ مسعود اصانلو: متاسفانه بر اثر فشار شديدي كه طي اين سالها بوده و جلوي فعاليت هاي سنديكايي را گرفته بودند، تعداد سنديكاهاي كارگريمان خيلي كم است و چند سنديكا موفق شدند خودشان را تا اينجا برسانند كه حمايت از همديگر را در اصناف مختلف مي كنند. و ما اميدوارم طي چهار پنج ماه آينده شاهد تشكيل اتحاديه سراسري سنديكاهاي كارگران ايران هم باشيم.
XS
SM
MD
LG