لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۱۲:۱۰

دفتر تحكيم وحدت تلاش براي تحقق دموكراسي را هدف اصلي خود اعلام كرد: سخنگوي شورای عمومی


(rm) صدا | [ 3:31 mins ]
شوراي عمومي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور، دفتر تحكيم وحدت، پس از نشست انتخاباتي، بيانيه اي منتشر كرد و در آن تلاش براي تحقق دموكراسي، حقوق بشر و آزادي را از اهداف اصلي خود، و ديدباني جامعه مدني را از مهمترين استراتژي هاي اين اتحاديه ذكر كرد. در قطعنامه آمده است: دفتر تحكيم وحدت، به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي ايران، كار ويژه خود را سخنگويي مطالبات مردم قرار داده و تلاش مي كند خواسته ها و آرمان هاي مردم را كه در اين چند سال به فراموشي سپرده شده، نمايندگي كند. محمد هاشمي ، سخنگوي دفتر تحكيم وحدت، به راديو فردا مي گويد: ما تاكيد داريم تنها راه رسيدن به دموكراسي، به كارگيري شيوه هاي مسالمت آميز و پرهيز از خشونت است؛ نخست استراتژي دوري از قدرت را مطرح كرده و عملا از جبهه دوم خرداد خارج شدیم و در گام دوم، احزابي را كه خارج از حاكميت هستند نيز مورد نقد قرار خواهيم داد و سعي مي كنيم آنها را نيز در مقابل رفتارها و شعارهايشان پاسخگو نماييم. دفتر تحكيم وحدت، در پايان قطعنامه بر استفاده از روش هاي اصلاحي و مدني براي ايجاد تغييرات بنيادين در ساختار قدرت آن تاكيد كرده و نوشته است با مقاومت مدني، از حقوق دانشجويان و مردم دفاع خواهد كرد. شوراي عمومي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور، دفتر تحكيم وحدت، پس از نشست انتخاباتي خود بيانيه اي منتشر كرده كه در آن تلاش براي تحقق دموكراسي، حقوق بشر و آزادي را از اهداف اصلي خود و ديدباني جامعه مدني را از مهمترين استراتژي هاي اين اتحاديه ذكر كرده است. شيرين فاميلي (راديو فردا): شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در آغاز قطعنامه اخير خود نوشته است که دفتر تحكيم وحدت به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي ايران كار ويژه خود را سخنگويي مطالبات مردم قرار داده است و تلاش مي كند خواسته ها و آرمان هاي مردم را كه در اين چند سال به فراموشي سپرده شده است نمايندگي كند. آنگاه قطعنامه به ذكر اهداف دفتر تحكيم وحدت پرداخته كه محور اصلي آن دموكراسي، حقوق بشر و آزادي در ايران است. محمد هاشمي سخنگوي دفتر تحكيم وحدت، به راديو فردا مي گويد: ما در اين قطعنامه تاكيد داريم تنها راه رسيدن به دموكراسي، به كارگيري شيوه هاي مسالمت آميز و پرهيز از خشونت است. محمد هاشمي: هميشه اين فشار و وزنه حاكميت بوده. مجموعه دانشجويي، مجموعه ای راديكال و بسيار آرمان گرا است و اين فشار از سوي برخي جريانات و تشكل ها اعمال مي شود كه بخواهد مجموعه را به سمت رفتارهاي خشونت آميز بكشاند. ما تاكيد مي كنيم كه تجربه نشان مي دهد حركت هاي خشونت آميز به نفع كساني تمام مي شود كه توان نيروهاي امنيتي و نظامي را دارند. ما تاكيد مي كنيم تنها راهي به دموكراسي ختم مي شود كه از راه هاي مدني و مبارزات مدني و دموكراتيك پيش برود. مجموعه تحكيم حزب نيست كه همه يك عقيده و مرام داشته باشند. ايدئولوژي هاي متفاوت، انديشه هاي متفاوت در مجموعه وجود دارد، متنها اصول مشترك ما دموكراسي، حقوق بشر و آزادي است و در مجموعه، خودمان بر اين اساس و اصول ها كار مي كنيم و تصميم مي گيريم، اگرچه نگاه ها و انديشه هاي متفاوتي به مسائل داريم. ش . ف: دفتر تحكيم وحدت يكي از مهمترين استراتژي هاي خود را براي رسيدن به هدف هايي چون دموكراسي، حقوق بشر و آزادي در ايران، ديدباني جامعه مدني و فعال كردن حوزه عمومي ناميده است. محمد هاشمي: ديدباني جامعه مدني به اين معنا است كه ما خود و مجموعه مان را در عرضه سياست يك بازيگر نمي دانيم. سابقه دفتر تحكيم وحدت در طول 25 سال گذشته نشان داده كه تحكيم بخشي از حاكميت و قدرت بوده. در نتیجه وقتي مجموعه به اين نتيجه رسيد كه بايد از قدرت خارج شود و استراتژي دوري از قدرت را مطرح كرد و عملا از جبهه دوم خرداد خارج شد و پس از سه سال تجربه موفقي كه ما در اجراي اين استراتژي داشتيم، امروز به اين نتيجه رسيديم كه بايد گام دوم را هم برداريم، و حالا استراتژي ديدباني جامعه مدني را به عنوان يك گام بزرگ در استراتژي دوري از قدرت مطرح مي كنيم. به اين معنا كه ما از حاكميت خارج شديم، حاكميت را مورد نقد قرار داديم، و در گام دوم، احزابي كه خارج از حاكميت هستند و اپوزيسيون هستند را نيز مورد نقد قرار خواهيم داد و اهدافشان را بررسي خواهيم كرد و سعي مي كنيم آنها را نيز در مقابل رفتارها و شعارهايشان پاسخگو نماييم. ش . ف: دفتر تحكيم وحدت در پايان قطعنامه بر استفاده از روش هاي اصلاحي و مدني براي ايجاد تغييرات بنيادين در ساختار قدرت و دموكراتيك كردن آن تاكيد كرده و نوشته است با مقاومت مدني، از حقوق دانشجويان و مردم دفاع خواهد كرد.
XS
SM
MD
LG