لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ تهران ۱۰:۲۳

بررسي روزنامه های صبح تهران


(rm) صدا | [ 3:32 mins ]
روزنامه شرق با عنوان «الگو: عراق، هدف: خاورميانه» با اشاره به انتقال قدرت در عراق مي نويسد: جدا از اينكه از چه زاويه اى به اوضاع عراق و عملكرد آمريكا در اين كشور نگاه معطوف شود بايد پذيرفت كه عراق از سى ژوئن به بعد با گذشته نزديك و دور خود متفاوت خواهد بود. روزنامه اعتماد در گزارشي از انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان نوشت: الهام در مجلس ششم با کسب چهار رأي نتوانست به اين شورا راه يابد. روزنامه جمهوري اسلامي در سالگرد قتل زهرا کاظمي روزنامه نگار کانادايي ايراني تبار در زندان جمهوري اسلامي، در اعتراض به برگزاري مراسم يادبود روزنامه نگار مقتول در کرمان مي نويسد: انجمن باصطلاح اسلامي دانشگاه شهيد باهنر كرمان در يك اقدام بي شرمانه با نصب عكس بي حجاب زهرا كاظمي و زندگينامه وي و مصاحبه مادر وي در برد دانشگاه از زهرا كاظمي بعنوان شهيد ياد نموده و اولين سالگرد او را گرامي داشته است. علي سجادي (راديو فردا): دکتر حسين دهشيار در سرمقاله روزنامه شرق با عنوان «الگو: عراق، هدف: خاورميانه» با اشاره به انتقال قدرت در عراق مي نويسد: انتقال قدرت در عراق از نيروهاى اشغالگر غربى به حكومتى عراقى، سمبل انكارناپذير درهم فروريزى نهايى نظم قديم و شكل گيرى ترتيبات و ارزش هايى است كه كمتر كسى تصور حيات را براى آنها در اين بخش از جهان به ذهن متبادر مى ساخت. شكلى از هستى سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در حال ريشه دوانيدن در عراق است كه كاملاً در تطابق با منافع بلندمدت آمريكا در منطقه خاورميانه است. قوام يافتن اين هستى به ضرورت ماهيت ساختارشكن آن در بسترى از نابسامانى هاى ريشه اى و گسترده تداوم خواهد يافت. اما آنچه پرواضح است اين واقعيت كتمان ناپذير و برگشت ناپذير بايد باشد كه شاهد عراقى خواهيم بود كه نه تنها متفاوت با گذشته تاريخى خود خواهد بود بلكه تخته پرش آمريكا براى آغاز، تسهيل و تسرى فرآيندى است كه خاورميانه را دگرگون خواهد ساخت. اين دگرگونى كه بومى شدن آن را از تاريخ سى ژوئن در عراق به نظاره خواهيم نشست به ضرورت نيازهاى استراتژيك آمريكا به عنوان مدير اجرايى سيستم بين الملل و كاستى هاى وسيع و همه گير در گستره خاورميانه از يك چسبندگى انتخابى برخوردار شده اند. منافع جهانى آمريكا حكم مى كند كه صورت هاى متفاوتى از روابط اجتماعى، پندارهاى سياسى، چشم اندازهاى فرهنگى و ساختارهاى اقتصادى در عراق و به تبع آن در ديگر كشورهاى خاورميانه تبلور يابند. از سوى ديگر، بقا و پايدارى رسوبات فكرى اقتدار محور، ذهنيت هاى تنيده در سنت هاى غيرپويا، ساختارهاى شخص محور و تفوق همه گير فراطبقاتى غريزه برخرد در حيطه روابط اجتماعى، خلأ وسيعى را ايجاد كرده است كه به ضرورت منطق حيات مى بايستى محو شود. نويسنده پس از مروري در گذشته عراق و آنچه شرايط جديد را پديد آورده است و تاثير پاياي ارزشهايي چون آزادي و دمکراسي در عراق مي نويسد: آنچه ضرورت توجه به آن از اهميت وافر برخوردار است وقوف به اين واقعيت است كه نبايد صحبت از شكست و پيروزى آمريكا در عراق چه از جنبه نظامى و چه از نقطه نظر اوضاع امنيتى كرد. جدا از اينكه از چه زاويه اى به اوضاع عراق و عملكرد آمريكا در اين كشور نگاه معطوف شود بايد پذيرفت كه عراق از سى ژوئن به بعد چه از نظر كيفى و چه از نظر كمى با گذشته نزديك و دور خود متفاوت خواهد بود. ديگر اين امكان وجود نخواهد داشت كه فردى به قدرت و ويژگى هاى صدام حسين بر سرير قدرت قرار گيرد و ديگر اين فرصت وجود نخواهد داشت كه اقليت سنى تنها به صرف اتكا به اعمال زور چگونگى حيات را در گستره عراق رقم زند. اين بدان معنا است كه هرچند آينده به ضرورت ويژگى هاى انسانى غيرقابل پيش بينى است اما محققاً عراق در مسير تجربه فرارويى است كه الگوهاى آمريكايى را حداقل به عنوان بخشى از گزينه هاى مطرح تجربه خواهد كرد. روزنامه اعتماد نوشته است: شنيده شده با پايان دوره پنج ساله سه نفر از فقهاي شوراي نگهبان، قرار است آيتالله جنتي در سمت دبيري شوراي نگهبان ابقا و احمدخاتمي و موحدي کرماني جايگزين رضواني و قديري شوند. اين روزنامه در گزارشي از انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان نوشت: الهام در مجلس ششم با کسب چهار رأي نتوانست به اين شورا راه يابد. الهام در مجلس ششم حتي نتوانست رأي اقليت مجلس را نيز کسب کند. برخي خبرها حکايت از رايزنيهاي پشت پرده براي رأي نمايندگان به برخي از حقوقدانان داشت. روزنامه جمهوري اسلامي در سالگرد قتل زهرا کاظمي روزنامه نگار کانادايي ايراني تبار در زندان جمهوري اسلامي، در اعتراض به برگزاري مراسم يادبود روزنامه نگار مقتول در کرمان مي نويسد: انجمن باصطلاح اسلامي دانشگاه شهيد باهنر كرمان در يك اقدام بي شرمانه با نصب عكس بي حجاب زهرا كاظمي و زندگينامه وي و مصاحبه مادر وي در برد دانشگاه از زهرا كاظمي بعنوان شهيد ياد نموده و اولين سالگرد او را گرامي داشته است . اين درحالي است كه اين تشكل بظاهر اسلامي و دانشجويي هيچگاه از شهيد خليل نعيمي دبير اول سفارت جمهوري اسلامي ايران كه در بغداد به شهادت رسيد يادي نكرده و هيچگاه به ايثار و فداكاري و همت بلند شهيد شيخ محمدحسن ابراهيمي در گويان كوچكترين اشاره اي نداشت.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG