لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۲۳

تاج زاده: دموكراسي، برابري خواهي و مشيتي الهي است كه هيچ قدرتي نمي‌‏تواند با آن مقابله كند.


‏مصطفي تاج زاده، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي، گفت: گفتماني كه جوهره اش حذف است، به درد نمي‌‏خورد، دموكراسي يعني اين كه همه ارزشمند هستند و به درد مي‌‏خورند، دموكراسي، برابري خواهي و مشيتي الهي است كه هيچ قدرتي نمي‌‏تواند با آن مقابله كند. مصطفي تاج زاده که در بيستمين جلسه نشستهايي زير عنوان «تادموكراسي»، تحت عنوان «پروژه دموكراسي، پروسه دموكراسي» سخن مي گفت، افزود: با گسترش دموكراسي، برابري خواهي منحصر به عرصه سياست نشد، بلكه در همه عرصه ها شاهد مردمي شدن بوده ايم، هنر و ادبيات در دو قرن جديد مردمي شدند و حتي نگاه به تاريخ هم عوض شده و ديگر تنها سرگذشت سلاطين نيست كه به عنوان تاريخ عرضه مي شود. وي با اشاره به كشورهايي مثل آلمان دوران نازي كه تاريخ شاهد بازگشت استبداد و فاشيستم در آن سرزمين شد، افزود: دموكراسي به عنوان يك پروژه، بسيار لغزنده است و ادامه داد: امروزه به ندرت ديده مي شود كه كشوري قانون اساسي نداشته باشد و اين ديگر هنري نيست، امروز ما بايد تاكيدمان بر تفسيردموكراتيك از قانون اساسي باشد و گر نه تفسير استبدادي از قانون اساسي مانند آن است كه اصلاٌ قانون اساسي نداريم. با حذف اصلاح طلبان دولتی از صحنه های مختلف سیاسی کشور، بار دیگر چهره های سرشناس اصلاح طلبان به سخنرانی در مراکز تجمع مردم پرداخته اند و اگرچه با احتیاط، سرگرم چالش نظریه به قول خودشان تمامتخواهی هستند که تقریبا همه پستهای کلیدی و کارآمد نظام را در کنترل خود دارند. یکی از موضوعهایی که اخیرا در گفتمان محافظه کاران بسیار به آن استناد می شود قانون اساسی است که آن را مبنای حکومت خویش می شمارند، البته با برداشت و تفسیر خود از آن و رعایت قانون اساسی جمهوری اسلامی را عین رعایت دموکراسی قلمداد می کنند. مصطفی تاج زاده از نظریه پردازان اصلاح طلبان در یک سخنرانی دستاویز قراردادن قانون اساسی را مطرح کرده و ضمن آن که دمکراسی را مشیتی الهی خوانده، تفسیر استبدادی از قانون اساسی را رد می کند. علی سجادی (رادیوفردا): مصطفی تاج زاده عضو شوراي مركزي حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: گفتماني كه جوهره اش حذف است، به درد نمي‌‏خورد، دموكراسي يعني اين كه همه ارزشمند هستند و به درد مي‌‏خورند، دموكراسي، برابري خواهي و مشيتي الهي است كه هيچ قدرتي نمي‌‏تواند با آن مقابله كند. مصطفي تاج زاده که در بيستمين جلسه نشستهايی زیر عنوان «تا دموكراسي» تحت عنوان «پروژه دموكراسي، پروسه دموكراسي» سخن می گفت افزود: «با گسترش دموكراسي، برابري خواهي منحصر به عرصه سياست نشد بلكه در همه عرصه ها شاهد مردمي شدن بوده ايم، هنر و ادبيات در دو قرن جديد مردمي شدند و حتي نگاه به تاريخ هم عوض شده و ديگر تنها سرگذشت سلاطين نيست كه به عنوان تاريخ عرضه مي شود.» وي با اشاره به كشورهايي مثل آلمان دوران نازي كه تاريخ شاهد بازگشت استبداد و فاشيستم در آن سرزمين شد، افزود: دموكراسي به عنوان يك پروژه, بسيار لغزنده است و ادامه داد: امروزه به ندرت ديده مي شود كه كشوري قانون اساسي نداشته باشد و اين ديگر هنري نيست، امروز ما بايد تاكيدمان بر تفسيردموكراتيك از قانون اساسي باشد و گر نه تفسير استبدادي از قانون اساسي مانند آن است كه اصلاٌ قانون اساسي نداريم.
XS
SM
MD
LG