لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۰۸

روزنامه کانادايي «گلوب اند ميل» آينده استقرار دمکراسي و بازگشت آرامش به عراق را اميدوار کننده خواند


(rm) صدا | [ 4:21 mins ]
روزنامه کانادايي گلوب اند ميل درمورد انتقال قدرت به مردم عراق مي نويسد: به رغم شورشها و فعاليتهاي تروريستي ماههاي اخيردرعراق بايد به آينده استقراردموکراسي و بازگشت آرامش به زندگي مردم اين کشور اميدوار بود، چرا که اياد علوي نخست وزيرجديد ازاعتبار و محبوبيت زيادي گسترده اي برخورداراست وتثبيت دولت مستقل و مشروع وي که با شعارهاي مبارزه با تروريسم و خشونت گروههاي شورشي اغاز به کار کرده است، چشم انداز اميد وار کننده اي از بازگشت آرامش به عراق جنگ زده مي دهد. گلوب اند ميل مي نويسد: مبارزه جدي با نا آرامي ها و شورشهاي اخيرکه بي رحمانه و مرموزرخ داده اند، مسيردستيابي به دموکراسي و صلح را دشوار مي کند، اما حمايت وسيع کشورهاي عضو ناتو براي آموزش نيروهاي امنيتي و عزم بين المللي براي بازسازي ويراني هاي جنگ و مهر تاييد شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر رژيم جديد درعراق، عوامل مهم خوش بيني براي آينده اين کشور است. اين روزنامه کانادايي مي نويسد: گرچه حضورنيروهاي آمريکا در حال حاضر اهميت حياتي براي عراق دارد، اما رابطه مقامات تازه به قدرت رسيده و سفارت آمريکا در اين کشور، رابطه اي دشوار خواهد بود چرا که برچسب دست نشانده را براي مقامات عراقي به همراه خواهد آورد.
XS
SM
MD
LG