لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۰۲

يک سناتور جمهوريخواه خواستار سخت تر کردن شرايط اعطاي رواديد ورود به آمريکا شد


(rm) صدا | [ 4:12 mins ]
جان کايل Jon Kyl، سناتور جمهوريخواه از ايالت آريزونا در مقاله اي در واشنگتن پست خواهان تجديد نظر در اعطاي رواديد ورود به آمريکا شد. آقاي کايل معتقد است سخت تر کردن شرايط صدور ويزا مي تواند از حملات احتمالي آينده پيشگيري کند. وي گفت که 15 نفر از 19 مردي که هواپيماها را ربودند، اهل عربستان سعودي بودند و به طور قانوني وارد آمريکاه شده بودندو براي ورود از رواديدهايي استفاده کرده بودند که هرگز نبايد به آنها اعطا مي شد. قبل از 11 سپتامبر عربستان متحد آمريکا به شمار مي آمد. مري رايان، دستيار وزير امور خارجه در امور کنسولي قوانين مربوط به اعطاي ويزا به شهروندان عربستان سعودي را ساده تر کرده بود و به شرايط قانوني براي اعطاي ويزا بي اعتنايي مي شد. کميسيون رسيدگي به وقايع 11 سپتامبر مي گويد: القاعده دو داوطلب عمليات انتحاري را که شهروند يمن بودند به دليل ترس از عدم اخذ ويزا از عمليات خود کنار گذاشت. سناتور کايل در پايان نوشت همانقدر که رسيدگي به وقايع تروريستي 11 سپتامبر و شکستهاي اطلاعاتي و پدافند هوايي مهم است، به همان اندازه اعمال قوانين مهاجرتي براي جلوگيري از حملات احتمالي آتي نيز مهم است. جان کايل سناتور جمهوريخواه از ايالت آريزونا در مقاله اي در واشنگتن پست خواهان تجديد نظر در اعطاي رواديد ورود به امريکا شده است. سناتور کايل که در هشت سال اخير عضو کميسيون اطلاعات مجلس سنا توده مي پرسد: آيا مي شد از وقايع يازدهم سپتامبر جلوگيري کرد؟ اين سوالي است که بايد بر قلب هر کس که در موقعيتي قرار داشت که بتواند تروريستها را متوقف کند سنگيني کند. آقاي کايل معتقد است سخت تر کردن شرايط صدور ويزا مي تواند از حملات احتمالي آينده پيشگيري کند. علی سجادی (رادیوفردا): پانزده نفر از 19 مردي که هواپيما ربودند و آنها را به برجهاي تجارت جهاني در نيويورک و ساختمان پنتاگون کوبيدند اهل عربستان سعودي بودند. همه آنها به طور قانوني وارد امريکا شده بودند و براي ورود از رواديدهايي استفاده کرده بودند که هرگز نبايد به آنان اعطاء مي شد. قانون مهاجرت و مليت به روشني مي گويد که متقاضيان غير مهاجر دريافت رواديد مستحق دريافت آن نيستند مگر آن که خلاف آن را نشان دهند. به عبارت ديگر بر عهده متقاضي ويزاست که نشان بدهد قصا اقامت بيش از حد در امريکا يا نقض شرايط رواديد را ندارد. همه متقاضيان بايد اطلاعات مشخصي از قبيل هويت خود، برنامه سفر، منابع مالي و مقصد خود را ارائه کنند. اين شرايطي است که به دليل خوبي تعيين شده است و آن تشويق نکردن مهاجرتهاي غيرقانوني و پيشگيري از ورود کساني است که قصد خروج از ايالات متحده را ندارند. ولي براي عربستان سعودي، ما طور ديگر عمل کرديم زيرا عربستان سعودي يک کشور ثروتمند است و شايد مهمتر از آن – قبل از يازدهم سپتامبر – متحد آمريکا به شمار مي آمد. مري ريان دستيار وزير امور خارجه در امور کنسولي قوانين مربوط به اعطاي ويزا به شهروندان عربستان سعودي را ساده تر کرده بود – حتي تا جايي که برنامه «ويزاي سريع»ي بوجود آمده بود که سابقه نداشت و براي سرعت بخشيدن به مسافرت سعوديها وظيفه صدور ويزا عملا بر عهده بنگاههاي مسافرتي قرار گرفته بود و به شرايط قانوني اساسي براي اعطاي ويزا بي اعتنايي مي شد. سناتور کايل مي نويسد: مشکل تقاضانامه هاي تروريستها براي ويزا چيزهاي کم اهميتي از قبيل هجي نادرست يا نقطه گذاري غلط نبود، اطلاعات از قلم افتاده شامل نشاني خانه، منابع مالي سفر، و برنامه سفر در طول مدت اقامت در امريکا بود. از ميان 15 نفر تروريست سعودي فقط در سه فرم تقاضاي ويزا و نام و نشان کارفرما يا مدرسه متقاضي ذکر شده و فقط يکي از آنها نشاني اقامت خود را در امريکا نوشته بود. بقيه محلهاي ناروشن را بعنوان اقامتگاه خود نوشته بودند از قبيل: نيويورک، کاليفرنيا، يا هتل. حتي يک نفر در مقابل محل اقامت نوشته بود: نه! فقط با دو نفر از آنها مصاحبه شفاهي شده بود. مصاحبه هايي که معمولاً با متقاضيان کشورهاي فقيرتر يا کم ثبات تر انجام مي شود يا با کساني که تقاضانامه ايشان نياز به روشن شدن دارد. در واقع کميسيون رسيدگي به وقايع يازدهم سپتامبر مي گويد القاعده دو داوطلب عمليات انتحاري را که شهروند يمن بودند، بدليل ترس از عدم اخذ ويزا از عمليات خود کنار گذاشت. سناتور کايل پس از مروري بر بي توجهي هايي که در امر صدور ويزا – حتي بعد از وقايع يازدهم سپتامبر روي داده در پايان مي نويسد: همان قدر حکه رسيدگي به وقايع تروريستي يازدهم سپتامبر و شکستهاي اطلاعاتي و پدافند هوايي مهم است، به هماناندازه اعمال قوانين مهاجرتي براي جلوگيري از حملات احتمالي آتي نيز مهم است، بشرط ان که بوروکراسي سرسخت در پذيرش اشتباهات و تصحيح آنها مقاومت نکند.
XS
SM
MD
LG