لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۵۳

بررسي روزنانه های امروز صبح تهران


(rm) صدا | [ 3:18 mins ]
روزنامه شرق جريان دادگاه علني هاشم آغاجري را به تفصيل منتشر کرده است. در اين دادگاه، به گزارش روزنامه شرق معاون دادستان خواهان مجازات آغاجري شده است و در بخشي از دادخواست خود اتهامات آغاجري را به تفصيل بيان کرده است. در قسمتي از آن آمده است: آغاجرى صريحاً و بى پروا به مقدسات و باورهاى دينى جامعه توهين كرده است. متهم در قسمتى از سخنان خود اذعان داشته كه همه آموزه هاى دين، سياه، گرد گرفته و عتيقه است كه بايد دور ريخته شود. روزنامه وقايع اتفاقيه نيز به محاکمه آغاجري پرداخته و ضمن نقل کامل ادعانامه دادستان دفاع آغاجري را نيز نقل کرده است. روزنامه شرق جريان دادگاه علني هاشم آغاجري را به تفصيل منتشر کرده است. در اين دادگاه، به گزارش روزنامه شرق معاون دادستان خواهان مجازات آغاجري شده است و در بخشي از دادخواست خود اتهامات آغاجري را به تفصيل بيان کرده است. در قسمتي از آن آمده است: «آغاجرى صريحاً و بى پروا به مقدسات و باورهاى دينى جامعه توهين كرده است. متهم بخشى از سخنان ماركس درباره دين را تائيد كرده و اظهار داشته كه دين افيون توده هاست. در حكومت هاى دينى معمولاً به نام خدا، انسان ها را به قربانگاه مى برند و قربانى مى كنند، به نام دين، خرد، عقل و دين را ذبح مى كنند، حكومتى كه به نام دين، علم و خرد را سركوب كند، نه تنها حكومت دينى نيست حتى حكومت اسلامى هم نيست. متهم ولايت فقيه را ولايتى غيرپاسخگو عنوان كرده است و در همين باره در سخنرانى خود گفته «ولايت فقيه يعنى ولايتى كه پاسخگو نيست، دين وقتى كه در كنار قدرت و ثروت مى نشيند، حقيقت خود را از دست مى دهد.» «متهم در قسمتى از سخنان خود اذعان داشته كه همه آموزه هاى دين، سياه، گرد گرفته و عتيقه است كه بايد دور ريخته شود. نظر به اينكه آموزه هاى اسلام جز كلام خدا چيزى نيست، نامبرده آگاهانه اين آموزه هاى انسان ساز را عتيقه، تاريك و سياه معرفى مى كند كه بايد دور ريخته شود. و در سخنرانى هاى خود اظهار داشته كه امامان و پيامبران را نبايد به عنوان موجودات فراانسانى نگاه كنيم، در حالى كه آنها نيز مانند بقيه از شكم مادر بيرون آمده و دو چشم و دو پا دارند، نه چهار چشم.» نماينده مدعى العموم انتساب مشروعيت شكنجه به دين اسلام و معرفى اسلام به عنوان دينى ضدعقل و خرافى را از ديگر اتهامات آغاجرى ذكر كرد و گفت: هركس به مقدسات اهانت كند اگر مشمول سب باشد، به اعدام و اگر غير از اين باشد، به حبس محكوم مى شود. وى همچنين به بيان گزيده اى از سخنان آغاجرى پرداخت و گفت: «آغاجرى گفته كه شوراى نگهبان نافى حقوق بشر و حامى خشونت است، كسانى كه شعار ضدآمريكايى مى دهند دشمنان فرضى مى سازند تا در كشور استبداد ايجاد كنند، قانونى كه محصول فكر يك گروه بريده از مردم باشد فاقد ارزش است و دين سنت گرا ارزش هاى انسان ها را لگدمال مى كند.» روزنامه وقايع اتفاقيه نيز به محاکمه آغاجري پرداخته و ضمن نقل کامل ادعانامه دادستان دفاع آغاجري را نيز نقل کرده است. آغا جري خطاب به قاضي دادگاه که فقط 30 سال دارد گفته است: صريح عرض كنم. جناب آقاي اسلامي، با ماجراهاي پرفراز و نشيبي كه بر اين پرونده رفته است و با فشار بسيار قدرتمند گروه فشار، من نااميدانه سخن ميگويم. نااميد از اينكه اين دادگاه و شخص جنابعالي به عنوان قاضي بتوانيد بيطرفانه قضاوت كنيد و نااميد از اينكه در شرايطي كه گروه فشار ايجاد كرده، منجر به تبرئه من شود. ميدانم اگر قاضي هم صادقانه بخواهد، نميتواند. مگر اينكه تزكيه كند و پا بر روي هر تعلقي بگذارد و دفاع از حق كند. اما بايد خود را آماده كند تا بعد از صدور حكم تبرئه متهمي با چنان دشمنان قدرتمند از منصب خود عزل شود. وقايع اتفاقيه مي نويسد: قاضي جوان شعبه 1083 بار ديگر با لحني آرام، سخنان دكتر آغاجري را قطع كرد و گفت: اگر شما چنين اعتقادي داريد، ميتوانيد دفاع نكنيد. سعه صدر دادگاه باعث نشود كه به اصل دفاع نپردازيد . آغاجري و وکيلش براي مروري بر دادخواست دادستان تقاضاي وقت کردند و دادگاه موافقت کرد هاشم آغاجري آخرين دفاع خود را روز دوشنبه ارائه نمايد. علاوه بر صالح نيک بخت وکيل آغاجري، خانواده او نيز در سالن دادگاه حضور داشتند.
XS
SM
MD
LG