لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۰۰

بررس کارنامه ريچارد نلسون فراي، ايران شناس بزرگ آمريکايي


(rm) صدا | [ 12:25 mins ]
ريچارد نلسون فراي Richard Nelson Frye، ايران شناس بزرگي که علامه دهخدا به او لقب ايران دوست داده بود بيش از نيم قرن است که درباره تاريخ و فرهنگ ايران کار مي کند و در فرآيند اين بررسيها به نظريه تازه اي درباره فرهنگ ايراني دست يافته است. بنياد دکتر افشار يزدي در ايران در گراميداشت پروفسور فراي سيزدهمين جايزه بنياد را هفته پيش به اين پژوهشگر آمريکايي اهدا کرد. دکتر صادق سجادي، معاون پژوهشي و رئيس بخش تاريخ بنياد دايره المعارف بزرگ اسلامي درباره نظريه دکتر فراي به راديو فردا مي گويد: آقاي دکتر فراي صاحب نظرياتي بديع درباره تاريخ نگاري، پيوستگي فرهنگي ايران پيش و پس از اسلام و ارتباط فرهنگي و تاثير فرهنگ ايراني بر اقوام قلمروي اسلام هستند و ديدگاه ايشان از چند زاويه قابل بررسي است که يکي اين است که ايشان معقتند قسمت مهمي از وجوه فرهنگي که در قلمروي اسلام شناخته شده و باعث تبلور اين فرهنگ به خصوص در سده چهارم هجري شد، داراي زيرساختهاي ايراني است و ايشان معقدند که اين نظريه عرب برابر با اسلام است را ايرانيان در هم شکستند و در حقيقت اسلام را با تزريق فرهنگ خودشان تبديل کردند به يک دين فرهنگي اهل تسامح و تساهل.
XS
SM
MD
LG