لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۵۷

بررسي روزنامه‌هاي چهارشنبه آمريکا


(rm) صدا | [ 3:16 mins ]
وال استريت جورنال در سرمقاله اي انتخاب سناتور جان ادواردز به عنوان معاون سناتور جان کري در انتخابات رياست جمهوري ماه نوامبر را مايوس کننده خواند، اگر چه تاييد کرد که اين سناتور 51 ساله کاروليناي شمالي مورد توجه رسانه هاست، ولي نوشت که ادواردز از کمبود تجربه رنج مي برد و انسان عميقي نيست. آدام ناگورني در نيويورک تايمز نوشت انتخاب جان ادواردز به عنوان يار انتخاباتي جان کري بر نگرانيهاي برخي از دمکراتها درباره کمبود هيجان در مبارزات پايان مي دهد. او مي نويسد: ادواردز در طي سالها خود را به عنوان قهرمان طبقه کارگر شناسانده است. اما دن بالز در واشنگتن پست با توجه دادن به اين موضوع که چهار سال پيش که جرج بوش به رياست جمهوري رسيد بيشتر از جان ادواردز امروز در مسائل مربوط به امنيت ملي يا سياست خارجي تجربه اي نداشت مي نويسد: سناتور جان ادواردز که يکي از درخشانترين ستاره هاي حزب دمکرات است جان کري را با انتقاداتي مواجه خواهد ساخت که چرا نامزدهايي با تواناييها و سابقه بيشتر در امور اجرايي يا قانونگذاري را برنگزيده است. علي سجادي (راديوفردا): وال استريت جورنال در سرمقاله اي انتخاب سناتور جان ادواردز به عنوان معاون سناتور جان کري در انتخابات رياست جمهوري ماه نوامبر را مايوس کننده خواند، اگر چه تاييد کرد که اين سناتور 51 ساله کاروليناي شمالي مورد توجه رسانه هاست و انتخاب او دست کم به طور موقت راي دهندگان دمکرات را به هيجان خواهد آورد. به نوشته وال استريت جورنال جان ادواردز که قبلا وکيل مدافع بوده مي تواند مردم را به خود جلب کند و فرهنمدي و شور و حرارتي به مبارزات انتخاباتي حزب دمکرات ببخشد، ويژگيهايي که لازمه اين گونه مبارزات است. اين روزنامه مي نويسد اما ادواردز از کمبود تجربه رنج مي برد و انسان عميقي نيست. او در ميان همکارانش در سناي آمريکا به عنوان سخنراني خوبي شناخته شده که از هيچ تخصص ويژه اي برخوردار نيست. او در مذاکرات و گفتگوها از سرعت انتقال خوبي برخوردار است ولي اين شک هم وجود دارد که آيا او به اندازه کافي از مسائل و اطلاعات لازم سررشته دارد که در صورت پيروزي جان کري و رسيدن به کاخ سفيد، امتيازي براي دولت آينده به شمار آيد يا نه. وال استريت جورنال مي نويسد: دمکراتها ممکن است روزي از انتخاب ادواردز براي هيجاني که به همراه مي آورد پشيمان شوند، آن هم در سالي که راي دهندگان امريکايي به دنبال محتوايي هستند که نامزدهاي انتخاباتي ارائه مي کنند نه هيجاني که به همراه مي آورند. اما آدام ناگورني در نيويورک تايمز مي نويسد انتخاب جان ادواردز به عنوان يار انتخاباتي جان کري بر نگرانيهاي برخي از دمکراتها درباره کمبود هيجان در مبارزات پايان مي دهد. او مي نويسد: ادواردز در طي سالها خود را به عنوان قهرمان طبقه کارگر شناسانده است. او فرزند يک کارگر آسيابان است که در مناطق دور از شهر در جنوب بزرگ شده. سناتور کاروليناي شمالي براي اقليتها بسيار جذاب است و تواناييها ي خود را به عنوان يک وکيل مدافع در خدمت مبارزات انتخاباتي قرار خواهد داد. آقاي ناگورني مي نويسد انتخاب ادواردز نشان دهنده شخصيت خود جان کري هم هست. او فردي را انتخاب کرده که در مبارزه انتخاباتي قدرتمند است، يعني چيزي که نقطه ضعف خود کري محسوب مي شود. اين انتخاب نامزدي است که با شيوه اي معين، خونسرد، محتاط، مطمئن و عملگرا پيش مي رود. ادواردز کسي است که بر پيروزي تمرکز مي کند. نويسنده در پايان مي نويسد البت انتخاب ادواردز خالي از خطر هم نيست زيرا او فقط پنج سال در سنا بوده و اتنتظار مي رود بوش به آنچه کمبود تجربه يا کيفيتهاي او براي تصدي مقام معاونت رياست جمهوري است حمله خواهد کرد. اما دن بالز در واشنگتن پست با توجه دادن به اين موضوع که چهار سال پيش که جرج بوش به رياست جمهوري رسيد بيشتر از جان ادواردز امروز در مسائل مربوط به امنيت ملي يا سياست خارجي تجربه اي نداشت مي نويسد: سناتور جان ادواردز که يکي از درخشانترين ستاره هاي حزب دمکرات است جان کري را با انتقاداتي مواجه خواهد ساخت که چرا نامزدهايي با تواناييها و سابقه بيشتر در امور اجرايي يا قانونگذاري را برنگزيده است. بسياري از ناظران عقيده دارند که امنيت ملي و تروريسم موضوع مسلط در ذهن راي دهندگان امريکايي خواهد بود و انتخاب کسي که به طور نسبي بي تجربه است نشان مي دهد که جان کري سابقه خود در امر امنيت ملي و سياست خارجي را براي اطمينان بخشي به راي دهندگان امريکايي و حمايت از کشور در قبال تروريسم کافي مي داند و ادواردز به نوبه خود مي تواند مسائل داخلي را طرح کند، مسائلي از قبيل مشکلات اقتصادي و نگراني هاي عمومي درباره بيمه و بهداشت مردم کشور.
XS
SM
MD
LG