لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۲۲

درخواست سه وکيل ايراني از رئيس دادگاه محاکمه صدام براي طرح شکايت موکلان ايراني آسيب ديده از جنگ ايران و عراق


(rm) صدا | [ 6:20 mins ]
سه تن از وکيلان دادگستري تهران در نامه روز چهارشنبه به سالم چلبي، رئيس دادگاهي که صدام حسين را محاکمه مي کند، از او خواسته اند به آنها اجازه دهد در جلسه محاکمه صدام حسين شرکت کنند و از حقوق موکلان ايراني که در طي دوران جنگ هشت ساله ايران و عراق خسارت مالي و جاني ديده اند دفاع کنند. نعمت احمدي، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران که يکي از سه وکيل ياد شده است، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: من و چند تا از همکارانم به عنوان وکيل شاکيان خصوصي، کساني که غير از حکومت ايران طرح دعوا مي کنند و به طريقي در جنگ آسيب ديده اند، اول از کانون وکلاي عراق درخواست کرديم که مجوز وکالت ما را صادر کند که بتوانيم در دادگاه صدام شرکت کنيم، و دوم از آقاي سالم چلبي درخواست کرديم تا مقدمات حضور ما در دادگاه و تقديم شکواييه را محيا کند. آقاي احمدي مي گويد شخص صدام در اينجا طرف دعواي ما نيست، بلکه از باب جنايات جنگي که کرده به انضمام هيات حاکمه قبلي خود انجام داده است مورد اتهام است. وي مي افزايد که پرداخت غرامت و خسارت مربوط به شخص صدام نيست و بر عهده دولت عراق است. آقاي احمدي مي گويد: من باور دارم عدالت قضايي ايجاب مي کند يک فردي آن هم در جايگاهي که جناب سالم چلبي الان دارد، پاسخ مثبت به ما بدهند، کما اين که يکي از بندهاي اتهامي صدام جنگ هشت ساله است و طبيعتا در اين جنگ علاوه بر اين که به تاسيسات زيربنايي ايران ضربه وارد آمده، به اشخاص هم وارد آمده است. فاطمه امان (راديو فردا): سه تن از وکيلان دادگستري تهران در نامه روز چهارشنبه به سالم چلبي، رئيس دادگاهي که صدام حسين را محاکمه مي کند از او خواسته اند به آنها اجازه دهد در جلسه محاکمه صدام حسين شرکت کنند و از حقوق موکلان ايراني که در طي دوران جنگ هشت ساله ايران و عراق خسارت مالي و جاني ديده اند دفاع کنند. امير آرمين از نعمت احمدي يکي از سه وکيل مي پرسد انگيزه آنان از چنان درخواستي چه بوده است. نعمت احمدي (حقوقدان و وکيل دادگستري، تهران): شاکيان خصوصي، مردم عادي که از اين جنگ هشت ساله آسيب ديده اند، چه آسيبهاي جاني، چه آسيبهاي مادي، اموال و زندگيشان را از دست داده اند، چه آسيبهاي جسمي که مشمول جنايات جنگي قلمداد مي شوند به عنوان شاکي خصوصي مرجعي نداشتند که شکايت کنند. تعدادي از اين افراد به تناوب به بنده رجوع کردند، من و چند تا از همکارانم درصدد بر آمديم که به عنوان وکيل شاکيان خصوصي، يعني کساني که غير از حکومت که طرح دعوا مي کند آسيب ديدند مانند شيمياييها، کساني که خانه هايشان را از دست دادند، افرادشان در جنگ کشته شده، درخواست کرديم اول از کانون وکلاي عراق که مجوز وکالت ما را صادر کند که بتوانيم در دادگاه صدام شرکت کنيم، دوم به آقاي سالم چلبي و از ايشان درخواست کرديم مقدمات حضور ما در دادگاه و تقديم شکواييه را محيا کنيم. امير آرمين (راديو فردا): از پيش کسي به شما اين وکالت را داده بود يا از قبل مي خواهيد اعلام کنيد که حاضريد وکلالت اين شاکيان را بپذيريد؟ نعمت احمدي: تعدادي از سوي برخي افراد، نه الان از مدتها قبل مراجعاتي داشتيم، چه افرادي که شيميايي شده بودند، چه افرادي که خسارتهاي ديگر ديده بودند، خصوصا در مناطق مرزي، مراجعات از اين دستي داشتند که ما چگونه مي توانيم طرح دعوا کنيم. هميشه اين مساله بوده و اين افراد را هم به عنوان مراجع داشتيم. اخيرا هم که دادگاه تشکيل شده مراجعاتشان بيشتر شده و تصميم گرفتيم به صورت عملي پياده اش کنيم. ا . آ: به فرض که دادگاه شما را پذيرفت و وکالت هم کرديد و صدام هم محکوم شد. اگر صدام بگويد که من غرامتي ندارم که پرداخت کنم، شما اين غرامت را از دولت عراق خواهيد گرفت يا اصلا درصدد غرامت گرفتن نيستيد، فقط مي خواهيد صدام محکوم بشود؟ نعمت احمدي: دولتها، خصوصا دولتمردها نمايندگي شخصي يک مجموعه را که برعهده ندارند، دولت فعلي عراق، هيات حاکمه فعلي عراق نماينده مردم عراق است و تمامي قراردادها، معاهدات، کنوانسيونهاي بين المللي هم بر اين نکته تاکيد دارند. شخص صدام در اينجا طرف دعواي ما نيست. شخص صدام از باب جنايات جنگي که کرده به انضمام هيات حاکمه قبليش مورد اتهام است، يعني طرف اتهام است. اما پرداخت غرامت و خسارت که مربوط به شخص صدام نيست، شما در دادگاه نورنبرگ مي بينيد که گروهي از جنايتکاران جنگي آلماني نازي محاکمه مي شوند، مگر آنها مبلغي پول داشتند، حال اين که دولت آلمان به پرداخت غرامت محکوم شد. اين دادخواست ما، شکواييه ما از باب کيفري صدام را به عنوان جنايتکار جنگي و هيات حاکمه شان را و از باب پرداخت غرامت، دولت عراق را. ا . آ : شما چقدر انتظار داريد که دستگاه قضايي عراق و از جمله شخص آقاي سالم چلبي با شما همکاري کنند؟ نعمت احمدي: من باور دارم عدالت قضايي ايجاب مي کند يک فردي آن هم در جايگاهي که جناب سالم چلبي الان دارد، پاسخ مثبت به ما بدهند. کما اين که يکي از بندهاي اتهامي صدام جنگ هشت ساله است و طبيعتا در اين جنگ علاوه بر اين که به تاسيسات زيربنايي ايران ضربه وارد آمده، به اشخاص هم وارد آمده. اگر مي خواهد اين دادگاه عادلانه باشد، اگر اين دادگاه مي خواهد پاسخگوي تاريخ باشد و اگر مي خواهد به عنوان تحقق عدالت اجتماعي و حفظ حقوق بشر جايگاهي در تاريخ داشته باشد، مانند قداست دادگاه نورنبرگ هنوز از آن ياد کند جامعه حقوقي، قطعا بايد اجابت کند درخواست ما را و به آن رسيدگي کند و غرامات را بپردازند. شما مي بينيد هواپيماي لاکربي وقتي که سقوط مي کند حالا به هر علت و انگيزه اي که بوده، ليبي مي آيد 5/2 ميليارد دلار غرامت مي پردازد. آيا اين همه افرادي که در ايران زير باران موشکها، هواپيماها، آسيب ديدند نبايند غرامتشان را بگيرند. من شخصا باور دارم با توجه به صحبتهايي که از آقاي چلبي تابه حال در روزنامه ها و سايتها خواندم، به خواسته ما توجه خواهد شد. ا . آ : آقاي احمدي طريق ورود شما به اين پرونده و قضيه چگونه خواهد بود؟ نعمت احمدي: درخواستي که ما نوشتيم به رئيس کانون وکلا و خود جناب سالم چلبي، اين ترجمه مي شود، انگليسي و عربي، از طريق سفارت عراق در ايران و از طريق دفتر سازمان ملل در ايران به عراق ارسال مي شود و منتظر پاسخ خواهيم بود.
XS
SM
MD
LG