لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۲۶

سالروز هجدهم تير: دیدگاه های دو فعال دانشجويي درباره تقابل رژيم با خواسته های دانشجويان


(rm) صدا | [ 6:03 mins ]
در سالروز هجدهم تيرماه بسياري از گروههاي دانشجويي و انجمنهاي اسلامي دانشگاهها با صدور اطلاعيه هايي حمله به کوي دانشگاه را محکوم کردند. سعيد رضوي فقيه، دبير کميته ي سياسي دفتر تحکيم وحدت، که هم اکنون براي ادامه تحصيل در فرانسه به سر مي برد، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ما حسن نيتي به هيچ وجه در ارکان و نهادهاي جمهوري اسلامي در مقابله با خواسته هاي مردم و به ويژه جنبش دانشجويي نمي بينيم. واقعه هجده تير را نه يک حادثه ناخواسته و ناشي از بي تدبيري، بلکه يک برنامه از پيش تعيين شده براي سرکوب جنبش دانشجويي و برچيدن بساط اصلاحات ارزيابي مي کنيم و معتقديم که کليت نظام جمهوري اسلامي يا لااقل بخشهاي انتصابي که حرف اول و آخر را در ساختار سياسي مي زنند با يک برنامه از پيش تعيين شده هميشه تلاش داشتند که جنبش اصلاحات و در راس آن جنبش دانشجويي را مهار کنند، سرکوب کنند و از هرگونه پويايي و حرکت رو به جلو بازدارند. حجت الله شريفي، عضو شوراي مرکزي ادوار در تهران، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: هجده تير امسال در خفقان و سکوت مي گذرد چون حاکميت مي خواهد واقعه آن روز فراموش شود. وی مي افزايد: الان ديگر بحث پرونده ها و اينها شايد مضحک باشد، اگر حداقل اعاده حيثيت از دانشجو نمي شود، سيلي که از يک سمت بر دانشجوها خورده، از سمت ديگر باز تکرار نشود. دانشجوياني که به ظلم به زندان افکنده شدند در طي اين سالها حداقل آزاد بشوند، و الا ما را به خير اين حاکميت براي اين که عاملين و آمرين اين جريان را به سزاي خودشان برساند اميدي نيست. ماه منير رحيمي (راديو فردا): بنا بر مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، رسانه هاي خبري رسمي داخلي مدتي خبرهاي مربوط به هجده تير 78 را به طور کامل منعکس نمي کردند. اما دو روزي است که برخي اطلاعات در اين زمينه منشر مي شود. شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، هسته هاي دانشجويي جبهه مشارکت ايران اسلامي، دانشگاههاي تهران و علوم پزشكي تهران و شماري ديگر از گروههاي دانشگاهي بيانيه هايي به مناسبت صادر کرده اند. سعيد رضوي فقيه، دبير کميته ي سياسي دفتر تحکيم وحدت، بزرگترين تشکل رسمي دانشجويي در ايران، که هم اکنون براي ادامه ي تحصيل در فرانسه به سر مي برد، به راديو فردا گفت، احتمالا به خاطر رکودي که بر جريانات دانشجويي حاکم شده، در دو روز اخير اين ممنوعيت انتشار خبري تا حدي برداشته شده است و به همين سبب گروههاي مختلف دانشجويي به طور گسترده و هر يک جداگانه بيانيه هايي براي محکوم کردن برخوردهايي که با دانشجويان شد، صادر کردند. وي در باره ويژگي آخرين بيانيه ي شديد الحن دفتر تحکيم وحدت گفت: سعيد رضوي فقيه: پس از يک سال، يک سال و نيم گذشته انجمنهاي اسلامي عضو اتحاديه دفتر تحکيم وحدت و ارکان خود دفتر تحکيم به يک نتيجه کلي رسيدند و آن اين است که در چهارچوب جمهوري اسلامي که اصلاح ناپذيري خودش را طي سالهاي گذشته به اثبات رسانده نمي شود فعاليت قانوني و مسالمت آميز کرد و طبيعتا بايد بيرون از اين چارچوب به کارهاي فرهنگي و اجتماعي پرداخت تا اين فشارهاي اجتماعي معطوف بشود به ساختار سياسي و ساختار سياسي را وادار به انعطاف در مقابل مطالبات مردم بکند. ما حسن نيتي به هيچ وجه در ارکان و نهادهاي جمهوري اسلامي در مقابله با خواسته هاي مردم و به ويژه جنبش دانشجويي نمي بينيم. واقعه هجده تير را نه يک حادثه ناخواسته و ناشي از بي تدبيري، بلکه يک برنامه از پيش تعيين شده براي سرکوب جنبش دانشجويي و برچيدن بساط اصلاحات ارزيابي مي کنيم و معتقديم که کليت نظام جمهوري اسلامي يا لااقل بخشهاي انتصابي که حرف اول و آخر را در ساختار سياسي مي زنند با يک برنامه از پيش تعيين شده هميشه تلاش داشتند که جنبش اصلاحات و در راس آن جنبش دانشجويي را مهار کنند، سرکوب کنند و از هرگونه پويايي و حرکت رو به جلو بازدارند. اين ويژگي اصلي اين بيانيه است و نااميدي از اصلاح شدن نظام جمهوري اسلامي با سازو کارهاي درون سيستمي. م . ر : آقاي رضوي آيا دانشجويان، انجمنهاي اسلامي برنامه هاي ديگري براي اين روز تدارک ديده اند؟ سعيد رضوي فقيه: با توجه به محدوديتهايي که ما داشتيم هم از سوي وزارت کشور و هم از سوي مديريت دانشگاهها، انجمنهاي اسلامي برنامه اي را نمي توانستند در درون دانشگاهها يا بيرون از آنها انجام بدهند و از طرفي هم چون ما تعهد داديم که کاري خارج از چارچوب قانون و به صورت غير مسالمت آميز انجام ندهيم و دانشجويان را به خطر نيندازيم، طبيعتا نمي توانستيم برنامه اي انجام دهيم. م . ر: آقاي رضوي آيا تحولي در وضعيت و پرونده دانشجوياني که در هجده تير 78 بازداشت شدند مانند احمد باطبي ديده نمي شود؟ سعيد رضوي فقيه: ما بسيار متاسفيم که بعد از پنج سال هنوز تعدادي از دوستان ما در زندان هستند و به ويژه ياد و خاطره آقاي باطبي عزيز را که زير فشارهاي شديدي بودند و هستند را گرامي مي داريم، اما فکر مي کنيم که دستگاه قضايي چه در مورد پرونده ايشان، چه در مورد پرونده هاي ديگري نظير پرونده هاي آقايان صابر، عليجاني و رحماني به هيچ وجه مطابق با قانون و در چارچوبها و معيارهاي حقوقي قضايي عمل نمي کند و فقط يک گروکشي سياسي کرده از جمله پرونده آقاي باطبي هم همچنين است که ايشان قرباني زد و بندهاي سياسي شده و از طرف اصلاح طلبان هم چندان اعتنايي به پرونده ايشان نشده و اميدواريم که فشارهاي داخلي و بيروني در زمينه حقوق بشر آنقدر زياد شود که دستگاه قضايي مجبور شود که آقاي باطبي را بدون قيد و شرط آزاد کند. يکي ديگر از تشکل هاي بزرگ و رسمي دانشجويي در ايران، سازمان دانش آموختگان ادوار دفتر تحکيم وحدت است که بيشتر اعضاي آن در حوادث 18 تير مستقيما درگير مسائل بودند و برخي از آنها آسيب هاي جدي ديدند. به گفته حجت الله شريفي، عضو شوراي مرکزي ادوار در تهران، هجده تير امسال در خفقان و سکوت مي گذرد چون حاکميت مي خواهد واقعه آن روز فراموش شود. با اين حال گروههاي دانشجويي هر يک به نوعي مي کوشند ياد 18 تير را زنده نگه دارند: حجت الله شريفي : بچه هاي دانشگاه صنعتي شريف نمايشگاه عکسي را به مناسبت اين روز برگزار کردند و يا در دانشگاههاي مختلف همچين نمايشگاههايي وجود داشته، در حد سمبوليک فقط کارهايي صورت گرفته، چون جامعه دانشگاهي هم ترجيح مي دهد که حداقل اين روز بهانه اي بر فشار بيشتر و دستگيري بيشتر فعالين آن نشود. حداقل کاري که مي شود کرد اين است که در برابر اين روز تاريخي سکوت نکنيم و ياد و خاطره اش را زنده نگه داريم، تاکيد کنيم بر ظلمي که بر پيکره دانشجويان تحميل شد که هر سال هم اين ظلم افزون تر مي شود. ما سال گذشته شاهد بوديم که در سالروز هجده تير بسياري از اعضاي دانشجويي و گروهها و فعالين به زندان افکنده شدند. م . ر : آقاي شريفي خواسته مشخص سازمان ادوار تحکيم در حال حاضر چيست؟ آيا پيگير روشن شدن پرونده هاي متهمان حمله به کوي دانشگاه هستيد؟ حجت الله شريفي: الان ديگر بحث پرونده ها و اينها شايد مضحک باشد، ولي همين اندازه که کساني که اين ظلم را بر بدنه دانشجويي تحميل کردند حداقل در صدر ننشينند، حداقل با وقاحت خودشان را به عنوان کانديداي نمايندگي مجلس نيايند معرفي کنند و حتي مورد اعتماد هم قرار گيرند. اگر حداقل اعاده حيثيت از دانشجو نمي شود، سيلي که از يک سمت بر دانشجوها خورده، از سمت ديگر باز تکرار نشود. دانشجوياني که به ظلم به زندان افکنده شدند در طي اين سالها حداقل آزاد بشوند، و الا ما را به خير اين حاکميت براي اين که عاملين و آمرين اين جريان را به سزاي خودشان برساند اميدي نيست.
XS
SM
MD
LG