لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۱۳

ميز گرد راديو فردا: مروري بر رويدادهايي که به 18 تير 1378 انجاميد، پيآمدهاي آن و چشم انداز جنبش دانشجويي از ديد سه فعال


(rm) صدا | [ 10:09 mins ]
در ميز گرد امشب راديو فردا، . آرش پهلوان نصير، عضو کميته سياسي اتحاديه سراسري انجمن هاي اسلامي دانشگاههاي ايران، دفتر تحکيم وحدت، سعيد رضوي فقيه، دبير کميته سياسي دفتر تحکيم وحدت، در پاريس و حجت الله شريفي، عضو شوراي مرکزي ادوار در تهران به اظهار نظر درباره رويدادهاي مربوط به وقايع 18 تير مي پردازند. آرش پهلوان نصير مي گويد: بسياري از کساني که در خود انقلاب اسلامي حضور داشتند مي دانستند که دانشگاه نقش بسيار موثري در ايجاد انقلاب اسلامي، شکل گيري جمهوري اسلامي ايفا کرده بود، اين خطر را احساس مي کردند، احساس مي شد که بايد جنبش دانشجويي را بزنند. سعيد رضوي فقيه مي گويد: کليت نظام جمهوري اسلامي يا لااقل بخشهاي انتصابي با يک برنامه از پيش تعيين شده هميشه تلاش داشتند که جنبش اصلاحات و در راس آن جنبش دانشجويي را مهار کنند، سرکوب کنند و از هرگونه پويايي و حرکت رو به جلو بازدارند. حجت الله شريفي، عضو شوراي مرکزي ادوار در تهران مي گويد: هجده تير امسال در خفقان و سکوت مي گذرد چون حاکميت مي خواهد واقعه آن روز فراموش شود. ماه منیر رحیمی (رادیوفردا): با بسته شدن روزنامه ي سلام، و تجمع اعتراض آميز دانشجويان در 17 تير 78، نيروهاي انتظامي و همچنين گروههاي موسوم به فشار و لباس شخصي ها به کوي دانشگاه تهران، هجوم بردند که در آن درگيري ها دست کم يک نفر کشته، تعدادي زخمي و شماري نيز بازداشت شدند که تا کنون زنداني هستند. اما در مورد وقوع حادثه 18 تير و چگونه گي شکل گيري پرونده هاي مربوط به اين واقعه هنوز اختلاف نظرهايي وجود دارد. برخي آن را مقابله ي آشکار جناح تندروي محافظه کار با جريان اصلاح طلبي مي دانند. عده اي اين اتفاق را هدايت شده از خارج کشور مي شمارند و شمار زيادي نيز آن را ناشي از دوگانگي دروني حکومت و دولت ارزيابي مي کنند. آرش پهلوان نصير، عضو کميته ي سياسي اتحاديه ي سراسري انجمن هاي اسلامي دانشگاههاي ايران، دفتر تحکيم وحدت، از گروه سوم است: آرش پهلوان نصير: بسياري از کساني که در خود انقلاب اسلامي حضور داشتند و نحوه شکل گيري انقلاب را با رهبري آيت الله خميني ديده بودند، مي دانستند که دانشگاه نقش بسيار موثري در ايجاد انقلاب اسلامي، شکل گيري جمهوري اسلامي ايفا کرده بود، اين خطر را احساس مي کردند که بعد از 20 سال جنبش دانشجويي پيوند خورده با جنبش اصلاحي و يک نيروي عظيمي به وجود آمده که با توجه به نقش جنبش دانشجويي در شکل گيري دوم خرداد، احساس شد که بايد جنبش دانشجويي را بزنند. آيا اين مصداق حاکميت دو گانه نيست، به نظر من علت اصلي شکل گيري فاجعه کوي دانشگاه اين بود. م . ر : پس از فروکشي نسبي وقايع 18 تير، از سوي بالاترين مقامات دولت و حکومت با نمايندگان روساي سه قوه و نيز شوراي الي امنيت ملي کميسيوني براي بررسي آن تشکيل شد. آرش پهلوان بي نتيجه ماندن گزارش شواري امنيت درباره ي حادثه کوي دانشگاه را مصداق دو گانگي دروني نظام جمهوري اسلامي مي داند آرش پهلوان نصير: من ديدم بسياري از روزنامه هاي محافظه کار و مسئولين بعضي وقتها مي گويند که بحث حاکميت دوگانه را آمريکاييها مطرح کردند و اصلاح طلبان اگر به آن دامن بزنند به تبع رئيس سازمان سيا بوده مثلا که همچين مباحثي را مطرح کردند. ولي واقعيت اين است که اگر نهاد عالي امنيتي گزارشي در مورد بزرگترين فاجعه و واقعه ضد امنيتي در تاريخ انقلاب اسلامي منتشر کند و اعلام کند با ذکر اسامي عاملين آن، ولي هيچ رسيدگي از جانب دستگاه قضايي نشود. خب اگر حاکميت دوگانه نيست، پس چيست. به گفته آگاهان، پرونده ي متهمان کوي دانشگاه به دزديده شدن يک ماشين ريش تراش از خوابگاه دانشجويان تقليل يافت .آقاي پهلوان نصير از بزرگي واقعه مي گويد و گله مي کند از بي تفاوتي مسئولان و تبرئه شدن متهمان درگيريها و به ويژه کشته شدن دست کم يک دانشجو. آرش پهلوان نصير: اين فاجعه به قدري دلخراش بود که به هيچ وجه نمي توان گفت که قلب مادران آن دانشجويان زخم خورده در کوي دانشگاه تهران به درد آمده بود، بلکه واقعا قلب هزاران هزار دانشجو در سراسر کشور سرشار از غم و اندوه شد که ما نتايج اين را بعد از آن ديديم. واقعا اين که عده اي مغلوار حمله کنند به حريم دانشگاه و حرمت دانشجو را زير پا بگذارند، باعث تاسف است، اما بعد از اين اتفاق شاهيد بوديم که بسياري از مسئولين نظام ادعا کردند که از اين قضيه واقعا قلب و روحشان جريحه دار شده، اما ما در واقع ما شاهد بوديم که هيچگونه پرونده قابل ملاحظه اي براي هيچ يک از عوامل اصلي حمله به کوي دانشگاه اصلا باز نشد، چه برسد به اينکه بخواهد رسيدگي شود. در سالگرد آن فاجعه به جاي اينکه بخواهند مرحمي بر زخم دانشجويان زخم خورده در کوي دانشگاه بگذارند، شاهد بوديم که با نهايت وقاحت حکم تبرئه تمامي کساني که متهم به حمله به کوي دانشگاه بودند صادر شد. م . ر.: و اکنون پنج سال از هجدهم تيرماه 78 مي گذرد. علاوه بر شماري از سازمانه هاي بين المللي دفاع از حقوق بشر ، بسياري از انجمن هاي دانشجويي در ايران با صدور بيانيه هاي جداگانه، عاملان حمله به کوي دانشگاه تهران در آن روز را محکوم کرده اند و خواستار آزادي دانشجوياني شده اند که همچنان در زندان به سرمي برند. هرچند بنا بر مصوبه ي شوراي عالي امنيت ملي، رسانه هاي خبري رسمي داخلي مدتي خبرهاي مربوط به هجده تير 78 را به طور کامل منعکس نمي کردند، دو روزي است که برخي اطلاعات در اين زمينه منشر مي شود. شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت، هسته هاي دانشجويي جبهه مشارکت ايران اسلامي، دانشگاههاي تهران و علوم پزشكي تهران و شماري ديگر از گروههاي دانشگاهي بيانيه هايي به مناسبت صادر کرده اند. سعيد رضوي فقيه، دبير کميته ي سياسي دفتر تحکيم وحدت، بزرگترين تشکل رسمي دانشجويي در ايران، که هم اکنون براي ادامه ي تحصيل در فرانسه به سر مي برد، به راديو فردا گفت، احتمالا به خاطر رکودي که بر جريانات دانشجويي حاکم شده، در دو روز اخير اين ممنوعيت انتشار خبري تا حدي برداشته شده است و به همين سبب گروههاي مختلف دانشجويي به طور گسترده و هر يک جداگانه بيانيه هايي براي محکوم کردن برخوردهايي که با دانشجويان شد، صادر کردند. وي در باره ويژگي آخرين بيانيه ي شديد الحن دفتر تحکيم وحدت گفت: سعید رضوی فقیه: پس از يک سال، يک سال و نيم گذشته انجمنهاي اسلامي عضو اتحاديه دفتر تحکيم وحدت و ارکان خود دفتر تحکيم به يک نتيجه کلي رسيدند و آن اين است که در چهارچوب جمهوري اسلامي که اصلاح ناپذيري خودش را طي سالهاي گذشته به اثبات رسانده نمي شود فعاليت قانوني و مسالمت آميز کرد و طبيعتا بايد بيرون از اين چارچوب به کارهاي فرهنگي و اجتماعي پرداخت تا اين فشارهاي اجتماعي معطوف بشود به ساختار سياسي و ساختار سياسي را وادار به انعطاف در مقابل مطالبات مردم بکند. ما حسن نيتي به هيچ وجه در ارکان و نهادهاي جمهوري اسلامي در مقابله با خواسته هاي مردم و به ويژه جنبش دانشجويي نمي بينيم. واقعه هجده تير را نه يک حادثه ناخواسته و ناشي از بي تدبيري، بلکه يک برنامه از پيش تعيين شده براي سرکوب جنبش دانشجويي و برچيدن بساط اصلاحات ارزيابي مي کنيم و معتقديم که کليت نظام جمهوري اسلامي يا لااقل بخشهاي انتصابي که حرف اول و آخر را در ساختار سياسي مي زنند با يک برنامه از پيش تعيين شده هميشه تلاش داشتند که جنبش اصلاحات و در راس آن جنبش دانشجويي را مهار کنند، سرکوب کنند و از هرگونه پويايي و حرکت رو به جلو بازدارند. اين ويژگي اصلي اين بيانيه است و نااميدي از اصلاح شدن نظام جمهوري اسلامي با سازو کارهاي درون سيستمي. م . ر: آقاي رضوي آيا تحولي در وضعيت و پرونده دانشجوياني که در هجده تير 78 بازداشت شدند مانند احمد باطبي ديده نمي شود؟ سعيد رضوي فقيه: ما بسيار متاسفيم که بعد از پنج سال هنوز تعدادي از دوستان ما در زندان هستند و به ويژه ياد و خاطره آقاي باطبي عزيز را که زير فشارهاي شديدي بودند و هستند را گرامي مي داريم، اما فکر مي کنيم که دستگاه قضايي چه در مورد پرونده ايشان، چه در مورد پرونده هاي ديگري نظير پرونده هاي آقايان صابر، عليجاني و رحماني به هيچ وجه مطابق با قانون و درچارچوبها و معيارهاي حقوقي قضايي عمل نمي کند و فقط يک گروکشي سياسي کرده از جمله پرونده آقاي باطبي هم همچنين است که ايشان قرباني زد و بندهاي سياسي شده و از طرف اصلاح طلبان هم چندان اعتنايي به پرونده ايشان نشده و اميدواريم که فشارهاي داخلي و بيروني در زمينه حقوق بشر آنقدر زياد شود که دستگاه قضايي مجبور شود که آقاي باطبي را بدون قيد و شرط آزاد کند. م . ر : يکي ديگر از تشکل هاي بزرگ و رسمي دانشجويي در ايران، سازمان دانش آموختگان ادوار دفتر تحکيم وحدت است که بيشتر اعضاي آن در حوادث 18 تير مستقيما درگير مسائل بودند و برخي از آنها آسيب هاي جدي ديدند. به گفته ي حجت الله شريفي، عضو شوراي مرکزي ادوار در تهران: هجده تير امسال در خفقان و سکوت مي گذرد چون حاکميت مي خواهد واقعه ي آن روز فراموش شود. با اين حال گروههاي دانشجويي هر يک به نوعي مي کوشند ياد 18 تير را زنده نگه دارند: حجت الله شريفي: بچه هاي دانشگاه صنعتي شريف نمايشگاه عکسي را به مناسبت اين روز برگزار کردند و يا در دانشگاههاي مختلف همچين نمايشگاههايي وجود داشته، در حد سنبوليک فقط کارهايي صورت گرفته، چون جامعه دانشگاهي هم ترجيح مي دهد که حداقل اين روز بهانه اي بر فشار بيشتر و دستگيري بيشتر فعالين آن نشود. حداقل کاري که مي شود کرد اين است که در برابر اين روز تاريخي سکوت نکنيم و ياد و خاطره اش را زنده نگه داريم، تاکيد کنيم بر ظلمي که بر پيکره دانشجويان تحميل شد که هر سال هم اين ظلم افزون تر مي شود. ما سال گذشته شاهد بوديم که در سالروز هجده تير بسياري از اعضاي دانشجويي و گروهها و فعالين به زندان افکنده شدند. م . ر : آقاي شريفي خواسته مشخص سازمان ادوار تحکيم در حال حاضر چيست؟ آيا پيگير روشن شدن پرونده هاي متهمان حمله به کوي دانشگاه هستيد؟ حجت الله شريفي: الان ديگر بحث پرونده ها و اينها شايد مضحک باشد، ولي همين اندازه که کساني که اين ظلم را بر بدنه دانشجويي تحميل کردند حداقل در صدر ننشينند، حداقل با وقاحت خودشان را به عنوان کانديداي نمايندگي مجلس نيايند معرفي کنند و حتي مورد اعتماد هم قرار گيرند. اگر حداقل اعاده حيثيت از دانشجو نمي شود، سيلي که از يک سمت بر دانشجوها خورده، از سمت ديگر باز تکرار نشود. دانشجوياني که به ظلم به زندان افکنده شدند در طي اين سالها حداقل آزاد بشوند، و الا ما را به خير اين حاکميت براي اين که عاملين و آمرين اين جريان را به سزاي خودشان برساند اميدي نيست.
XS
SM
MD
LG