لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۵۹

کمک ناخواسته ايساف به يک گروه خودسر آمريکايي در اداره يک زندان خصوصي در کابل


(rm) صدا | [ 4:09 mins ]
نيروهاي بين المللي پاسدار صلح در افغانستان، ايساف، روز چهارشنبه اعلام کردند که آنها ناخواسته به يک گروه خودسر آمريکايي در اداره يک زندان خصوصي در کابل ياري رسانده اند، زيرا به آنها اين طور قبولانده بودند که آنها از نيروهاي ويژه آمريکايي هستند. اين موضوع باعث شرمساري نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريکا در کابل شده است. نيروهاي ائتلاف هم اکنون به دليل بدرفتاري با زندانيان زير فشار گروههاي مدافع حقوق بشر قرار دارند و اين موضوع سوالهاي جديدي را درباره نقش مقاطعه کاران امنيتي در افغانستان مطرح کرده است. هفته قبل سه شهروند آمريکايي و دست کم چهار شهروند افغانستان توسط مقامهاي افغان به اتهام انجام جنگ خصوصي عليه ترور و نگهداري غيرقانوني هشت افغان در خانه اي امن براي مدت 11 روز بازدداشت شدند. تارا عاطفي (راديوفردا): نيروهاي بين المللي پاسدار صلح در افغانستان روز چهارشنبه اعلام کردند که آنها ناخواسته به يک گروه خودسر آمريکايي در اداره يک زندان خصوصي در کابل ياري رسانده اند، زيرا به آنها اين طور قبولانده بودند که آنها از نيروهاي ويژه آمريکايي هستند. علي سجادي (راديوفردا): موضوع کمک نيروهاي بين المللي پاسدار صلح در افغانستان به گروهي که يک زندان غيرقانوني خصوصي را اداره مي کردند باعث شرمساري نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريکا در کابل شده است. نيروهاي ائتلاف هم اکنون به دليل بدرفتاري با زندانيان زير فشار گروههاي مدافع حقوق بشر قرار دارند و اين موضوع سوالهاي جديدي را درباره نقش مقاطعه کاران امنيتي در افغانستان مطرح کرده است. هفته قبل سه شهروند آمريکايي و دست کم چهار شهروند افغانستان توسط مقامهاي افغان به اتهام انجام جنگ خصوصي عليه ترور و نگهداري غيرقانوني هشت افغان در خانه اي امن براي مدت 11 روز بازدداشت شدند. سروان کريس هندرسون، سخنگوي نيروهاي بين المللي تامين امنيت در افغانستان موسوم به ايساف، در کابل گفت نيروهاي بين المللي خدمات خنثي سازي بمب به اين گروه خودسر ارائه کرده است، گروهي که توسط مردي به نام جاناتان ايدما اداره مي شد. سروان هندرسون گفت: کارکنان ايساف او را به همان صورتي که گروه خودش را معرفي کرده بود مي شناختند، يعني يک سازمان عمليات ويژه. بنابراين باور کرده بودند که يک حمايت قانوني به يک سازمان امنيتي قانوني ارائه مي دهند. هندرسون مي گويد: نيروهاي بين المللي پاسدار صلح هرگز درگير کارهاي اين گروه در گرفتن و بازداشت متهمان نبوده است اما در ماه ژوئن سه بار از مقر ايدما ديدن کرده اند. سروان هندرسون مي گويد: نيروهاي پاسدار صلح به دليل لباسهايي که ايدما و همکارانش در بر داشته اند که شبيه يونيفورمهاي آمريکايي با پرچم آمريکا بر روي شانه هايشان بوده، فريب خورده اند. آنها بعد از ديدار سوم از محل اين گروه متوجه شدند که ايدما فعاليتهاي خود را با نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريکا هماهنگ نمي کند. وي تاکيد کرد که هيچ دليلي بر بدرفتاري از هيچ کس در اين محل مشهود نبود در غير اين صورت حتما توسط بازديدکنندگان گزارش مي شد. بر اساس گفته هاي مقامهاي افغان و نيروهاي ائتلاف در کابل، ايدما ظاهرا يک زندان را بدون اجازه مقامها اداره مي کرد و راسا مشغول جنگ عليه ترور بوده است. اما گروههاي مدافع حقوق بشر مي گويند دخالت نيروهاي پاسدار صلح در عمليات ويژه ايدما مويد فقدان شفافيت در زندانهاي افغانستان است. احمد نادر نادري مدير کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان مي گويد: موضوع اخير يعني وجود زندان خصوصي سوالهاي بسياري را مطرح کرده است که چرا زندانيان در مکانهاي مختلف نگاهداري مي شوند و چرا درباره اين مکانها و گردانندگان آنها اطلاعات شفافي وجود ندارد. آقاي نادري مي گويد: جو پنهان کاري موجود فضايي مناسب براي عمليات خودسرانه اي اين چنين ايجاد مي کند و مي افزايد يک پليس افغان که ماه گذشته به محل ايدما – جايي که او چند افغان را زنداني کرده بود – مراجعه کرد بازگشت زيرا باور کرده بود که ايدما با مقامهاي آمريکايي همکاري مي کند. آقاي نادري مي گويد ما در ماه ژوئن – بعد از آن که يکي از اعضاي خانواده يکي از زندانيان اين گروه به انها مراجعه کرد فهميديم که آنها زندانيان خود را براي هشت ساعت رو به ديوار ايستانده بودند، عملي که شکنجه محسوب مي شود و ما آغاز به رسيدگي به اين موضوع کرديم. تاکنون در اين باره که چرا و چگونه نيروهاي بين المللي پاسدار صلح هيچ گونه تحقيقي پيرامون هويت ايدما و دو همکار آمريکايي اش به عمل نياورده انجام نشده است. يکي از دو همراه ايدما، برنت تنت نام دارد ولي هويت نفر ديگر مشخص نشده است. مقامهاي افغان مي گويند بعد از تکميل تحقيقات، دولت اقداماتي جدي براي پيشگيري از وقوع دوباره چنين ماجراهايي بعمل خواهد آورد.
XS
SM
MD
LG