لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۱۲

چشم انداز تجمع معلمان دراعتراض به ادامه بازداشت دبير و سخنگوي کانون صنفي معلمان ايران


(rm) صدا | [ 3:18 mins ]
دبير کانون صنفي معلمان ايران، اصغر ذاتي و سخنگوي کانون همچنان در بازداشت به سر مي برند. آقايان محمود بهشتي لنگرودي و آقاي ذاتي هفت روز است که در بازداشت هستند و معلوم نيست کي آزاد شوند. احمد بهرنگ از معلمان آشنا با اين ماجرا در تهران در مصاحبه با راديو فردا از جزئيات اين ماجرا مي گويد: روز جمعه خانواده آقاي بهشتي تلفني با ايشان صحبت کردند، ولي هنوز خبري از آزاديشان نيست، در نتيجه کانون صنفي اعلام کرده فردا جلوي مجلس يک تجمعي ساعت 9 خواهند داشت. وی مي گويد اتهامي که به آقاي بهشتي زدند اقدام عليه امنيت ملي است و اتهاماتي ديگر که نگفتند و چيز دقيقتري مشخص نشده. سياوش اردلان (راديو فردا): دبير کانون صنفي معلمان ايران، اصغر ذاتي و سخنگوي کانون همچنان در بازداشت به سر مي برند. آقايان محمود بهشتي لنگرودي و آقاي ذاتي هفت روز است که در بازداشت هستند و معلوم نيست کي آزاد شوند. کانون صنفي معلمان قرار است به نشانه اعرتاض در مقابل مجلس تهران دست به تجمع بزند، در مقابل مجلس شوراي اسلامي. احمد بهرنگ از معلمان آشنا با اين ماجرا در تهران براي همکارم فرين عاصمي جزئيات بيشتري را از بازداشت آقايان بهشتي و ذاتي و اعتراضات پيامد آن شرح مي دهد. احمد بهرنگ : تا امروز که آزاد نشدند، ولي روز جمعه خانواده آقاي بهشتي تلفني با ايشان صحبت کردند، ولي هنوز خبري از آزاديشان نيست، در نتيجه کانون صنفي اعلام کرده فردا جلوي مجلس يک تجمعي ساعت نه خواهند داشت، تجمع اعتراضي براي آزادي اين دو نفر که فکر کنم از اعضاي کانون صنفي شهرستانها هم فردا ساعت نه جلوي اداره تجمع کنند. اتهامي که من پرسيدم زده شده به آقاي بهشتي چيست، گفتند همان اقدام بر عليه امنيت ملي است و اتهامات ديگر که آنها را نگفتند. فرين عاصمي (راديو فردا) : اين اقدام عليه امنيت ملي مربوط مي شود به همان اعتراضاتشان و بيانيه هايي که مي دادند؟ احمد بهرنگ: بله معمولا اين اعتراضات را معمولا اين شکلي اتهام بندي مي کنند. ف . ع : پس چرا اعلام کرده بودند که مشکلشان صنفي نيست؟ احمد بهرنگ: بله گفته بودند که مشکلشان صنفي نيست، سياسي است و فعلا اعضاي کانون صنفي همين را گفتند و چيز دقيقتر و شفافتري هنوز مطرح نکردند. شايد ملاحظاتي را در نظر مي گيرند. ف . ع : شما گفتيد که خانواده آقاي بهشتي با آنها چند دقيقه اي صحبت کردند ديروز. آقاي بهشتي توضيحي دادند که کجا هستند و وضعيتشان چطور است؟ احمد بهرنگ: در زندان اوين هستند و خانواده شان با ايشان تلفني صحبت کرده، نه به شکل حضوري. ف . ع : ايشان دقيقا گفتند که در زندان اوين هستند؟ احمد بهرنگ: بله من پرسيدم دقيقا از اين بچه هاي کانون، گفتند که آنجاهستند. ف . ع : از آقاي ذاتي چه خبري داريد؟ خانواده شان توانستند صحبت کنند با ايشان. احمد بهرنگ: نخير، ايشان صحبتي نداشتند. ف . ع: آقاي ذاتي هم در اوين هستند، با هم هستند اين دو نفر؟ احمد بهرنگ: فکر کنم باهم باشند، ولي عملا ديگر آن کارهاي امنيتي را خودتان مي دانيد که احتمالا سوا نگهداري مي شوند که نتوانند ارتباط داشته باشند. ف . ع : فردا شما قرار است که تجمعي برگزار کنيد، از شهرستانها هم معلمان مي آيند؟ احمد بهرنگ کانون صنفي اين شکلي بيان کرده که از شهرستانها هم اعضاي کانون صنفي مي آيند و در سطح وسيع هنوز اطلاع رساني نشده و انتظار مي رود که تعداد کمي در آنجا باشند. چون يا بايد اطلاع رساني وسيعتري شکل بگيرد که فکر نکنم به آن شکل باشد، ولي به هر ترتيب از سوي اعضاي کانون صنفي به اين شکل مطرح شده. ف . ع : شما گفتيد که با هيات رئيسه مجلس هم صحبتهايي شده از طرف کانون صنفي. کاري نکردند هيات رئيسه مجلس؟ احمد بهرنگ: بيشتر با آقاي حاج بابايي که در اينگونه مسائل فعاليت بيشتري دارند در تماس بودند اعضاي کانون صنفي. هنوز نتوانستند کاري انجام دهند از قرار معلوم. اگر کاري انجام مي شد که احتمالا حداقل آزادي اين دو نفر به کمک وثيقه فراهم مي شد که نشده.
XS
SM
MD
LG