لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰ تهران ۰۶:۱۰

هشدار سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران در باره بالاگرفتن مخاطره آمیز برخورد قضائی با مطبوعات و روزنامه نگاران


(rm) صدا | [ 4:18 mins ]
اوضاع مطبوعات در ايران بهتر که نشده هيچ، بدتر هم شده است. اين برآورد انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ايران است. ماشاءلله شمس الواعظين، سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در تهران درباره وضعيت روزنامه و روزنامه نگاران در ايران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: من معتقدم که اين روند چشم انداز مخاطره آميزي از نحوه برخورد با رکن چهارم دموکراسي را به تصوير مي کشد در جمهوري اسلامي، بنابراين به نظر مي رسد که روزنامه نگاران در کشور به يک قشر بي پناه به لحاظ تظلم خواهي به دستگاه قضايي کشور تبديل شدند و اينجا ديگر بحث بر سر گشوده شدن دريچه هاي ديگري به روي روزنامه نگاران مطرح مي شود و از جمله اقامه دعوا در سازمانهاي قضايي غير بومي براي تظلم خواهي. آقاي شمس الواعظين درباره عملکرد انجمن دفاع از آزادي مطبوعات مي گويد: وظيفه و رسالت اين انجمن اين است که سير تحولات و پسرفتها و پيشرفتهاي مربوط به حقوق بشر و آزادي بيان و گردش آزاد اطلاعات را مورد رسيدگي قرار دهد و گزارش سالانه تهيه کند. اوضاع مطبوعات در ايران بهتر که نشده هيچ، بدتر هم شده است. اين برآورد انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ايران است. اين انجمن وظيفه خود مي داند مسائل مربوط به آزادي روزنامه ها و روزنامه نگاران را دنبال کند و از آنجا که اين انجمن در ايران است، در انجام چنين وظيفه اي سرش بايد بسيار شلوغ باشد. ماشاءلله شمس الواعظين، سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در تهران طي گفتگويي با جمشيد چالنگي، اوضاع و آينده چندان روشني را براي وضعيت روزنامه و روزنامه نگار در ايران به تصوير نمي کشد. ماشاءلله شمس الواعظين: من معتقدم که اين روند چشم انداز مخاطره آميزي از نحوه برخورد با رکن چهارم دموکراسي را به تصوير مي کشد در جمهوري اسلامي، بنابراين به نظر مي رسد که روزنامه نگاران در کشور به يک قشر بي پناه به لحاظ تظلم خواهي به دستگاههاي قضايي کشور تبديل شدند و اينجا ديگر بحث بر سر گشوده شدن دريچه هاي ديگري به روي روزنامه نگاران مطرح مي شود و از جمله اقامه دعوا در سازمانهاي قضايي غير بومي براي تظلم خواهي و رسيدگي به پرونده هايشان. ما دهها پرونده را داريم، از سوي روزنامه نگاران کشور شکايتهايي تسليم دادسراي انتظامي قضات شده که مسئول رسيدگي به تخلفات قضات کشور است، يعني قضات صادر کننده راي ظالمانه و ستمکارانه عليه روزنامه نگاران و به طور مشخص سعيد مرتضوي، دادستان کنوني تهران که قبلا مسئول شعبه 1410 دادگاه مطبوعات بوده، تخلفات عديده اي کرده و اين تخلفات تا مرز صدور کيفرخواست در دادگاه انتظامي قضات کشيده شده، ولي همه اين پرونده ها معلق مانده. اين نشان مي دهد که در جمهوري اسلامي بحث تظلم خواهي در درون سيستم قضايي بسته شده و سيکل بسته اي برقرار شده به سوي روزنامه نگاران، بنابراين روزنامه نگاران به يک قشر بي پناه و در نتيجه اين قشر مي توانند از امکانات ديگري استفاده کنند در سطح جهاني براي رسيدگي به پرونده هاي خودشان. در مجموع چشم اندازي که پيش روي روزنامه نگاران و رکن چهارم دموکراسي قرار دارد، چشم انداز تيره است. جمشيد چالنگي (راديو فردا): اين پرسش هم مطرح است که اقدامات انجمن دفاع از آزادي مطبوعات چه بازتابي در ميان مردم دارد؟ ماشاءلله شمس الواعظين: انجمن دفاع از آزادي مطبوعات يکي از سازمانها و انجيوي حمايتي و پوششي است براي رکن چهارم دموکراسي و به وسيله روزنامه نگاران و شخصيتهاي مطبوعاتي شکل گرفته، وظيفه و رسالت اين انجمن که به تصويب وزارت کشور رسيده اين است که سير تحولات و پسرفتها و پيشرفتهاي مربوط به حقوق بشر و آزادي بيان و گردش آزاد اطلاعات و حق آزادي انتشار مطبوعات را مورد رسيدگي قرار دهد و گزارش سالانه تهيه کند. اين گزارشها هنگام انتشارش در سطوح ملي و در مقياس بين المللي آثار و نتايج مثبتي مي تواند به همراه داشته باشد. ج . چ : شما در اعلاميه ها يا سخنان خودتان و همينطور انجمن در بيانيها و اعلاميه هايي که منتشر مي کند، گاه مسئوليني را در نظام جمهوري اسلامي ايران مخاطب قرار ميدهد. اين مخاطبان تا چه اندازه به توصيه ها و اعتراضهاي شما و انجمن توجه مي کنند و به آنها عمل مي کنند. ماشاءلله شمس الواعظين: تا حال انجمن دفاع به رئيس قوه قضاييه و سپس به رهبر جمهوري اسلامي ايران نامه هاي گوناگوني ارسال کرده و از آنها تقاضا کرده که پاسخگويي را از خودتان شروع کنند به ويژه امسال که سال پاسخگويي مسئولان تلقي شده و اعلام شده و در نتيجه به تبعات و پيامدهاي اقدامات اين مسئولان، انجمن دفاع توجهي از اين جهت نمي کند که آنها را مسئول در هر حال مي داند. حالا آنها هستند که آيا مي خواهند به وظايف خودشان در چارچوب قانون اساسي عمل کنند يا نه.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG