لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۴۴

مصاحبه راديوفردا با محمد سیف زاده، يکي از وکلای پرونده قتل زهرا کاظمي: ترک دادگاه به نشانه اعتراض به ختم غیرمنتظره دادرسی


(rm) صدا | [ 4:47 mins ]
امروز سومين جلسه دادگاه مربوط به پرونده قتل زهرا کاظمي به پايان رسيد و عملا ختم دادرسي اعلام شد. با ترک اين دادگاه به نشانه اعتراض، وکيلان پرونده زهرا کاظمي کوشيدند علنا چگونگي رسيدگي قوه قضايي جمهوري اسلامي به اين پرونده را زير سئوال ببرند. محمد سيف زاده، يکي از وکيلان پرونده قتل زهرا کاظمي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: ديروز صراحتا پيش بيني کرده بودم که اين اتفاق خواهند افتاد و در ابتداي جلسه هم گفتم که سناريو اين هست و رياست دادگاه گفتند که شما داريد پيش داوري مي کنيد. وي مي افزايد که بر کيفرخواست ارائه شده در دادگاه صدها ايراد وارد است، و حضور وکيلان خانواده زهرا کاظمي براي کشف حقيقت بوده است. آقاي سيف زاده مي گويد از لحاظ قانون هيچ راهي وجود ندارد، جز اين که پرونده را به دادسرا برگردانند. فاطمه امان (راديو فردا): امروز سومين جلسه دادگاه مربوط به پرونده قتل زهرا کاظمي به پايان رسيد و عملا ختم دادرسي اعلام شد. با ترک اين دادگاه به نشانه اعتراض، وکيلان پرونده زهرا کاظمي کوشيدند علنا چگونگي رسيدگي قوه قضايي جمهوري اسلامي به اين پرونده را زير سئوال ببرند. به عقيده آنان قاتل اصلي زهرا کاظمي محاکمه نشده است و به جاي او يکي از کارمندان وزارت اطلاعات را متهم کردند. اعلام ناگهاني ختم رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي توسط قاضي دادگاه، همگان را در دادگاه غافلگير کرد، اما محمد سيف زاده، يکي از وکلاي پرونده قتل زهرا کاظمي مي گويد او غافلگير نشد. سياوش اردلان (راديو فردا): امروز که قاضي دادگاه اين ختم دادرسي را اعلام کرد، شما حدس مي زنيد از قبل که اين اتفاق مي افتد يا شما را هم غافلگير کرد؟ محمد سيف زاده: نخير، من ديروز صراحتا پيش بيني کرده بودم و در ابتداي جلسه هم گفتم که سناريو اين هست و رياست دادگاه گفتند که شما داريد پيش داوري مي کنيد. س . ا : خيليها ممکن است اين استدلال را بکنند که شما که مي دانستيد چارچوب کيفرخواست چيست، متهم دقيقا چه کسي است، اصلا حضورتان در دادگاه شما را ملزم نمي کرد در چارچوب همين کيفرخواست عمل کنيد. چه بسا به غير از اين شايد يک راه ديگر حقوقي را انتخاب مي کرديد. محمد سيف زاده: ما در ابتداي جلسه هم تذکر داديم، به خصوص من. گفتم حضور ما در دادگاه به معناي قبول چارچوب کيفرخواست نيست. بر اين کيفرخواست صدها ايراد وارد است، بلکه ما در اين جا حاضر شده ايم براي کشف حقيقت و رعايت حقوق و غبطه موکلمان. بعد هم تذکر دادم اگر غير از اين باشد ما از دادگاه خارج مي شويم. س . ا : حالا شما نهايتا به نشانه اعتراض قبل از اينکه دادگا رسما تمام شود، جلسه را ترک کرديد؟ محمد سيف زاده: بله ما به محض اينکه ختم رسيدگي را اعلام کردند، ما ديديم که پرونده ر ا مي خواهند به همان پيش بيني که ما در نظر گرفته بوديم ختم کنند، اين است که به عنوان اعتراض جلسه را ترک کرديم. س . ا : حالا تبعات سياسي اين کار شما در آينده معلوم مي شود، ولي بالاخره فکر مي کنيد تاثير حقوقي آن چيست بر رايي که قاضي بخواهد صادر کند نهايتا. محمد سيف زاده: اينها از لحاظ قانون من عرض مي کنم: هيچ راهي ندارند جز اين که پرونده را برگردانند به دادسرا براي دهها جرمي که در اين پرونده اتفاق افتاده، براي تعقيب اين. اقدام ديگري غير از اين مطابق با ضوابط قانوني نيست. س . ا : آقاي سيف زاده امروز در دادگاه بالاخره دو گونه وکيل بودند، يکي شماها که وکلاي خانم زهرا کاظمي بوديد، اولياي دم و همينطور وکيل کارمند وزارت اطلاعات که متهم شده در اين پرونده و هر دوي شما هم در اين دادگاه حسابتان را از همديگر جدا کرديد. اما مي خواهم نظرتان را راجع به دفاعي که وکيل آن کارمند وزارت اطلاعات از موکلش کرد بپرسم. محمد سيف زاده: يک تبعيض بسيار ناروايي در مورد ما دو دسته وکيل وارد شده. ما مدارک پرونده را تقاضاي کپي کرده بوديم، در اختيار ما جز کيفرخواست قرار ندادند، در حالي که تمام مدارک پرونده آنهايي که مورد نياز ايشان بود دادگاه در اختيار ايشان قرار داده. بعد ايشان به بسياري از مدارک ديگر هم که مادسترسي نداشتيم ايشان به مدد موکلش دسترسي داشت. س . ا : مانند شنودهاي تلفني؟ محمد سيف زاده: مانند خيلي از مدارک محرمانه که ما به آنها دسترسي نداشتيم، ايشان دسترسي به آنها داشت. بنابراين تقريبا از لحاظ قدرت و بار دفاعي تبعيض در مورد ما روا شده بود. ما به اندازه آنها مجهز نبوديم، اما مطالبي هم که ايشان گفت، همان مطالبي بود که بيشترش را روز جلوتر ما گفته بوديم. س . ا : فکر نمي کنيد حالا که بالاخره وزارت اطلاعات هم يک اهرمي در دست دارد ديگر. اگر قوه قضاييه راي درستي صادر نکند، چه بسا وزارت اطلاعات دست به يک افشاگريهايي بزند که به نفع خود سيستم نباشد. محمد سيف زاده: اينطور نخواهد شد، اينها بالاخره چارچوبهاي مورد نظر نظام را رعايت مي کنند. خيلي از مسائل را تا به حال وزارت اطلاعات در همين مجموعه نگفته که ما امروز برخي از آنها را مطلع شديم. بنابراين به آنها نخواهد رسيد.
XS
SM
MD
LG