لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۱۸

نامه سرگشاده اعتراضي کارمندان نشريه توقيف شده وقايع اتفاقيه به وزيران ارشاد و کار و امور اجتماعي


(rm) صدا | [ 4:48 mins ]
انتشار روزنامه جمهوريت از سوي مدير مسئول آن و به علت پاره اي از مشکلات تعطيل شد. از سوي ديگر روزنامه وقايع اتفاقيه شامگاه ديروز توسط بازپرس شعبه دوم دادسراي کارکنان دولت و رسانه ها توقيف شد. دليل اين امر به کار گرفتن اعضاي هيات تحريريه ياس نو در وقايع اتفاقيه عنوان شده است. آرش حسن نيا، از اعضاي هيات تحريريه وقايع اتفاقيه، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد کارمندان نشريه توقيف شده وقايع اتفاقيه امروز با برگزاري جلسه اي با حضور شوراي تحريريه تصميم گرفتند که با انتشار نامه اي سرگشاده به وزير فرهنگ ارشاد اسلامي و وزير کار و امرو اجتماعي نسبت به تضييع حقوق صنفي خودشان و نداشتن امنيت شغلي، آتيه شغلي مشخص و مستمر نبودن پرداخت حقوق، به خاطر تعطيل شدن مکرر روزنامه ها، نداشتن استفاده از مزاياي بازنشستگي و مسائلي از اين دست، اعتراض کنند. فاطمه امان (راديو فردا): به گزارش خبرگزاريها انتشار روزنامه جمهوريت از سوي مدير مسئول آن متوقف شد. بنا به گزارشهاي رسيده توقف انتشار روزنامه جمهوريت به علت پاره اي از مشکلات و بر اساس تصميم مدير مسئول روزنامه انجام گرفته است. از سوي ديگر روزنامه وقايع اتفاقيه شامگاه ديروز توسط بازپرس شعبه دوم دادسراي کارکنان دولت و رسانه ها توقيف شد. دليل اين امر به کار گرفتن اعضاي هيات تحريريه ياس نو در وقايع اتفاقيه عنوان شده است. کارمندان نشريه توقيف شده وقايع اتفاقيه امروز با برگزاري جلسه اي با حضور شوراي تحريريه اين روزنامه تصميم گرفتند با نوشتن نامه اي سرگشاده به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزير کار و امور اجتماعي به حقوق تضييع شده خود اعتراض کنند. مريم منظوري از راديو فردا در همين زمينه با يکي از اعضاي هيات تحريريه اين روزنامه گفتگو کرده است. آرش حسن نيا از روند شکل گيري شوراي تحريريه اين روزنامه و توقيف آن مي گويد. آرش حسن نيا: شوراي تحريريه وقايع اتفاقيه اقدام به تشکيل يک شوراي صنفي کردند و طي يک انتخاباتي که برگزار شد، هيات رئيسه اين شورا انتخاب شدند. وظيفه اصلي شوراي صنفي تحريريه وقايع اتفاقيه که اتفاق قابل توجهي در مطبوعات ايران بود، درواقع پيگيري مسائل صنفي دوستاني بود که در تحريريه اعم از دوستاني که به شکل حق التحرير با روزنامه کار مي کردند يا دوستان رسمي، وظيفه اي که بر عهده اين شورا گذاشته شد، پيگيري مسائل صنفي و درواقع فراهم کردن شرايط مناسبتري براي انجام فعاليتهاي روزنامه نگاري دوستان بود. مريم منظوري (راديو فردا): اقدام اين شورا بعد از خبر توقيف وقايع اتفاقيه چه بود؟ آرش حسن نيا: بعد از توقيف روزنامه که روز گذشته صورت گرفته، امروز اعضاي شوراي صنفي با حضور هيات رئيسه شورا تشکيل جلسه دادند و راجع به اتفاقات از روز گذشته تا امروز که همان توقيف روزنامه است، جلسه اي تشکيل شد و دوستان راجع به اينکه چه اقدامي را مي توانند انجام بدهند در واکنش به اين توقيف پيگيري کردند و مطرح شد در اين جلسه. مهمترين مواردي را که اعضاي شوراي صنفي به طور متفق القول روي آن صحبت کردند و بحث داشتند، درواقع اعتراض به اين عادي شدن توقيفهاي مکرر مطبوعات براي تمامي گروههاي درگير با اين مسائل است. چون جامعه، خود اعضاي تحريريه هايي که تا به حال طعم توقيف شدن را کشيدند و دستگاه قسضايي که به شکل يک اتفاق روتين و عادي به شکل مکرر در اين سالها تکرار شده. از همين روي شوراي صنفي با تصميمي که از سوي اعضا گرفته شده، تصميم گرفتند که با انتشار نامه اي سرگشاده به وزير فرهنگ ارشاد اسلامي و وزير کار و امرو اجتماعي نسبت به تضييع حقوق صنفي خودشان و نداشتن امنيت شغلي، آتيه شغلي مشخص و مستمر نبودن پرداخت حقوق، به خاطر تعطيل شدن مکرر روزنامه ها، نداشتن استفاده از مزاياي بازنشستگي و مسائلي از اين دست، نامه اي را منتشر بکنند و از آنها بخواهند ما به عنوان روزنامه نگار و کساني که اين شغل را انتخاب کرديم واقعا ديگر چاره ما چيست و بايد چه کار کنيم. م . م : دلايل دادستاني براي توقيف روزنامه چيست؟ آرش حسن نيا: استفاده از کادر ياس نو در روزنامه وقايع اتفاقيه بوده، اين تيم روزنامه نگاري درواقع هيچ آينده شغلي را ديگر نمي تواند براي خودش متصور باشد و ادامه کار بدهد در حوزه روزنامه نگاري و در اين بين ما خواستار اين شديم که بر اساس يکي از اصول قانون اساسي که حق انتخاب شغل ر ا محترم شمرده، به ما بگويند اگر قرار است که براساس اين تصميم دادگاه مطبوعات ديگر در هيچ روزنامه اي نتوانيم کار کنيم، پس چه کار کنيم. م . م : اين نامه چه موقع قرار است که انتشار پيدا کند؟ آرش حسن نيا: متن اين نامه در دست تهيه است که من فکر مي کنم فردا در خبرگزاريها وروزنامه هاي کشور منتشر شود. چون مسائل مطرح شده در اين نامه و در جلسه اي که تشکيل داديم، تمام مسائل صنفي و حقوق کاري بوده، اين نامه به ساير روزنامه ها هم ارسال مي شود تا روزنامه نگاراني ديگري که در روزنامه هايي که توقيف نشدند و ادامه فعاليت ميدهند اگر نسبت به اين روند اعتراض دارند، اين نامه را امضا کنند تا نسبت به روند تازه اي که عليه روزنامه نگاري دارد شکل مي گيرد، اعتراض خودشان را برسانند.
XS
SM
MD
LG