لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۰۵

اتحاديه اروپا و پاره‌اي از مجامع اروپايي همزبان با حقوقدانان ايراني جريان دادگاه پرونده قتل زهرا کاظمي را محکوم کردند


(rm) صدا | [ 6:02 mins ]
امروز مجامع اروپايي نسبت به روند دادرسي زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس ايراني کانادايي که سال گذشته بر اثر خونريزي مغزي و پس از بازجويي مقامات امنيتي در تهران جان سپرد، احساس انزجار کردند. رياست اتحاديه اروپا در بيانيه اي گفت: اتحاديه از جريان دادگاه متهم به قتل زهرا کاظمي که به گونه اي شتابزده و در مدتي کوتاه به اتمام رسيد نگران است. در عين حال سازمانهاي حقوق بشر و اتحاديه اروپا مساله را بر خلاف مقامات جمهوري اسلامي مختومه تلقي نخواهند کرد. عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس مجامع بين المللي دفاع از حقوق بشر، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد خواست ما و خواست من به عنوان مشاور حقوقي استفان هاشمي، پسر زهرا کاظمي، اين است که دولت کانادا اين موضوع را ببرد به ديوان بين المللي دادگستري. سيبرين کز سخنگوي سازمان خبرنگاران بدون مرز در گفتگويي با راديو فردا مي گويد ما مقامات کانادا را تشويق کرده ايم که در مقابل جمهوري اسلامي موضعي سرسختانه اختيار کنند، و نيز از اتحاديه اروپا خواسته ايم که از طريق کانالهاي مذاکراتيشان فشار بيشتري بر حکومت ايران وارد آورند. فريبا مودت (راديو فردا): امروز مجامع اروپايي نسبت به روند دادرسي زهرا کاظمي، خبرنگار عکاس ايراني کانادايي که سال گذشته بر اثر خونريزي مغزي و پس از بازجويي مقامات امنيتي در تهران جان سپرد، احساس انزجار کردند. رياست اتحاديه اروپا در بيانيه اي گفت: اتحاديه از جريان دادگاه متهم به قتل زهرا کاظمي که به گونه اي شتابزده و در مدتي کوتاه به اتمام رسيد نگران است، زيرا اين امر عدالت را به وِيژه در چنين مورد مهم و پيچيده اي برقرار نمي کند. در اين بيانيه همچنين آمده است که رياست اتحاديه اروپا نسبت به اين که به نمايندگان اتحاديه و ساير ديپلماتهاي مقيم تهران اجازه ورود به دادگاه نشده سخت ناخشنود است و اين امر تنها به اين نگراني دامن مي زند که عدالت در مورد زهرا کاظمي اجرا نشده و شرايط حاکم بر قتل وي در بازداشت همچنان در ابهام است. در جريان دارسي روز گذشته به سفراي کانادا و هلند و نيز ديپلماتهاي برجسته فرانسوي و بريتانيايي ابلاغ شد که حق حضور در دادگاه را ندارند. جريان دادرسي نيز بي مقدمه و به دنبال اتهامات مربوط به اين که شخص ديگري را به اتهام قتل کاظمي محاکمه مي کنند تا هويت مقامات مسئول مخفي بماند متوقف شد و در اين ميان کانادا در اعتراض سفير خود را از تهران فراخوانده است. امروز در گفتگويي با عبداکريم لاهيجي، نايب رئيس مجامع بين المللي دفاع از حقوق بشر از او پرسيدم آيا دادرسي پرونده زهرا کاظمي آنگونه که مقامات ايران عنوان کرده اند، يک مساله داخلي و در چارچوب قوانين حاکم بر ايران بوده است؟ وي گفت: عبدالکريم لاهيجي (نايب رئيس مجامع بين المللي دفاع از حقوق بشر): اتحاديه اروپا، سازمانهاي حقوق بشر چه مي کنند، همان کاري که تا کنون مي کردند، براي اين که بر من به عنوان وکيل دادگستري که از روز نخست در جريان اين پرونده بوده و به عنوان کسي که سالها پرونده هاي مشابه را تعقيب کرده مسلم بود که جمهوري اسلامي ايران پرونده را هم مانند پرونده هاي گذشته يک جوري ماستمالي خواهد کرد و نمي گذارد که مقصران واقعي و در صدر آنها سعيد مرتضوي کارشان به دادگاه برسد. بنابراين کار ما اين است که نخست از طريق ارگانهاي سازمان ملل متحد، مجمع عمومي، کميسيون حقوق بشر، گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر درباره شکنجه به اين مساله رسيدگي شود. از سوي ديگر خواست ما و خواست من به عنوان مشاور حقوقي استفان هاشمي اين است که دولت کانادا اين موضوع را ببرد به ديوان بين المللي دادگستري. دعوايي است بين دولت ايران و کانادا درباره قتل يک شهروند کانادايي. بنابراين درخواست ما اين است که هم دولت کانادا اين قضيه را به ديوان بين المللي دادگستري ببرد، دوم هم اين که از مجاري دفاع از حقوق بشر در سازمان ملل متحد به اين موضوع رسيدگي خواهد شد و مطمئن هستيم که در آغاز کار مجمع عمومي سازمان ملل در پاييز آينده، جمهوري اسلامي باز هم خودش را با قطعنامه مشابهي مانند سال گذشته در ارتباط با نقض مستمر حقوق بشر در ايران و از جمله پرونده قتل زهرا کاظمي و چگونگي رسيدگي به اين پرونده روبرو خواهد ديد. ف . م : اما احتمالا ماجرا به اينجا ختم نمي شود و سازمانهاي حقوق بشر و اتحاديه اروپا مساله را بر خلاف مقامات ايران مختومه تلقي نخواهند کرد. ساعتي پيش سيبرين کز سخنگوي سازمان خبرنگاران بدون مرز در گفتگويي با راديو فردا گفت: سيبرين کز (سخنگوي سازمان خبرنگاران بدون مرز): ما نسبت به فقدان عدالت در اين مورد ابراز انزجار مي کنيم و اين که دادرسي زهرا کاظمي چنين بي مقدمه قطع شد. اين نشان مي دهد که چگونه مقامات ايراني در تظاهر به عدالت طلبي از خود دوچهرگي و نيرنگ نشان مي دهند . در واقع اين دادگاه چيزي جز يک نمايش نبود. ما به اين نتيجه رسيده ايم که ديگر نمي توان از مقامات ايران انتظار بيشتري داشت و اين که عامل يا عاملين قتل زهرا کاظمي به درستي به محاکمه کشيده شوند. ف . م : اما اين که اقدام بعدي جامعه بين الملل يا سازمانهاي دفاع از حقوق بشر چه خواهد بود، سيبرين کز سخنگوي سازمان خبرنگاران بدون مرز مي گويد: سيبرين کز: ما مقامات کانادا را تشويق کرده ايم که در مقابل مسئولين ايراني موضعي سرسختانه اختيار کنند. ما از اين اقدام آنها که سفير خود را از ايران فراخوانده اند، استقبال کرده ايم و نيز از اتحاديه اروپا خواسته ايم که از طريق کانالهاي مذاکراتيشان فشار بيشتري بر مقامهاي ايران وارد آورند تا رژيم ايران در مورد احقاق حقوق بشر در ايران اقدامات گسترده تري به عمل آورد. ما مراتب انزجار و نگراني خود را در مورد کاظمي ابراز کرده ايم، اين مساله انعکاسي گسترده در رسانه ها يافته است، زيرا از شخص زهرا کاظمي که هم کانادايي، هم تابع ايران بوده گذشته، مي دانيد که بسياري از مخبرين و روزنامه نگاران ايراني نيز هم اکنون در زندان به سر مي برند و بسياري نشريات تعطيل شده اند، بدون آنکه جامعه بين الملل چنين در موردشان دست به اعتراض بزند. ف . م : اما جالب اينجا است که سخنگوي محمد خاتمي نيز گفته است که دولت راي دادگاه را داير بر گناهکار بودن متهم نخواهد پذيرفت، زيرا به گفته آقاي رمضان زاده، سخنگوي کابينه، اگر متهم محکوم به قتل شود دولت و وزارت اطلاعات در اين مورد اعتراض خواهند کرد، زيرا به گفته او بر همگان معلوم است که متهم بي گناه است و دولت نهايت تلاش خود را به کار خواهد برد تا بي گناهي او را ثابت کند. حال قرار است حکم دادگاه هفته آينده صادر شود.
XS
SM
MD
LG