لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۱۶

در کنفرانس شوراي سياست خارجي واشنگتن پيشنهاد شد آمريکا با جمهوري اسلامي وارد گفتگوي جدي شود: «تعامل گزینشی»


(rm) صدا | [ 9:42 mins ]
کنفرانس شوراي سياست خارجي روز دوشنبه در شهر واشنگتن با شرکت زبيگنيو برژينسکي مشاور امنيت ملي آمريکا در دولت کارتر و رابرت گيتس، رئيس پيشين سيا و حضور گسترده خبرنگاران برپا شد. در اين کنفرانس پيشنهاد شد واشنگتن با جمهوري اسلامي وارد سياست تعامل گزينشي شود و در مسائلي که مورد علاقه و نگراني ايران است، با حکومت اسلامي وارد گفتگوي جدي شود. سخنرانان سياست تغيير رژيم چه به شيوه غيرنظامي و چه با توسل به نيروي نظامي را مردود و بي ثمر مي دانند و معتقدند به ايران بايد کمک کرد به سازمان تجارت جهاني بپيوندد و سوخت نيروگاه هسته اي براي توليد انرژي را در اختيار تهران قرار داده شود و در عوض از حکومت اسلامي باید خواسته شود با گروههاي تروريستي همکاري نکند، در روند صلح خاورميانه فعال باشد، در برقراري ثبات در عراق و افغانستان همکاري کند و روند دموکراسي را با مانع روبرو نسازد. تارا عاطفي (راديو فردا): کنفرانس شوراي سياست خارجي روز دوشنبه در شهر واشنگتن با شرکت زبيگنيو برژينسکي مشاور امنيت ملي آمريکا در دولت کارتر و رابرت گيتس، رئيس پيشين سيا و حضور گسترده خبرنگاران برپا شد. در اين کنفرانس پيشنهاد شد واشنگتن با ايران وارد سياست تعامل گزينشي شود و در مسائلي که مورد علاقه و نگراني ايران است، با حکومت اسلامي وارد گفتگوي جدي شود. سخنرانان سياست تغيير رژيم چه به شيوه غير نظامي و چه با توسل به نيروي نظامي را مردود و بي ثمر مي دانند و معتقدند به ايران بايد کمک کرد به سازمان تجارت جهاني بپيوندد و سوخت نيروگاه هسته اي براي توليد انرژي را در اختيار تهران قرار داد و در عوض از حکومت اسلامي خواست با گروههاي تروريستي همکاري نکند، در روند صلح خاورميانه فعال باشد، در برقراري ثبات در عراق و افغانستان همکاري کند و روند دموکراسي را با مانع روبرو نسازد. امير آرمين از راديوفردا که در گردهمايي حضور داشته است گزارش مي دهد. امير آرمين (راديو فردا): برنامه گردهمايي با عنوان «ايران، زمان روي آوردن به نگرشي تازه»، نيروي ضربتي مستقل درباره سياست آمريکا نسبت به ايران بود. ابتدا زبيگنيو برژينسکي سخنراني کرد و گفت: منطقه اي که ايران در قلب آن واقع شده وجه مشخصه عمده اش بي ثباتي است. منطقه اي که از سين کيانگ در غرب چين تا کانال سوئز در آفريقا و از قزاقستان و مرز روسيه در شمال تا آبهاي جنوبي پاکستان را در بر مي گيرد. اهميت راهبردي ايران با اين وصف و بي چون و چرا امري پذيرفته شده است. زبيگنيو برژينسکي (مشاور امنيت ملي آمريکا در دولت جيمي کارتر): در ميان، و درست در ميان اين منطقه ناآرام دقيما مانند بالکان و اروپاي سده نوزده ايران قرار گرفته است، با تاريخي پرشکوه و بلندپروازيهاي ايفاي نقش در منطقه. ا . آ: رابرت گيتس، رئيس پيشين سيا و رئيس مشترک نيروي ضربتي مستقل نيز گفت: سه گزينه در قبال ايران پيش روي واشنگتن است. تغيير حکومت اسلامي بي توسل به نيروي نظامي دو، تغيير با توسل به نيروي نظامي و سه، تعامل و درگيري و تماس محتاطانه و گزينشي و سياست تشويق و تهديد با هم. رابرت گيتس گفت: ما توهمي درباره رفتارها و سياستهاي حکومت ايران نداريم، بلندپروازيهاي اتمي ايران را مي شناسيم، حمايت ايران از گروههاي تروريستي را مي دانيم و به کارنامه حقوق بشري حکومت ايران هم آگاهي کامل داريم. 25 سال گذشته سياست تعامل با ايران خوب کار نکرده، اما حالا: رابرت گيتس (رئيس پيشين سيا): اقدامهاي ايالات متحده در افغانستان و عراق، چشم انداز جغرافيايي منطقه خاورميانه و آسياي جنوب شرقي را به طور قابل ملاحظه اي تغيير داده است. اين روند ادامه دارد و ممکن است فرصتهايي به وجود آورد. ا . آ: آقاي گيتس در پاسخ به يک خبرنگار درباره علت حمايت نيروي ضربت از ارائه سوخت هسته اي به ميزان معقول از سوي آمريکا و غرب به ايران با توجه به منابع گاز و نفت غني آن کشور گفت: برنامه هسته اي ايران مورد حمايت اغلب گروهها و جناحها در ايران است. پيش از رژيم کنوني هم وجود داشته و آمريکا دربرابر يک برنامه موجود قرار دارد که از راه کار با متحدان مي تواند ايران را در چارچوب تعهداتش به سازمان بين المللي انرژي اتمي مقيد سازد. آمريکا از آن طريق و به ياري متحدان بهتر مي تواند برنامه هسته اي ايران را شفاف سازد و تهران را به مجازات بين المللي در صورت همکاري نکردن تهديد نمايد. زبيگنيو برژينسکي با اشاره به تاريخ پرشکوه ايران و نگرانيهاي امنيتي آن با توجه به بي ثباتي پيرامون کشور به نسلي در ايران اشاره کرد که جوياي تحول است. زبيگنيو برژينسکي: تغييرات بزرگي در منطقه رخ داده، تغييرات بزرگي هم در ايران روي داده است. يک نسل جديد در ايران پديدار شده، نسلي که شواهد نشان مي دهد نه تنها تسليم نظام نشده، بلکه بر مبارزه به منظور ايجاد تحول ادامه مي دهد. ا . آ: آقاي برژينسکي ايران را از لحاظ ميزان باسوادان و فعاليتهاي زنان در امور اجتماعي در ميان کشورهاي اسلامي ممتازقلمداد کرد. زبيگنيو برژينسکي: ايران در مقايسه با ديگر کشورهاي مسلمان جهان تحصيلکرده هاي بيشتري دارد و زنان بيشتري در ايران به فعاليتهاي اجتماعي اشتغال دارند. ا . آ: آقاي برژينسکي گفت: منطقه پيراموني ايران بسيار پويا است. ايران هم مانند آمريکا نگراني امنيتي دارد و در محيط خصمانه اي است که همسايگانش برايش نگراني ايجاد مي کنند و اگر سياستهاي 25 سال گذشته در تعامل با ايران موفق نبوده، با توجه به تغييرات در داخل و پيرامون ايران انتظار مي رود اين بار آن سياستها موثر افتد. آقاي برژينسکي گفت: آمريکا دو منبع نگراني امنيتي ايران را در شرق و غرب کشور از بين برده و با برداشتن رژيم طالبان در شرق و حکومت صدام حسين در غرب، دو دشمن عمده ايران را کنار زده است، بنابراين فرصتهاي جديدي براي تعامل وجود دارد. رابرت گيتس در ارتباط با برنامه هسته ايران گفت: در سال 1992 در مقام سيا، به مسکو رفته و رهبران روسيه را زير فشار گذاشته تا از همکاري هسته اي با ايران بازدارد، اما به اين کار موفق نشده، چون روسها تصميم دارند به ادامه همکاري هسته اي با ايران بپردازند. آقاي گيتس گفت: فرانسه هم به ايران کمک کرده است و ايران به ياري آنها برنامه را تا به اينجا پيش برده است. در اينجا خبرنگار روزنامه اسرائيلي جروزآلم پست پرسيد آيا با توجه به گزارش کميته مستقل سنا داير بر عبور اعضاي القاعده از ايران، نظر نيروي ضربتي مستقل نسبت به ايران و سياست تعامل گزينشي تغييري نمي کند. آقاي برژينسکي گفت: آن گزارش مبهم است و نشان نمي دهد که حکومت ايران با القاعده واقعا همکاري کرده است، مضافا به اين که به خوبي مي دانيم ايران با القاعده، عراق صدام حسين و عربستان سعودي دشمني داشته است، بنابراين آن گزارش تعيين کننده نيست. در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار جروزآلم پست داير بر اينکه آيا پيش بيني مي شود اسرائيل يک تنه به تاسيسات اتمي ايران حمله کند، آقاي برژينسکي گفت: زبيگنيو برژينسکي: به آمريکا در گزارش نيروي ضربت توصيه شده است از اسرائيل بخواهد چنان حمله اي را انجام ندهد، چون چنان حمله اي بر منافع آمريکا تاثير منفي خواهد داشت. ايرانيها را پشت سر حکومت اسلامي متحد مي سازد و پيامدهاي چنان حمله اي در جهان عرب و اسلام مشخص نيست. مضافا اينکه بر خلاف اوزيراک، تاسيسات هسته اي عراق که در سال 1980 توسط اسرائيل بمباران و نابود شد، تاسيسات هسته اي ايران در گوشه و کنار کشور و در نزديک شهرها قرار دارد و اسرائيل براي چنان حمله هايي به پوشش هوايي آمريکا نياز دارد. ا . آ: در پاسخ به سئوال يک استاد دانشگاه آمريکايي داير بر نظر گروه، داير بر خلع سلاح مجاهدين خلق و انحلال کامل آن و اين که بهتر است اين سازمان بماند و آمريکا به عنوان اهرمي عليه ايران از آن استفاده کند، آقاي برژينسکي گفت: اولا مجاهدين يک سازمان غير دموکراتيک است، به خاطر همکاري صدام در زمان جنگ در ايران پايگاهي ندارد و آمريکاييان آن را يک سازمان تروريستي اعلام کرده اند، بنابراين چنانچه آمريکا از ايران انتظار دارد القاعده را مهار و سرکوب کند، خود نمي تواند سازماني را که تروريستي اعلام کرده سرپا نگاه دارد و از آن حمايت کند. آيت الله حائري، روحاني ناراضي پرسيد: آيت الله حائري: آيا دولت آمريکا از مايه ضعف و ناتواني در مقابل دولت ايران قرار دارد که شما مي خواهيد با دولت ايران باب ديالوگ را باز کنيد؟ اگر اين هست، چرا دولتهاي اروپايي بيش از 20 سال است که با دولت ايران ديالوگ دارند، اما هيچگاه نتوانستند يک اثر در مسائل داخلي ايران، سياسي، اجتماعي، دگرگوني ايجاد کنند، مخصوصا در بعد حقوق بشر. من فکر مي کنم که شما از ضعف و ناتواني است که مي خواهيد با دولت ايران وارد معامله شويد و از طرف ديگر در دولت آقاي کلينتون شما ديديد که حتي خانم مادلين البرايت آمد غذرخواهي کرد، اما ديديد که دولت ايران ... ا . آ : و آقاي برژينسکي در پاسخ گفت: ما همه اينها را مي دانيم اما اوضاع در پيرامون و در داخل ايران تغيير کرده است. ما دنبال تماس در مسائل گزينشي مورد علاقه دو کشور هستيم، ابتدا تماس، بعد يافتن راه حل و سرانجام از بين بردن اختلاف. و سوزان مالوني، مدير نيروي ضربتي مستقل هم در پاسخ آقاي حائري گفت: تعامل اروپا با ايران چندان هم بي فايده نبوده و اروپاييان با استفاده از اهرمهاي اقتصادي و ديپلماتيک در مواردي موفق به تغيير رفتار حکومت اسلامي شده اند. به عنوان نمونه در پي راي دادگاه ميکونوس و محکوميت سران حکومت ايران، سفيران اروپايي از تهران فراخوانده شدند و حکومت اسلامي از آن پس از ترور مخالفان سياسي خود در خارج دست برداشته است.
XS
SM
MD
LG