لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ تهران ۱۳:۰۵

درخواست کانون نويسندگان ايران از انجمن جهاني قلم و نويسندگان آزاده جهان براي تلاش در راستاي آزادي ناصر زرافشان و عليرضا جباري


(rm) صدا | [ 3:45 mins ]
به دنبال تداوم بازداشت دکتر ناصر زرافشان و عليرضا جباري، دو عضو زنداني کانون نويسندگان ايران، اين کانون با نوشتن دو نامه به انجمن جهاني قلم و نيز نويسندگان آزاده جهان و ايران خوستار تلاش آنان براي آزادي اين دو زنداني شد. سيمين بهبهاني، شاعر برجسته معاصر و از اعضاي فعال کانون نويسندگان ايران، ضمن قرائت بخشي از اين نامه ها، درباره تاثير اين گونه نامه ها در آزادي نويسندگان در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: وظيفه ما گفتن است. ما نمي توانيم به اين دليل که ممکن است موثر نباشد از وظايف خودمان کوتاهي بکنيم. وي در ادامه مي افزايد: ما بايد از نويسندگان جهان جلب توجه و کمک بخواهيم و بايستي ادامه بدهيم به روشن کردن افراد داخل مملکت، اعم از حاکمان، اعم از مردم و افراد خارج از ايران براي اين که زندانياني را که سياسي هستند از بند نجات بدهيم. مريم منظوري (راديوفردا): به دنبال تداوم بازداشت دکتر ناصر زرافشان و عليرضا جباري دو عضو زنداني کانون نويسندگان ايران اين کانون با نوشتن دو نامه به انجمن جهاني قلم و نيز نويسندگان آزاده جهان و ايران، خوستار تلاش آنان براي آزادي اين دو زنداني شد. کيانوش فريد از راديو فردا، در همين زمينه گفتگويي انجام داده با سيمين بهبهاني شاعر برجسته معاصر و از اعضاي فعال کانون نويسندگان ايران: کيانوش فريد(راديو فردا): کانون نويسندگان، با انتشار دو نامه جداگانه خطاب به آرتور ميلر، رئيس انجمن جهاني قلم، پن، و نويسندگان آزاده ايران و جهان خواستار تلاش آنان براي آزادي دکتر ناصر زرافشان و عليرضا جباري دو عضو زنداني کانون شد. سيمين بهباني، شاعر پر آوازه ايراني و يکي از اعضاي فعال و قديمي کانون نويسندگان بخشي از اين نامه را براي شنوندگان راديو فردا مي خواند: سيمين بهباني (شاعر و عضو فعال و قديمي کانون نويسندگان ايران): کانون نويسندگان ايران با بيش از 37 سال سابقه فعاليت در راه آزادي انديشه و بيان و قلم و برخورداري از اعتبار و حمايت آزاديخواهان جهان پيوسته مدافع آزادي و مخالف مميزي و خفقان بوده است و اکنون يک بار ديگر صداي خود را براي جلب توجه نويسندگان آزادي جهان به گوش جهانيان مي رساند و خواستار آزادي نويسندگان و آزاديخواهان ايراني در بند است. کيانوش فريد: در اين دو نامه که مضمون يکساني دارند گفته شده که امسال سومين سال زنداني شدن ناصر زرافشان به دليل دفاع صلح آميز و منطقي وي از انديشه و بيان و و پيگيري جدي پرونده قتلهاي زنجيري است. به گفته کانون نويسندگان ايران، عليرضا جباري نيز صرفا به دليل اظهار آزادانه عقايد خود بيش از يکسال و نيم است که در زندان به سر مي برد. خانم بهبهاني درباره اين نامه به راديو فردا گفت: سيمين بهبهاني: ديگر ما که هيچ وقت شرايط خيلي آساني نداشتيم. ناچاريم در اين صنف تنها چيزي که براي ما مانده و و ما مجبوريم که هر از چند گاهي يادآور شويم که اينها را هر چه زودتر آزاد بکنند. بدانند که وضعشان خيلي سخت است اينها. در زندان عذاب مي کشند. خانواده هايشان همه درب و داغان شده اند. بچه هايشان بيمارهاي روحي شده اند. آخر يک نفر که به زندان مي افتد تنها خودش نيست. يک خانواده زير و رو مي شود. کيانوش فريد: از وي پرسيدم آيا شما فکر مي کنيد نوشتن چنين نامه هايي در روند آزادي بيان و انديشه و آزادي نويسندگان دربند تاثير گذار است؟ سيمين بهبهاني: ببينيد ممکن است که اين نوشته ها و بيانيه ها تاثيري نداشته باشد و ممکن است که تاثير هم داشته باشد. وظيفه ما گفتن است. ما نمي توانيم به اين دليل که ممکن است اينها موثر نباشد از وظايف خودمان کوتاهي بکنيم. ما بايد گوشزد بکنيم. بايد از نويسندگان جهان جلب توجه و کمک بخواهيم. بايستي ادامه بدهيم به روشن کردن افراد داخل مملکت، اعم از حاکمان، اعم از مردم و افراد خارج از ايران براي اين که زندانياني را که سياسي هستند از بند نجات بدهيم.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG