لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۲۲

بررسي روزنامه های صبح دوشنبه تهران


(rm) صدا | [ 3:38 mins ]
علي حاجلي در مقاله اي با عنوان «اکستازي و افول سرمايه سياسي» در روزنامه شرق شکست سياسي جمعي را عامل مشکلات هويتي جامعه مي شمارد و مي گويد: افت معنادار مشاركت انتخاباتى، افت معنادار تيراژ مطبوعات جديد، افت معنادار توجه به امر سياسى و به طور كلى بى علاقگى فزاينده به وضعيت سياسى جامعه و بدتر از آن بدبينى به كنشگران سياسى اگرچه ممكن است به طور كوتاه مدت به معناى آرامش جامعه باشد، ولى جاهاى خالى اى در جامعه ايجاد مى كند كه به سرعت با توهم، پوچى و هر عامل سطحى ديگرى قابل اشغال است. روزنامه اعتماد مي نويسد: آخرين نشست اعضاي شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد روز يکشنبه با حضور مهدي كروبي و قريب به اتفاق دبيران كل گروههاي جبهه دوم خرداد تشكيل شد.در اين جلسه با توجه به اهميت نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، بر حضور مهندس ميرحسين موسوي در عرصه انتخابات به صورت اجماعي تاكيد شد. علي حاجعلي در مقاله اي با عنوان «اکستازي و افول سرمايه سياسي» در روزنامه شرق مي نويسد: در دهه شصت وقتى كنشهاى ضدفرهنگ به راه افتاد، يكى از عناصر اصلى اين كنش هاى جوانان مصرف انواع موادمخدر بود. جوانان به دنبال نوعى عصيان بر ضد هنجارها و معيارهاى موجود بودند كه از اين طريق از استانداردهاى هويتى موجود رهايى يافته و به ابراز هويت هاى خود ساخته نائل آيند. پيوند انواع مواد اعتيادآور با موسيقى، ادبيات و كنش و هويت جمعى جديد موجب شده بود كليت اجتماعى جديدى به وجود آيد كه پيوستن به آن مى توانست برخى نيازهاى ثانويه ولى بنيادين هويتى و هستى شناختى افراد را پاسخ دهد. نويسنده با اشاره به تغييرات در ذائقه جامعه و استفاده از کلماتي چون اکستازي و پينک فلويد به عنوان استعاره هايي براي تغييراتي که جامعه با آن روبرو شده است مي نويسد: افزايش ضريب نفوذ اينترنت، افزايش تعداد دانش آموختگان دانشگاهى، افزايش حضور اجتماعى برخى اقشار محروم و... نشانه هاى متقنى براى اين ادعا هستند. از نظر اجتماعى نيز جامعه شاهد يك سير قهقرايى نبوده است. يعنى سرمايه اقتصادى جامعه سقوط نكرده، سرمايه فرهنگى آن كاهش نيافته و سرمايه اجتماعى اگر بهبود نيافته باشد دچار وضعيت چندان وخيمى نشده است. اما هرچه وارد حوزه سياست مى شويم گويى يك قبض و بسط بزرگ رخ داده است. وي مي افزايد: سرمايه سياسى شامل كنش هاى سياسى متعددى مى شود كه از كنش هاى رهبران سياسى گرفته تا بحث سياسى دو دانش آموز را در بر مى گيرد. در حالى كه هفت سال قبل، حراج بزرگ سرمايه سياسى موجب توزيع نسبتاً عادلانه آن در ميان عموم جامعه شده بود، نوعى پيوند جديد اجتماعى براى خودسازى اجتماعى به وجود آمده بود كه زمينه به فعليت در آمدن سرمايه هاى اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى را ايجاد مى كرد. نويسنده سپس به دلايل نضج نگرفتن اين پيوندها مي پردازد و شکست سياسي جمعي را عامل مشکلات هويتي جامعه مي شمارد و مي گويد: افت معنادار مشاركت انتخاباتى، افت معنادار تيراژ مطبوعات جديد، افت معنادار توجه به امر سياسى و به طور كلى بى علاقگى فزاينده به وضعيت سياسى جامعه و بدتر از آن بدبينى به كنشگران سياسى اگرچه ممكن است به طور كوتاه مدت به معناى آرامش جامعه باشد، ولى جاهاى خالى اى در جامعه ايجاد مى كند كه به سرعت با توهم، پوچى و هر عامل سطحى ديگرى قابل اشغال است. موزائيك هايى كه در دوم خرداد به وجود آمد و سرمايه سياسى را وارد جامعه به ويژه نسل جديد ساخت، اكنون از جاى كنده شده و پيوند پينك فلويد، اكستازى را با گفتمان «شادى آور» بر جاى خود مى بيند. روزنامه اعتماد مي نويسد: آخرين نشست اعضاي شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد روز يکشنبه با حضور مهدي كروبي و قريب به اتفاق دبيران كل گروههاي جبهه دوم خرداد تشكيل شد.در اين جلسه با توجه به اهميت نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، بر حضور مهندس ميرحسين موسوي در عرصه انتخابات به صورت اجماعي تاكيد شد.در اين جلسه همچنين تصريح شد هياتي از سوي شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد در اسرع وقت با مهندس موسوي ديدار و گفتگو كند و از وي براي حضور در عرصه انتخابات رياست جمهوري، دعوت به عمل آورد.وحدت و هماهنگي، انسجام هرچه بيشتر و تاكيد بر پايه هاي اسلاميت و جمهوريت نظام جمهوري اسلامي از ديگر مواردي بود كه مورد تصريح قرار گرفت و اعضاي شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد بر اين باور بودند كه با حضور ميرحسين موسوي اين مهم هرچه بيشتر تحقق خواهد يافت.
XS
SM
MD
LG