لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۲۴

افزايش حملات لفظي خصمانه مقامات دولت موقت عراق عليه جمهوري اسلامي، از ديد يک کارشناس


(rm) صدا | [ 4:57 mins ]
در روزهاي اخير شماري از مقامهاي دولت موقت عراق بر ميزان حمله هاي خصمانه عليه همسايه خاوري، جمهوري اسلامي افزوده اند، تا آنجا که حتي حازم شعلاوي، وزير دفاع، ايران را تهديد کرده که اگر به رخنه دادن عوامل تروريسم به داخل عراق ادامه دهد، در خيابانهاي تهران مرگ آفريني خواهد کرد. مقامهاي ديگر دولت علاوي هم کمابيش سخناني هرچند ملايمتر در انتقاد از تهران و مداخله جوييهاي ايران بر زبان راندند. داوود هرميداس باوند، کارشناس مسائل ايران در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که جمهوري اسلامي با گروههاي مخالف رژيم بعثي عراق نوعي ارتباطات و روابطي از قبل داشته و برخي از آنها هم مانند مجلس اعلاي انقلاب اسلامي سالها در ايران بودند، و اين گروه ها بعد که به عراق منتقل شدند، ناچار اين روابط باز هم ادامه دارد. وي مي افزايد که در آغاز ورود، خود آمريکاييها هم آنها بي ميل نبودند که اين ارتباطات، آزادي رفت و آمدها تا حدودي تحقق پيدا کند، ولي در پرتوي حوادث اخير، افزايش بحرانهاي داخلي عراق و مسائل ديگر سبب شده که مساله دخالت کشورهاي همسايه عراق مورد نظر قرار بگيرد. فاطمه امان (راديو فردا): در روزهاي اخير شماري از مقامهاي دولت موقت عراق بر ميزان حمله هاي خصمانه عليه همسايه خاوري، جمهوري اسلامي افزوده اند، تا آنجا که حتي حازم شعلاوي، وزير دفاع، ايران را تهديد کرده که اگر به رخنه دادن عوامل تروريسم به داخل عراق ادامه دهد، در خيابانهاي تهران مرگ آفريني خواهد کرد. مقامهاي ديگر دولت علاوي هم کمابيش سخناني هرچند ملايمتر در انتقاد از تهران و مداخله جوييهاي ايران بر زبان راندند. ليلي صدر از راديو فردا در گفتگو با داوود هرميداس باوند، کارشناس مسائل ايران در تهران گفتگويي انجام داده و از او انگيزه شدت گيري حمله هاي عراقيها عليه ايران را پرسيده است. داوود هرميداس باوند (کارشناس مسائل ايران، تهران): دولت ايران در مورد داشتن روابطي با گروههاي مخالف رژيم بعثي عراق نوعي ارتباطات و روابطي از قبل داشته و برخي از آنها هم مانند مجلس اعلاي انقلاب اسلامي سالها در ايران بودند، بعد که به عراق منتقل شدند گريزناپذير روابطي احتمالا به نحوي ادامه دارد و هردو گروه دولت خودگردان کردستان شمال عراق هم گروه جلال طالباني و هم مسعود بارزاني روابط نسبتا ديرينه با ايران داشتند و بنابراين بعد از سقوط رژيم صدام حسين تقريبا اکثر همسايگان عراق که هر کدام داراي مصالح و منافعي بودند و در ترکيبات سياسي آينده عراق ذينفع مي دانستند، در هر حال ارتباطاتي را با گروههايي که به آنها مرتبط بودند احتمالا برقرار کردند. مضافا اين که در آغاز ورود خود آمريکاييها هم آنها بي ميل نبودند که اين ارتباطات، آزادي رفت و آمدها تا حدودي تحقق پيدا کند، ولي در پرتوي حوادث اخير، افزايش بحرانهاي داخلي عراق و مسائل ديگر سبب شده که مساله دخالت کشورهاي همسايه عراق مورد نظر قرار بگيرد. به خصوص اين که به صحيح يا غلط برخي از همسايگان متهم شدند که با بعضي از گروههاي فعال داخلي ارتباطاتي دارند و همين امر سبب شده هم از سوي نيروهاي ائتلاف، آمريکاييها و هم از طرف دولت جديد عراق اقداماتي براي کنترل مرزها صورت بگيرد. در چنين شرايطي احتمالا نکاتي مطرح مي شود که آن زمينه رابطه حسنه و دوستي که وجود داشته تا حدودي مختل مي کند، ولي تلاش بر اين است که کشورهاي همسايه تا آنجايي که امکان دارد دخالت کمتري يا نفوذ کمتري در جريانهاي داخلي عراق داشته باشند. در حقيقت هشداري است به کشورهاي همسايه که پرهيز کنند از دخالت به هرشکلي باشد در جريان داخلي امور عراق که البته من فکر مي کنم بسياري از اينها برخواسته از خود وضعيت دروني و ساختاري فعلي جامعه عراق است. ليلي صدر (راديو فردا): با توجه به ناآراميهاي جاري در عراق و اکثريت بزرگ شيعه کشور آيا موضع تهديدآميز وزران دولت ايادعلاوي عليه ايران موضع درستي است؟ داوود هرميداس باوند: ظاهرا مسافرتي که نخست وزير عراق در پيش گرفته در مورد کشورهاي همسايه، بر اين اساس است که استمرار حسن همجواري باشد با کشورهاي مذبور و از آنها درخواست کند تا آنجايي که امکان دارد، دخالتي در مشکلات داخلي عراق که روزافزون است اتخاذ نکنند. ولي اظهار نظرات اينچنين در شرايطي که اشاره شد، شايد آنچناني که بايد و شايد اثر مثبتي در پي نداشته باشد، بلکه جامعه اي که با چنين مشکلات داخلي روبرو است و مباني مشکلات هم متنوع است و لذا اتخاذ موضع تهديد آميز علي الاصول قرين مصلحت نيست. ل . ص : به نظر شما آيا وزيران دولت عراق زير فشار آمريکا چنين اظهاراتي را عليه ايران ابراز کردند يا اين که دولت عراق به اين وسيله مي خواهد استقلال عمل خود را نشان دهد. داوود هرميداس باوند: بدون ترديد اين موضع گيري جديدي که از سوي برخي از مقامات عراقي اتخاذ شده نمي تواند بدون مشورت يا صلاحديد نيروهاي موتلف باشد، به خصوص آمريکاييها.
XS
SM
MD
LG