لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ تهران ۰۷:۰۷

هاشم آغاجري با وثیقه 97 میلیون ریالی از زندان آزاد مي شود


(rm) صدا | [ 1:55 mins ]
وثیقه هاشم آغاجري از سوي شعبه26 دادگاه عمومي تهران مورد قبول واقع شد و قرار است آقاي آغاجري امروز آزاد شود. میزان وثیقه دکتر هاشم آغاجري صد میلیون تومان تعیین شده بود که با تهیه سند یک آپارتمان 97 میلیون توماني دادگاه حکم آزادي این استاد دانشگاه را صادر کرد. شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران با صدور حکمي هاشم آغاجري را به سه سال حبس قطعی، دو سال حبس تعلیقي و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعي محکوم کرده است. جمشید زند (رادیو فردا): وثیقه هاشم آغاجري از سوي شعبه 26 دادگاه عمومي تهران مورد قبول واقع شد و قرار است آقاي آغاجري امروز آزاد شود. میزان وثیقه دکتر هاشم آغاجري صد میلیون تومان تعیین شده بود که با تهیه سند یک آپارتمان 97 میلیون توماني دادگاه حکم آزادي این استاد دانشگاه را صادر کرد. هم اکنون صالح نیکبخت، وکیل هاشم آغاجري و خانواده وي به همراه جمعي از خبرنگاران مطبوعات در مقابل زندان اوین هستند و قرار است عضو مرکزي سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي به زودي از زندان آزاد شود. حکم آزادي هاشم آغاجري از سوي قاضي اسلامي رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران امضا شده و قرار است او پس از طي تشریفات اداري آزاد شود. سید هاشم آغاجری، استاد دانشگاه تربیت مدرس در سال 1381 پس از ایراد سخنراني در همدان در یک شعبه دادگاه محلي به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد، ولي حکم او پس از ایراد نقص از سوي دیوان عالي کشور دوباره به دادگاه بدوي ارجاع داده شد و پس از بررسي در این دادگاه و اعلام نظر دیوان عالي کشور مبني بر نقض حکم مجدد اعدام، این پرونده از همدان به تهران وبه شعبه 1083 دادگاههاي عمومي تهران فرستاده شد. آخرین جلسه دادگاه هاشم آغاجري روز بیستم تیرماه با اخذ آخرین دفاع در این شعبه از دادگاه عمومي تهران به ریاست قاضي اسلامي و به صورت علني برگزار شد. شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران با صدور حکمي هاشم آغاجري را به سه سال حبس قطعی، دو سال حبس تعلیقي و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعي محکوم کرد.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG