لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۰۲

التزام اجرای تعهدات دولتها نسبت به میثاق های بین المللی حقوق بشر


(rm) صدا | [ 4:15 mins ]
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حاوی یک سلسله قواعد بین المللی هستند که دولت ایران به علت الحاق به آن در سال 1354 شمسی متعهد به اجرای مفاد آن دو شده است و تعهد کرده که قواعد مندرج در آنها را تبدیل به قوانین لازم الاجرا در ساختار قوانین کشور نماید. ولی در قوانین داخل کشور در مواد و تبصره های بسیاری مقررات مندرج در میثاقها نادیده گرفته شده است. بسیاری از علمای حقوق بین الملل اعتقاد دارند عملکرد دولتها باعث شده عمده موازین حقوق بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق پیش گفته درج شده، از حد اسناد معمولی بین المللی به قواعد آمره تبدیل شده باشد، از این رو است که همه دولتها اعم از امضا کننده میثاقها یا دولتهایی که میثاق را امضا نکرده اند، از باب احترام به قواعد آمره بین المللی ملزم به مراعات موازین حقوق بشر هستند و باید در قانونگذاری و انتخاب شیوه های اجرایی و محاکماتی با التزام عملی نسبت به آن اقدام کنند.
XS
SM
MD
LG