لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۵۷

هشدار شدید اللحن کانون شوراهاي اسلامي کار ایران به وزارت رفاه اجتماعي برای تخليه ساختمانهاي سازمان تامین اجتماعي


(rm) صدا | [ 4:18 mins ]
کانون شوراهاي اسلامي کار کشور در بیانیه شدید اللحني به وزارت رفاه اجتماعي هشدار داد ساختمانهاي متعلق به سازمان تامین اجتماعي را تخلیه کند، چون در غیر این صورت به نوشته این بیانیه کارگران تسخیر کنندگان غیر قانوني اموال خودرا از این ساختمان بیرون خواهند کرد. بهروز قزلباش، روزنامه نگار در تهران در این مورد به رادیو فردا مي گوید: واضح است که صندوق سازمان تامین اجتماعي از درآمد کارگران تامین شده و متعلق به آنها است و کارگران معتقد هستند حتي یک ریال داراییهاي سازمان تامین اجتماعي متعلق به دولت اولا نیست و ثانیا جزو داراییهاي عمومي در اختیار دولت هم نیست و طبیعي هم هست که کارگران با شدت تمام با این قضیه مخالفت کنند. امیر مصدق کاتوزیان (رادیو فردا): کانون شوراهاي اسلامي کار کشور در بیانیه شدید اللحني به وزارت رفاه اجتماعي هشدار داد ساختمانهاي متعلق به سازمان تامین اجتماعي را تخلیه کند، چون در غیر این صورت به نوشته این بیانیه کارگران تسخیر کنندگان غیر قانوني اموال خودرا از این ساختمان بیرون خواهند کرد. پس از تشکیل وزارت رفاه اجتماعی، محل سازمان تامین اجتماعي به محل کار این وزارتخانه تبدیل شده است. بهروز قزلباش، روزنامه نگار در تهران در گفتگو با فریدون زرنگار مي گوید: ساختمانها و اموال سازمان تامین اجتماعي متعلق به کارگران است و از همین روي آنان خواستار تخلیه این ساختمانها هستند. بهروز قزلباش (روزنامه نگار، تهران): واضح است که صندوق سازمان تامین اجتماعي از درآمد کارگران تامین شده و متعلق به آنها است. همینطور سرمایه گذاریهاي سازمان تامین اجتماعي در واحدهاي صنعتي و دیگر بخشها، احتمالا درواقع از داراییهاي کارگران صورت گرفته که براي تامین آتیه کارگران است. نگراني که قبل از تشکیل وزارت کار و تامین اجتماعي وجود داشت، این بود که در صورت تشکیل این وزارتخانه اموال و دارایي کارگران نباید تبدیل شود به دارایي عمومی، یعني نباید دولت اینطور تلقي کند که داراییهاي سازمان تامین اجتماعي اعم از صندوق، اموال سرمایه گذاري شده و یا اموال منقول و غیر منقول، جزو اموال عمومي تلقي نادرست است و این نباید پیش بیاید. الان هم یکي از نگرانیهاي اساسي جامعه کارگري همین است. آنها معتقد هستند حتي یک ریال داراییهاي سازمان تامین اجتماعي متعلق به دولت اولا نیست و ثانیا جزو داراییهاي عمومي در اختیار دولت هم نیست و طبیعي هم هست که کارگران با شدت تمام با این قضیه مخالفت کنند. فریدون زرنگار (رادیو فردا): پس چرا دولت این تلقي را قبول ندارد و بر خلاف این مساله عمل مي کند. بهروز قزلباش: متاسفانه با توجه به اینکه دولت در کشور ما همواره خودش را مالک همه چیز دانسته و اینجا هم مالک کارگران مي داند، فارغ از دارایي کارگران، مساله اي است که متاسفانه در کشور ما هست. ف . ز : نهادهاي کارگري گفتند که ما سعي خواهیم کرد که این ساختمانها را آزاد کنیم. معني این چیست؟ بهروز قزلباش: چون موضوع محل نزاع طرفین است، راههاي مسالمت آمیز قبل از راههاي خشونت آمیز مورد توجه و عمل قرار خواهد گرفت، من پیش بیني مي کنم که کارگران کشور در مقابل تعدي دولت و یا هر کسي دیگر به داراییهاي خودشان سکوت نخواهند کرد و با اعلام مواضع و تدوین مواضع خودشان و اعلام حق خودشان و اثبات این موضع سعي مي کنند در مرحله گفتگو این مشکل را حل کنند، اما اگر موفق نشوند، چه بسا که ساختمان را اشغال کنند و نیروهاي وزارت کار و تامین اجتماعي را از ساختمانها بیرون کنند و ساختمان را به مالکیت خودشان در بیاورند، کما اینکه مالک آنها هستند. ف . ز : کارگران نمي توانند در مرحله فعلي از راههاي حقوقي استفاده کنند و اینها را مجبور کنند که ساختمانها را ترک کنند؟ بهروز قزلباش: همین مسیر پیش گرفته خواهد شد. من در خبرها دیدم که خانم سهیلا جلودار زاده، یکي از فعالان قدیم کارگري کشور که در حال حاضر هم در خانه کارگر عضویت دارند، اعلام کردند که این مشکل باید به صورت سه جانبه یعني با در میان گذاشتن مساله بین کارگران و کارفرمایان و دولت مطرح شود وآنجا این مساله پیگیري شود و حل و فصل شود، اما پیش مي کنم اگر دست درازیهاي وزارت رفاه و تامین اجتماعي به صندوق و یا دیگر داراییهاي سازمان تامین اجتماعي به نحوي باشد که درواقع کارگران را در مقابل یک عمل انجام شده قرار دهد، آن وقت کارگران هم به احتمال خیلي زیاد آنها را در مقابل عمل انجام شده اي قرار خواهند داد که در آتي ممکن است انجام دهند.
XS
SM
MD
LG