لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۳۹

تنها یک سوم یک درصد از بازرگاني خارجي در جهان به ایران تعلق دارد


ایران یک سوم یک درصد از بازرگاني خارجي را به خود اختصاص داده است. فرهاد دژپسند، معاون برنامه ریزي و بررسیهاي اقتصادي وزارت بازرگاني مي گوید: ایران تنها 036/0 درصد از تجارت جهاني را به خود اختصاص داده و مي افزاید سهم ایران در تجارت جهاني متناسب با منابع طبیعي و انساني کشور نیست. ایران از نظر منابع طبیعي و انساني به ویژه ذخایر نفت و گاز در سطح بالاي جهان است و از نظر جمعیت و نیروي انساني متخصص نیز از بسیاري از کشورها رتبه بالاتري دارد.
XS
SM
MD
LG