لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۲۳

آخرين اخبار علمي جهان: نقشه برداري از ساختمان ژنتيکي باکتري جوش صورت و کشف توانايي بدن در جلوگيري از گسترش غده سرطاني


(rm) صدا | [ 2:55 mins ]
يک گروه پژوهشي از دانشمندان آلماني و آمريکايي موفق به نقشه برداري از ساختمان ژنتيکي باکتري عامل جوش صورت شد. پژوهش اين دانشمندان به شيوه هاي درمان جوش بدون استفاده از آنتي بيوتيک کمک خواهد کرد. همچنين گروهي از دانشمندان دانشگاه هاروارد براي اولين بار نشان داده اند که بدن اساسا قادر به جلوگيري از گسترش غده سرطاني ست. اين دانشمندان از بافت يک غده سرطاني، سلولهاي پايه جنيني درست کرده اند و با نشاندن آن در رحم موش، موفق شده اند از آن موش سالم توليد کنند. فاطمه امان (راديوفردا): يک گروه پژوهشي از دانشمندان آلماني و آمريکايي موفق به نقشه برداري از ساختمان ژنتيکي باکتري عامل جوش صورت شده است. در حال حاضر جوش هاي شديد، به کمک آنتي بيوتيک قابل درمان است، اما پژوهش اين دانشمندان به شيوه هاي درمان جوش يا بيماري اَکني بدون استفاده از آنتي بيوتيک کمک خواهد کرد. نتيجه کار اين دانشمندان همچنين علت گستردگي باکتري عامل جوش صورت را درجهان در مقياس کنوني نشان خواهد داد. و بر پايه گزارش مجله علمي "ژن و تکامل"، گروهي از دانشمندان دانشگاه هاروارد براي اولين بار نشان داده اند که بدن اساسا قادر به جلوگيري از گسترش غده سرطاني ست. اين دانشمندان از بافت يک غده سرطاني، سلولهاي پايه جنيني درست کرده اند و با نشاندن آن در رحم موش، موفق شده اند از آن موش سالم توليد کنند. به گفته دکتر رودلف جنيش، رئيس اين گروه پژوهشي، اين کشف به يک سوال اساسي علم زيست شناسي پاسخ مي دهد. در حالي که مشخص است که تغييرات ژنتيکي حاصل شده در يک سلول سرطاني برگشت ناپذير است، اين آزمايش نشان مي دهد که چگونگي فعال يا غير فعال کردن ژنها، قابل کنترل است. بر اين پايه، امکان درست کردن موش سالم از سلولهاي معيوب عملي شده است. به سخن ديگر، در حالي که ژنتيک سرطان برگشت ناپذير است، اِپي ژنتيک آن يعني چگونگي کنترل فعاليت ژنها مي تواند زير کنترل در آيد. دانشمندان در اين مطالعه علمي، هسته سلول سرطاني موش را جدا کرده و اين هسته را بدرون يک سلول تخمک توخالي موش تزريق کرده اند. در نتيجه، اين سلول تخم، مانند يک سلول تلقيح شده که مي تواند به جنين تکامل يابد، عمل مي کند. سپس اين سلول را درون يک جنين در حال شکل گيري در مرحله هشت سلولي، در رحم موش قرار دادند و از آن موش هاي سالمي درست کردند که سلولهاي سرطاني اوليه را در خود دارند. اما با تعجب مشاهده کردند که اين سلولها، کاملا زير کنترل قرار دارند و باعث ايجاد سرطان نمي شوند. اين سلولها فقط در بعضي از ارگان ها ديده مي شود که خود نشان مي دهد که سلولهاي سرطاني، توان متاستاز يعني گسترش سرطان را از دست داده اند. بسياري از دانشمندان مايلند اين آزمايشها را در مورد سلولهاي انسان هم انجام دهند، اما سياست فعلي دولت آمريکا، مانع از انجام چنين آزمايشهايي با استفاده از منابع مالي فدرال است. کارشناسان معتقدند که اين کشف مي تواند مبناي يک رويکرد جديد درماني براي بيماري سرطان باشد. يعني داروهايي که اِپي ژنتيک سرطان را مورد حمله قرار مي دهند، مي توانند نسل جديدي از داروهاي ضد سرطان را تشکيل دهند.
XS
SM
MD
LG