لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۴۹

نگرانيهاي کارشناسان از آلودگي آب درياي خزر


(rm) صدا | [ 5:04 mins ]
خبرگزاري ميراث فرهنگي خبر از تخليه زباله هاي عفوني بيمارستاني به درياي خزر داد و از آن به عنوان آفت جديد درياي شمال نام برد. اين در حالي است که بحران آلودگي رودخانه هاي شمال کشور به دليل ورود فاضلابهاي شهري و پس آبهاي صنعتي به قوت خود باقي است. دکتر اسماعيل کهرم، استاد دانشگاه در تهران، در مورد کيفيت آب درياي خزر به راديوفردا مي گويد: بنا بر تصديق تمام متخصصين و کساني که نظارت دارند بر چگونگي حيات اين درياچه، ميزان آلوده کننده ها از طرف ساير کشورها خيلي بيشتر از آن است که سهم ايران باشد. دکتر سيمين ناصري، استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران، نيز در اين مورد به راديو فردا مي گويد: لازم است که حرکتهاي بسيار جدي و صحيح با سرمايه گذاري کافي صورت بگيرد، هم از جهت آموزش مردم و هم از جهت هدايت صنعت و بخشهاي ديگر به رسيدن به شرايطي که کاملا منطبق با شرايط محيط زيست باشد. گلناز اسفندياري (راديو فردا): خبرگزاري ميراث فرهنگي ايران در گزارشي نوشته است که زباله هاي بيمارستاني در آب درياي خزر تخليه مي شود. پيشتر هم کارشناسان از آلودگي آب درياي خزر ابراز نگراني کرده بودند. فعاليتهاي نفتي کشورهاي مجاور درياي خزر يکي از اصلي ترين علل آلودگي آب اين درياچه اعلام شده است. مريم منظوري در گزارشي با دکتر سيمين ناصري، استاد محيط زيست دانشگاه تهران و دکتر اسماعيل کهرم کارشناس محيط زيست در تهران گفتگو کرده است. مريم منظوري (راديو فردا): خبرگزاري ميراث فرهنگي خبر از تخليه زباله هاي عفوني بيمارستاني به درياي خزر داد و از آن به عنوان آفت جديد درياي شمال نام برد. اين در حالي است که بحران آلودگي رودخانه هاي شمال کشور به دليل ورود فاضلابهاي شهري و پس آبهاي صنعتي به قوت خود باقي است. به گفته بسياري از کارشناسان وجود اين زباله هاي بيمارستاني عفوني در آب به شدت بهداشت و سلامت مردم منطقه را تهديد مي کند و باعث شيوع بيماريهاي عفوني در بين مردم خواهد شد. ورود آلودگيها به آب درياي خزر تنها از طرف ايران نيست. دکتر اسماعيل کهرم استاد دانشگاه در تهران در مورد کيفيت آب درياي خزر چنين مي گويد: دکتر اسماعيل کهرم (استاد دانشگاه، تهران): بنا بر تصديق تمام متخصصين و کساني که نظارت دارند بر چگونگي حيات اين درياچه، ميزان آلوده کننده ها از طرف ساير کشورها خيلي بيشتر از آن است که سهم ايران باشد. ما در ايران تنها حدود شش يا هفت درصد از آلودگيها را سبب مي شويم. شهر دو، 5/2 ميليوني باکو در آذربايجان تمام فاضلابهاي انسانيش وارد درياي مازندران مي شود. م . م : دکتر سيمين ناصري، استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران، نيز با اشاره به وضعيت جغرافيايي و محدود شدن درياي خزر بين پنج کشور مهمترين آلاينده هاي درياي خزر را چنين بر مي شمارد. دکتر سيمين ناصري (استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران ): مهمترين فعالتي که در اين دريا انجام مي شود که تاثرگذار است بر بحث آلوده شدنش، فعاليتهاي نفتي است. درکنار آن فعاليتهاي مربوط به سيستمهاي راديو اکتيو و نيروگاههاي هسته اي هستند که به خصوص در قزاقستان و روسيه فعال هستند و اينها هم پس ماندهاي خودشان را به نحوي به داخل دريا تخليه مي کنند. نفت ترکيب اصليش هيدراکربنهاي مختلفند و تعداد زيادي از اين هيدروکربنها در محيط آب به شکل تجزيه نشدني باقي مي مانند و روي سيستم حياتي آبزيان تاثير مي گذارند. از طرف ديگر ما آلودگيهاي ميکروبي را داريم که اينها نتيجه ورود فاضلابهاي شهري هستند و من مشکلي که دارم مطرح مي کنم فقط در ارتباط با ايران نيست. ولي حداقل در مورد ايران ما مي بينيم که بخش عمده فاضلابها هنوز به شکل تصفيه نشده وارد دريا مي شوند و من فکر مي کنم در مورد درياي خزر ما به يک شرايط حاد رسيديم. م . م : زباله هاي عفوني بيمارستاني چه مستقيما از طريق آب دريا و چه به شکل غير مستقيم از طريق رودخانه ها وارد آب درياي خزر مي شوند. دکتر اسماعيل کهرم انواع زباله هاي بيمارستاني را به دو دسته تقسيم مي کند. دکتر اسماعيل کهرم: در يک سريشان حتي مواد راديو اکتيويته مصرف مي شوند که براي راديولوژي و بيمارستانها استفاده مي شود. اينها واقعا خطرناک هستند، ولي انواه ديگر و هم آلوده کننده هاي بيمارستاني از بافتهاي انساني تشکيل شدند که اعضاي قطع شده و اينها هستند. اينها بر خلاف ظاهر بسيار مشمئز کننده و ناراحتي که دارند اتفاقا طبيعت مي داند با اينها چطور رفتار کند. يعني به محض اين که اينها وارد دريا مي شوند در يک زمان بسيارکوتاهي اينها تجزيه مي شوند و به عنوان غذا مورد استفاده موجودات قرار مي گيرند. م . م : اخيرا مجامع زيست محيطي بين المللي در اروپا و آمريکا درياي خزر و نقش زيست محيطي آن را در منطقه به شدت دنبال مي کنند و در همين راستا کنوانسيونها و تعهدنامه هاي بسياري نيز با ايران بسته شده است. دکتر سيمين ناصري نقش اين کنوانسيونها را چنين بررسي مي کند. دکتر سيمين ناصري: در برنامه حفاظت درياي خزر تصويب شده که کشور ايران هم در آن نقش دارد و بر اساس معاهداتي که دارند کشورها بين خودشان و خوشبختانه به خوبي در يکي دو سال گذشته فعاليتهايي شده دارند روي کنترل درياي خزر و حفاظتش کار مي کنند، ولي همچنان تخليه مواد زائد به داخل دريا از نوع فاضلاب، پسماندهاي مختلف، شيرابه زباله و مسائل ديگر وجود دارد و من فکر مي کنم در اين زمينه نقش سازمانهاي غير دولتي که خود مردم هستند در برنامه ريزي براي کنترل بسيار بسيار اهيمت دارد و بايد تقويت بشود. م . م : دکتر سيمين ناصري استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران که مسائل زيست محيطي درياي خزر را از نزديک دنبال مي کند، اقدام جدي را در مورد درياي خزر لازم مي داند. دکتر سيمين ناصري: اينجا لازم است که حرکتهاي بسيار جدي و صحيح با سرمايه گذاري کافي صورت بگيرد، هم از جهت آموزش مردم و هم از جهت هدايت صنعت و بخشهاي ديگر به رسيدن به شرايطي که کاملا منطبق با شرايط محيط زيست باشد و اميدواريم که اين اتفاق خيلي زود بي افتد.
XS
SM
MD
LG