لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۰۶

پرونده بیمارستان ایران مهر براي دومین بار به پزشکي قانوني فرستاده شد


(rm) صدا | [ 2:48 mins ]
آنگونه که روزنامه شرق چاپ تهران در شماره امروز خود گزارش مي دهد، پرونده بیمارستان ایران مهر براي تحقیقات تکمیلي براي دومین بار به پزشکي قانوني فرستاده شد. رئیس سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ایران روز گذشته در مورد این پرونده اعلام کرده است پرونده در مرحله اولیه شکایت به پزشکي قانوني ارجاع شد و پس از اعلام نتایج این تحقیقات اولیه به دادگاه، آقاي قاعدي بازپرس پرونده با اشاره به اشکالاتي در این نتیجه، پرونده را براي کارشناسي مجدد به سازمان پزشکي قانوني فرستاد. علي آزاد از شاکیان پرونده به رادیو فردا مي گوید: در رای سازمان پزشکي قانونی، هیچگونه عدالتي وجود نداشته، به خاطر همین من دوباره اعتراض کردم و پرونده دوباره به پزشکي قانوني ارسال شده تا رسیدگي لازمه انجام شود. گلناز اسفندیاري (رادیو فردا): پرونده بیمارستان ایران مهر براي تحقیقات تکمیلي براي دومین بار به پزشکي قانوني فرستاده شد. بنا به گفته رئیس سازمان نظام پزشکي به دنبال اشکالات بازپرس پرونده به نتایج تحقیقات اولیه سازمان پزشکي قانونی، این پرونده را براي بار دوم به پزشکي قانوني فرستاد. گفته مي شود این اشکالات به تناقضات موجود بین گزارش پزشکي قانوني و وزارت بهداشت برمي گردد. مریم منظوري با علي آزاد از شاکیان این پرونده گفتگو کرده است. مریم منظوري (رادیو فردا): آنگونه که روزنامه شرق چاپ تهران در شماره امروز خود گزارش مي دهد، پرونده بیمارستان ایران مهر براي تحقیقات تکمیلي براي دومین بار به پزشکي قانوني فرستاده شد. رئیس سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ایران روز گذشته در مورد این پرونده اعلام کرده است: پرونده در مرحله اولیه شکایت به پزشکي قانوني ارجاع شد و پس از اعلام نتایج این تحقیقات اولیه به دادگاه، آقاي قائدي بازپرس پرونده با اشاره به اشکالاتي در این نتیجه، پرونده را براي کارشناسي مجدد به سازمان پزشکي قانوني فرستاد. علي آزاد از شاکیان پرونده در مورد راي پزشکي قانوني به رادیو فردا چنین مي گوید: علي آزاد: نسبت به رایي که داده شده در خود پزشکي قانونی، هیچگونه عدالتي در راي وجود نداشته. پزشکي قانوني تقصیر را 50 – 50 قرار داده، گفته که رئیس بیمارستان در حدود 25 درصد مقصر است، آقاي ایکس 20 درصد، 10 درصد و به همین ترتیب. به خاطر همین من دوباره اعتراض زدم روي پرونده و پرونده ارسال شده به پزشکي قانوني دوباره تا رسیدگي لازمه انجام شود، ولي حکمي قانوني هنوز صادر نشده. م . م : یکي از روزنامه نگاران تعقیب کننده این پرونده که نخواست نامش فاش شود در خصوص موارد شکایات بازپرس پرونده براي ارجاع پرونده به پزشکي قانوني گفت: کارشناسان پزشکي قانوني مي گویند نتایج تحقیقات آنان شامل 1- وجود خطاي پزشکي و 2- استریل نبودن محیط عمل جراحي بوده است و این دو مواردي است که بازپرس پرونده خواستار تحقیقات بیشتر روي آنها است، زیرا بین گزارش سازمان پزشکي قانوني و وزارت بهداشت تناقضاتي وجود دارد. این روزنامه نگار در مورد داروهاي بیهوشي مورد استفاده در بیمارستان ایران مهر گفت: پرونده تحقیق در مورد داروها بسته شده است و مشخص شده است که این داروها هیچگونه مشکلي نداشته است. محمدرضا ظفرقندي رئیس سازمان نظام پزشکي کشور نیز با اشاره به سالم بودن داروهاي بیهوشي گفته است منطق استفاده از دارو براساس ضوابط بین المللي و وزارت بهداشت بوده و هیچ مشکلي در دارو مشاهده نشده است.
XS
SM
MD
LG